header fundament

Het fundament van Breathfulness…

Het fundament is onlosmakelijk verbonden met alles wat Breathfulness vertegenwoordigt en bestaat uit drie uitgangspunten:

  • kijken vanuit een holistische visie
  • het nemen van zelfverantwoordelijkheid
  • het optimaliseren van het zelfhelend vermogen.

Deze drie uitgangspunten krijgen in het fundament verder vorm door de 4 pijlers: ademhaling, voeding, beweging en ontspanning.

Holistische visie

Breathfulness kijkt naar de mens in z’n totaliteit, want holistisch betekent heelheid, allesomvattend. Een holistische visie wil zeggen dat je lichaam, geest en ziel een dynamisch verbonden eenheid zijn. Dat je lichaam, je gevoelens, je gedachten en je ziel elkaar beïnvloeden. Als je dit toepast op je welzijn betekent het dat je leef- en eetgewoonten, emotionele gesteldheid, gedachten, erfelijke invloeden, voorgaande ervaringen en omgevingsfactoren bepalen wat je doet en hoe je je voelt. Wanneer dit in harmonie is met elkaar stroomt je energie vrij door je lichaam en voel je je fit en vitaal.

Als je langdurig problemen of spanning hebt ontstaat er disharmonie en kan dit op allerlei gebieden tot uiting komen. Door bijvoorbeeld moeheid, hoofdpijn of maagpijn, maar ook door slapeloosheid of depressiviteit. Tevens beïnvloeden deze klachten weer andere gebieden en zo kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen. Door de signalen van je lichaam (weer) te voelen en beter te begrijpen, ga je ervaren wat je wel of geen energie geeft. Je ontdekt wat je werkelijk inspireert en voedt. Door te luisteren en te handelen naar de signalen van je lichaam kun je de harmonie weer herstellen.

Zelfverantwoordelijkheid

Breathfulness stimuleert de zelfverantwoordelijkheid, wat betekent dat je jezelf verantwoordelijk houdt voor alles wat je denkt, zegt of doet. Het nemen van je verantwoordelijkheid vraagt om een actieve houding en betekent dat je de regie weer in eigen hand neemt. Je kunt in het leven zeker niet alles controleren en beïnvloeden wat er op je levenspad komt, maar je hebt wel de keuze en verantwoordelijkheid hoe je ermee omgaat en op reageert.

Zelfverantwoordelijkheid nemen is het belangrijkste (en in eerste instantie misschien het lastigste) om te doen. Het gaat immers om verantwoordelijkheid nemen voor keuzes die je zelf maakt of juist niet maakt. Keuzes hebben consequenties en leiden tot gedrag, handelingen, overtuigingen, emoties, vitaliteit en uiteindelijk je zelfbeeld. Het is een keuze om bewuster te leven en je te ontwikkelen via alle levenservaringen die zich aandienen.

Doordat je bewustzijn zich verruimt en je van de signalen van je lichaam zuiverder voelt, kom je tot keuzes en handelingen die voortkomen uit een innerlijk weten. Dan weet je dat je keuzes en handelingen voor jou kloppen. Dat geeft kracht om je eigen waarheid te leven en te kiezen voor je persoonlijke belang op het moment dat het nodig is. En kracht om te kiezen voor dienstbaar zijn aan het welzijn van de ander en de wereld als dit mogelijk is. Hierdoor activeer je het zelfhelend vermogen en zal een optimaal welzijn in harmonie en zelfliefde het resultaat zijn.

