Relatie is een mooi cadeau van het leven

De energie neemt gaandeweg in kracht en intensiteit toe. Op dit moment gaan we zelf ook weer door een verandering en verdere verdieping in onszelf met name rond het thema relaties. Toen ik (Jacquelien) in februari mijn driedaagse workshop Intimiteit en seksualiteit gaf hoorde ik op een bepaald moment mijn innerlijke stem duidelijk zeggen: ‘Er komt een kleine koerswijziging’. ‘Ohh, nee, wat dan?’ dacht ik op dat moment, want we hadden al een heldere koers voor het komende jaar. Wat we wilden doen en creëren. ‘Vertrouw maar’ zei m’n innerlijke stem ‘we zullen jullie leiden’. Okay, dacht ik toen, deelde het met Marco, ging verder met de training en het verdween wat naar de achtergrond. We stonden er op dat moment verder niet meer zo bij stil.

Toch zijn die heldere ingevingen zaadjes die gaan groeien, zelfs als ze nog niet in het licht staan. Is er in de onderstroom een verandering gaande, maar nog niet bewust en zichtbaar. En dan, op een onverwacht moment, steken ze ineens hun kopjes boven de grond. Op zo’n moment hoorde ik mijn innerlijke stem zeggen ‘Relatie – Gezin’. Zo duidelijk, zo helder, zo krachtig en ineens begonnen puzzelstukjes samen te vallen. Alles wat we al gedaan hadden, de trainingen die we al geven, de gesprekken die we in die periode hadden, de thema’s die langskwamen, de keuzes die we gemaakt hadden, etc. Het klopte…voor allebei…

Ineens diende zich ook een nieuw programma aan: Authentiek zijn in relaties.

Dit programma Authentiek zijn in relaties is ontstaan tijdens een avond waarin we volledig met ons hart verbonden waren, zodat we op dat moment ook met een open hart konden ontvangen wat zich wilde laten zien. Het begon met een intens gevoel van bevrijding, zachtheid en liefde. En het beeld van blije mensen die dit gezamenlijk beleefden. Het woord Relatie kwam helder in beeld. Daar lag een belangrijke sleutel van deze gevoelens.

De boodschap werd helder: ga met een groep op reis met het thema relaties. Relatie met jezelf, met dierbaren, en ook met mensen die verder af staan, en geef vooral ook aandacht aan die relaties die beklemmend, zelfs verstikkend zijn en niet gedragen worden door gelijkwaardigheid en volwaardigheid.

Ontmoetingen zowel live als online. Marco ging schrijven en bleef schrijven en meerdere puzzelstukjes vielen samen, want ook het adem- en meditatieprogramma De 10 kamers van mijn zuiver hart kwam erbij. We hadden bij de creatie van dit programma al ontvangen dat de 10 kamers de kernwaarden zijn van een hartgedragen samenleving. Ook kwam de boodschap om bij iedere ontmoeting een muzieknummer centraal te stellen. Er ligt enorm veel expressie en betekenis in muziek en diverse muzieknummers lieten zich al zien, gekoppeld aan de thema’s van de ontmoetingen.

Sleutel

Wow, wat een energie was er voelbaar, zo mooi! Even was er een aarzeling om weer een nieuw programma te maken, maar de energie was zo krachtig en uitnodigend dat we er alleen maar dankbaar voor konden zijn, alleen maar JA konden zeggen tegen het programma wat zich nu aan ons had laten zien en vorm aan het krijgen was.

Daarna zijn we met veel plezier verder gaan schrijven en heeft dit programma zijn vorm gekregen. Tijdens het schrijven gingen we op momenten terug naar die bewuste avond en voelden we de energie in ons sprankelen. Het is zo motiverend dat we dit najaar gaan starten! Het vraagt om niet langer te wachten, nu is de tijd!

Relaties als sleutel naar een vrijer leven, naar een leven waar je meer balans in jezelf en met de wereld om je heen ervaart. Meer liefde, compassie en verbinding.

Programma

Dit programma creëert vele helingskansen, mede doordat je tijdens iedere ontmoeting een concrete relatie als spiegel neemt. Tijdens het programma onderzoek je ook waarom een relatie je blokkeert, als het ware lam legt, kleineert of gevoelens van afwijzing teweegbrengt. Iedere ontmoeting heeft een praktische invalshoek, waardoor je jouw diepe verlangen om vrij, authentiek, gelijkwaardig en volwaardig in de relatie te staan, gaat ervaren. We brengen lichtheid waar nu zwaarte ervaren wordt.

In totaal 11 ontmoetingen, waarvan 2 live en 9 online. Aangevuld met uitdagende opdrachten en toegang tot het adem- en meditatieprogramma De 10 kamers van mijn zuiver hart.

We starten op 27 februari met 1 groep van 12 deelnemers, dus meld je op tijd aan om erbij te zijn.

Klik hier >> voor meer info.