Nieuw: Jaarreis, 10 thema’s, 10 weekenden om een diep verlangen te ontvouwen klik hier »

Alle cd’s én diverse meditaties nu in 1 app verkrijgbaar. Kijk voor meer info en direct bestellen in de webwinkel

Breathfulnesscoaches geven gezamenlijk als Partners vorm aan Breathfulness. Lees meer hierover bij Breathfulness ® Partners.

Elke inademing is voeding vanuit je ziel voor je aardse lichaam.

Wil je weten wat Breathfulness is? Lees alles over Breathfulness in de boeken (webwinkel) of kom het ervaren.

Dit keer neemt Maria De Wolf je mee in haar ervaringen. Lees meer »

Breathfulness en Earth Water: beide zien het belang van water drinken, daarom bij Breathfulnesscoaches: Earth Water.

Effectiviteit van Breathfulness Intensive Retreat

De effecten van Breathfulness

Klik op » Artikel

Wetenschappelijk bewijs

Breathfulness vergroot het oplossingsgericht denken, maakt creatiever, en versterkt het geluksgevoel.

Het toepassen van Breathfulness leidt tot meer creativiteit en bevordert inzicht, blijkt uit een onderzoek door psychologen van de Universiteit Leiden.

Het Leidse onderzoek laat zien dat zelfs een halfuur toepassen van Breathfulness de creativiteit al verhoogt. De verhoogde creativiteit was niet alleen bij ervaren mensen te zien maar ook bij mensen die nog nooit eerder hadden gemediteerd. Er kwam duidelijk naar voren dat met Breathfulness de flexibiliteit van je geest toeneemt, wat zich onder andere laat zien in de toename van het bedenken van meer oplossingen bij een vraag of probleem. Bovendien, komt er meer variatie in de oplossingsrichting en er worden meerdere invalshoeken gekozen in het bedenken van nieuwe ideeën.

Meer ervaring, meer inzicht!
Toch heeft ervaring wel een zeker voordeel. Wanneer je Breathfulness regelmatig toepast, maakt het op de lange termijn het brein efficiënter en helpt je makkelijker oplossingen te bedenken. Na een Breathfulness sessie kregen de ervaren deelnemers meer inzichtmomenten dan de onervaren deelnemers, waardoor ze bij een groter deel van de vragen de oplossing opeens “zagen”. De onervaren groep integendeel heeft meer methodisch en bewust moeten nadenken om op juiste antwoorden te komen.

Verandering in het brein
Volgens cognitief psychologe Ayca Szapora betekent dit dat het vaker toepassen van een Breathfulness sessie de manier verandert waarop je brein problemen oplost en nieuwe ideeën vormt. “Je hoeft ‘minder hard’ te werken voor dezelfde mentale prestatie omdat je onbewust veel makkelijker verbanden ziet tussen dingen, waardoor je vaker plotseling inzichten krijgt.”

Opzet
De onderzoekers hebben de invloed van verschillende meditaties gemeten op creativiteit en op de manier waarop een probleem opgelost wordt. 40 deelnemers – waarvan de helft wel ervaren was met Breathfulness en de andere helft niet– ondergingen eerst de sessie, en daarna voerden ze denktaken uit.

Uit dit onderzoek bleek dat Breathfulness tevens leidde tot een verbetering in de stemming van de deelnemers.