Zelfhelend vermogen

Je lichaam heeft veel wijsheid, streeft altijd naar balans en evenwicht (homeostase) en is in staat om zichzelf te herstellen, denk hierbij aan wondgenezing. Door bijvoorbeeld ziekte, operatie, langdurig medicijngebruik, verkeerde voeding, stress, etc. kan het zelf herstellend vermogen verzwakt zijn. Door bewuste aandacht kun je de aanwezige disbalansen tussen je lichaam, geest en ziel herkennen. Je bent tot veel in staat, vooral als je niet uitgaat van de perfectie die de ander voorschrijft, waarschijnlijk een perfectie die gebaseerd is op ideaalbeelden die mensen creëren waar jij (en dus je lichaam) aan zou moeten voldoen. Stop nu met leven naar de eisen en wensen van anderen. Het gaat om jou! Leef vanuit het innerlijk weten dat je goed bent zoals je bent en ga op ontdekkingstocht om bewust te worden en te realiseren wat voor jou maximaal haalbaar is.

Deze ontdekkingstocht zal verrassingen en wonderen voor je in petto hebben, omdat het op bepaalde momenten voorbij je begrensde gedachten zal gaan; gedachten die gebaseerd bleken te zijn op ervaringen uit je verleden en op wat je vanuit je opvoeding hebt mee gekregen. Misschien ook begrenzingen vanuit de gedachte dat alles (wetenschappelijk) bewezen moet zijn voordat het waar kan zijn. Het is nu tijd om je grenzen te gaan verleggen en volledig open te gaan staan om de verwondering van het leven te zien en te ervaren.

Verwondering ontstaat als je tot volledige acceptatie komt van wat er nu is en stopt met het strijden tegen wat in jouw ogen imperfect is, zodat je levensenergie weer vrij kan stromen. Dan kun je weer in contact komen met je eigen innerlijke kracht, jezelf liefhebben zoals je nu bent, dankbaar zijn voor je ervaringen en wordt het zelfhelend vermogen van je lichaam gestimuleerd.

 

Niet meer overleven, maar leven en beleven

BFN-breathingAdemhaling

Dit is de hoofdpijler van het fundament van Breathfulness. Vanaf je geboorte tot je laatste ademteug is je ademhaling de verbinding met het leven. Zuurstof is brandstof die je nodig hebt om te leven. Echter, ademen is zoveel meer dan zuurstof inademen en afvalstoffen, spanning en pijn loslaten. Een goede ademhaling is nodig om dagelijks voldoende veerkracht te hebben om met stress om te kunnen te gaan, maar ook om open te staan voor creatieve ingevingen en ideeën en deze vorm te kunnen geven.

Daarnaast heeft een juist gebruik van de ademhaling de mogelijkheid om onverwerkte gebeurtenissen en trauma’s die nog steeds je gedachten, overtuigingen en gedrag beïnvloeden, alsnog een juiste plaats te geven, waardoor er minder tot geen energie meer verloren gaat en oude patronen en gewoonten zich niet meer herhalen. Met een optimale ademhaling beleef je dit bewuster en intenser, omdat de wijze van ademhalen een directe weerspiegeling is van hoe je in het leven staat en hoe jij je leven leeft. Binnen Breathfulness gebruiken we de harmoniserende ademhaling om werkelijke heling en bevrijding te realiseren. Daarom is onze stelling: ademen is leven, leven is ademen!

VoedingVoeding

Je fysieke lichaam heeft naast de ademhaling ook andere brandstof nodig om je ‘motor’ draaiende te houden, namelijk voedsel. Goede en gebalanceerde voeding voorziet je lichaam van energie, geeft veerkracht, levert bouwstoffen en draagt bij aan je vitaliteit en optimaal functioneren. Goede voeding wil zeggen: zo maximaal mogelijk natuurzuivere en onbewerkte voeding. Dit geeft je energie (kracht), ondersteunt je immuunsysteem en biedt een draagvlak om balans in jezelf te voelen. Bewust bezig zijn met je voeding en voelen wat je werkelijk nodig hebt kan voorkomen dat emotionele disbalans onderdrukt wordt. Ook helpt het je in tijden waarin je moet herstellen van een fysieke klacht of een emotionele en/of mentale disbalans.

