header fundament

Een ingeving, een sensatie… opeens diende het zich aan…

Marco en Jacquelien, de grondleggers van Breathfulness: toen we in 2010 regelmatig signalen kregen om mensen en werkzaamheden los te gaan laten ontstond er ruimte, een fase van ‘niets’, een periode waarin we niet op zoek gingen, maar ons juist openden voor datgene wat mocht komen, want zo voelden we dat, er ‘lag iets op ons te wachten’, zonder te weten wat of in welke vorm. Ruim een jaar later diende in 2012 Breathfulness zich aan en werd een diep innerlijk weten waarheid. Hier hadden we onbewust op gewacht en naar toe gewerkt. Er vielen vele puzzelstukjes op zijn plaats en tegelijkertijd was dit het begin van een nieuw avontuur.

Zelfliefde

Breathfulness is een weg naar zelfliefde, om te ontdekken dat jijzelf de bron liefde bent en niet meer afhankelijk hoeft te zijn en vast hoeft te zitten in het zoeken naar liefde, bevestiging, aandacht en waardering buiten jezelf. Een weg om in verbinding te komen, te zijn en te blijven met je altijd aanwezige liefdevolle kern. Om je veilig te voelen in en met jezelf, mee te bewegen met wat zich aandient in het leven en jezelf te geven wat je nodig hebt. Dit brengt je in het nu, waardoor je steeds meer gaat ervaren dat er harmonie en samenwerking ontstaat tussen je verstand en je gevoel, tussen het mannelijke en vrouwelijke in je, tussen jezelf en de ander, tussen jezelf en je omgeving en tussen je lichaam en je ziel. Dan sta je open om jouw liefde in puurheid en onvoorwaardelijkheid te delen en om de liefde van de ander in puurheid en onvoorwaardelijkheid te ontvangen. Van jezelf houden, je niet meer groter, kleiner, sterker of zwakker maken is een geschenk aan jezelf, aan de ander en aan de aarde.

Balans mannelijke en vrouwelijke energie

Breathfulness creëert bewustwording om zelf weer actief de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor de loop van je leven, het wil je bewust maken van je eigen vermogens om dat pad zelf te vormen en het vertrouwen terug te krijgen in je eigen zelfstandige, innerlijke creatiekracht. Je innerlijk kracht is de herinnering aan je verbinding met de Bron.

Breathfulness heeft ook te maken met het helen van de disbalans in de ouderlijke energie.  Het is niet alleen voor de volwassenen die teruggebracht mogen worden naar het vertrouwen in zichzelf, waardoor sprankeling en licht weer in zijn volheid naar buiten mag stralen. Het is ook voor de kinderen die hulp nodig hebben, want velen voelen de beklemming van de ouders en zijn zo loyaal dat ze mee helpen om te pijn en verwondingen te dragen. Dat ze hierin gezien worden en hoogstens fungeren als spiegel om de verwondingen van de ouders zichtbaar te maken, zodat deze verwondingen geheeld kunnen worden en de kinderen verder kunnen opgroeien en openbloeien in ruimte.

Balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie is niet meer kiezen tussen strijd (oude mannelijke energie) en vrede, tussen actief en passief, maar vanuit het midden leven, waar de mannelijke en vrouwelijke energie samenkomen. Het is tijd dat de mannelijke energie (strijd) tot rust komt en de vrouwelijke energie actief naar buiten treedt. Nieuwe mannelijke en vrouwelijke energie is staan voor en overgave aan Liefde!

Integratie – levenskracht – harmonie

Breathfulness biedt dé integratie, een oplossing om losse puzzelstukjes op zijn plaats te krijgen en integreert alles wat je tot op heden gedaan hebt tot een geheel. Eerdere ervaringen en opgedane kennis (door zelfontwikkeling, boeken en therapieën) krijgen hun volledige betekenis en waarde.

Breathfulness brengt harmonie waar disbalans is en versterkt waar zwakte is. Het toepassen van de harmoniserende ademhaling en de bewustwording waarom je eet wat je eet, de drijfveer en manier waarop je wel of niet beweegt, de bewustwording of je kunt ontspannen, genieten of altijd bezig moet zijn brengt helderheid in je onbewuste drijfveren. Hierdoor kun je andere keuzes maken en het leven op en andere manier vormgeven.

Het logo – de vorm en de kleuren

De vier elementen van het logo zijn continue in samenspel en beweging met elkaar. Elk deel van de elementen (die de pijlers vertegenwoordigen) heeft aan de buitenzijde nog schaduw.

Naar het midden wordt het lichter en sprankelender, totdat het geheel uiteindelijk in de kern volledig wit geworden is, daar waar het stralende licht, de authentieke kern, ten volle aanwezig is en weer naar buiten mag stralen.

Elske DeWall – Heb het leven lief

Leef als een kind van de wind en van de liefde
En herken de open blik in de ogen van een vreemde
Dans met de maan, sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Huil als het moet want je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
Heb het leven lief, pak de liefde vast en verlies haar niet
Heb het leven lief, met je ogen dicht, in het volle licht
Heb het leven lief en wees niet bang
Wees niet bang, wees niet bang