Overzicht Retreat – Jaarreis – Opleiding

Retreat: het is de weg van zelfrealisatie – verbinding krijgen met wie jij in je essentie bent.

Je beperkingen, patronen en blokkades (h)erkennen en harmoniseren,  zodat je vrij kan leven vanuit je essentie, vanuit jouw kern.

Een reis door de levensfasen om te herinneren wie je bent en om te ontdekken wat je meeneemt, bekrachtigt of loslaat op je verdere levenspad.

Een levensveranderend keerpunt (life changing).

Zes dagen waarin alleen jij belangrijk bent.

Een cadeau aan jezelf!

 

Jaarreis: verdieping van de zelfrealisatie/Retreat. Jezelf ontplooien om vervulling te vinden binnen hetgeen waarin jij je gelukkig voelt.

Je zielsmissie ontdekken en authentiek groeien door het ervaren en bekrachtigen van innerlijk leiderschap.

Integratie van je hoger bewustzijn in je persoonlijke ontwikkeling en dagelijkse (levens)ervaringen.

Verdiepend inzicht in de levensprocessen door de thematiek van alle levensfasen te beleven en te integreren.

Inspirator worden voor anderen door persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Opleiding: verdieping van de zelfrealisatie/Retreat. Jezelf ontplooien en het gedachtegoed van Breathfulness met anderen willen delen en uitdragen als professie.

Het zien, beleven en integreren van de kernthema’s van alle afzonderlijke levensfasen (middels de nieuwe dimensie van het enneagram), het totaalbeeld en de verbanden tussen alle levensfasen zien en beleven.

Ervaren van tools en technieken om alle bewustwording en kennis toe te kunnen passen als professie. Specialist in het begeleiden van het harmoniserend ademen.

Verbinding met je hogere bewustzijn ont-wikkelen en leren vertrouwen op je intuïtie. Begeleiden vanuit afstemming.

Levensbegeleider door anderen te inspireren en te begeleiden op hun levenspad naar de kracht en liefde in zichzelf (hun authentieke zelf).

Retreat – voor…

als je er aan toe bent om je hoofd met je hart te verbinden en te ontdekken en te ervaren hoe voelen en denken in balans kunnen komen.

als je bereid bent om je grenzen te verruimen om als een zelfbewuste IK te leven.

als je wilt investeren in jezelf en openstaat om je eigen verantwoordelijkheid op te pakken.

iedereen die het zichzelf gunt om meerdere dagen op een innerlijke ontdekkingsreis te gaan.

voor iedereen die….

Jaarreis – voor…

mensen die een wezenlijke bijdrage willen leveren aan een betere wereld, die verschil willen maken. Verschil willen maken, in welke vorm dan ook.

mensen die bewustwording en verdieping zoeken, maar vooral zinvol willen leven, dus zeker ook voor deelnemers aan de Retreat.

leidinggevenden die vanuit hun hart en innerlijke wijsheid (intuïtie) leiding/sturing willen geven.

mensen die vastzitten (in werk, relatie, gezondheid, zichzelf) of een Bore-out/Burn-out hebben en weer vervulling zoeken.

voor iedereen die…

Opleiding – voor…

mensen die coach willen worden. Degen die graag een wezenlijke bijdrage willen leveren aan een betere wereld en tools willen hebben om hun kennis, wijsheid en ervaringen over te kunnen dragen.

coaches en therapeuten die hun gezichtsveld willen verruimen en hun vakgebied willen uitbreiden.

mensen die werken met mensen, die werkzaam zijn binnen de zorg, het onderwijs, HRM etc.

voor mensen die vanuit afstemming en intuïtie als coach/levensbegeleider anderen willen ondersteunen.

Klik hier » om verder te lezen over de Retreat

Klik hier » om verder te lezen over de Jaarreis

Klik hier » om verder te lezen over de Opleiding