bfn-bewegenBeweging

Lichaam en geest hebben beweging nodig. Het is voedend voor je gehele wezen en verbetert je algehele conditie als je dagelijks een fysieke activiteit hebt. Het heeft een positieve invloed op je longen en daardoor kan je lichaam makkelijker zuurstof opnemen. Het geeft je letterlijk meer lucht. Actieve en bewuste beweging brengt je in contact met je lichaam en dat zorgt ervoor dat je je hoofd kunt leegmaken. Het maakt endorfinen vrij die een positieve invloed hebben op je gemoedstoestand. Tijdens het bewegen ben je even één met je lichaam en helpt het balans vinden in jezelf en je welzijn. Door bewegingsarmoede wordt je lichamelijke gesteldheid (gewrichten, spieren, etc.) minder, versnelt het verouderingsproces en neemt je uithoudingsvermogen en je kracht af. Ook je reactiesnelheid en je geheugen worden daardoor minder.

bfn-ontspanningOntspanning

Je leven in volheid leven houdt in dat er een balans is tussen in- en ontspanning, dus tussen activiteit en rust. Spanning kan bewust en onbewust opgebouwd worden. Bewuste spanning is herkenbaar en kun je meestal herleiden naar een bepaalde omstandigheid. Onbewuste spanning vindt zijn oorsprong voornamelijk in teveel voelen en je manier van denken, zoals hoe je tegen het leven aankijkt en hoe je in het leven staat. Je lichaam reageert op spanning, ook op onbewuste spanning, door je spieren aan te spannen. Als de spanning aanhoudt en er onvoldoende ontspanning plaatsvindt wordt deze spanning opgeslagen in je spieren. Als dit langere tijd aanhoudt wordt dit een staat van gewenning en ben je je niet eens meer bewust van de spanning die je vasthoudt. Tegelijkertijd weet je dan ook niet meer hoe het voelt om ontspannen te zijn en kun je moeilijk genieten.

Ieder mens is uniek, dus kan er geen algemeen vastomlijnd voedings- en bewegings- en ontspanningsprogramma zijn wat voor iedereen leidt tot gezondheid en vitaliteit. Daarom is het zo belangrijk om weer opnieuw te leren voelen. Het gaat om het voelen van de signalen van je lichaam en daardoor te weten welke voeding en beweging je lichaam veerkracht geeft en het fundament in jezelf te versterkt.

Balans tussen hoofd en lichaam, lichaam en geest.

De kracht die ontstaat uit de samenkomst van deze afzonderlijke pijlers versnelt de bewustwording. Het vergroot de verbinding tussen hoofd, hart en lichaam, waardoor je meer bewustzijn, vitaliteit en welzijn in je leven gaat ervaren.

Het is niet altijd makkelijk om te weten of je de volheid van je leven leeft. Het ontdekken wat bij jou hoort, wat je voedt en je energie geeft, kan een hele puzzel zijn. Soms een levenslange taak, ook omdat je in de loop van je leven verandert en je misschien andere voeding, beweging en ontspanning nodig hebt. Vaak denk je dat wat je nu doet je natuurlijke staat is, zo ben ik nu eenmaal, en daarom niet hoeft en kunt veranderen. Echter, veel is aangeleerd of overgenomen en zijn gewoonten en patronen geworden. Dit geldt niet alleen voor je overtuigingen, maar dit geldt ook voor je ademhaling, je voeding, je beweging en je ontspanning.

Disbalans ontstaat door een tekort aan of overcompensatie van een pijler. Dit kan enerzijds betrekking hebben op de kwantiteit, maar in vele situaties zal het meer gaan over de kwaliteit van de pijler. Een tekort of overcompensatie in een pijler wordt vaak opgevangen door een andere pijler en daarmee maskeert het de werkelijke, dieperliggende oorzaak. Dus aandacht voor alle pijlers is je leven lang nodig en wordt door je toenemende bewustwording ook een natuurlijke vorm van leven.

Download hier de Breathfulness tips over ademhaling, voeding, beweging en ontspanning.

KLIK HIER »

OM EEN CONSULT AAN TE VRAGEN BIJ EEN BREATHFULNESSCOACH