Een ingeving

Het ontstaan van Breathfulness: een sensatie… opeens diende het zich aan…

Ingeving en het ontstaan. Marco en Jacquelien, de grondleggers van Breathfulness, vertellen: toen we in 2010 regelmatig signalen kregen om mensen en werkzaamheden los te gaan laten ontstond er ruimte, een fase van ‘niets’, een periode waarin we niet op zoek gingen, maar ons juist openden voor datgene wat mocht komen, want zo voelden we dat, er ‘lag iets op ons te wachten’, zonder te weten wat of in welke vorm. Ruim een jaar later diende in 2012 Breathfulness zich aan en werd een diep innerlijk weten waarheid. Hier hadden we onbewust op gewacht en naar toe gewerkt. Er vielen vele puzzelstukjes op zijn plaats en tegelijkertijd was dit het begin van een nieuw avontuur.

Zelfliefde

Breathfulness is een weg naar zelfliefde, om te ontdekken dat je zelf de bron van liefde bent en niet meer afhankelijk hoeft te zijn en vast hoeft te zitten in het zoeken naar bevestiging van liefde, aandacht en waardering buiten jezelf. Het is een weg om in verbinding te komen, te zijn en te blijven met je altijd aanwezige liefdevolle kern. Breathfulness creëert een veilig gevoel, waardoor je mee kunt bewegen met wat zich in je leven aandient; het brengt je in het nu. Je gaat steeds meer ervaren dat er harmonie en samenwerking ontstaat tussen je verstand en je gevoel, tussen het mannelijke en vrouwelijke in je, tussen jezelf en de ander, tussen jezelf en je omgeving en tussen je lichaam en je ziel.

Je gaat jezelf geven wat je nodig hebt. Van jezelf houden: je niet meer groter, kleiner, sterker of zwakker maken is een geschenk aan jezelf, aan de ander en aan de aarde. Zelfliefde opent je om jouw liefde in puurheid en onvoorwaardelijkheid te delen en om de liefde van de ander in puurheid en onvoorwaardelijkheid te ontvangen. Lees hier » het artikel over Kwetsbaarheid en zelfliefde.

Balans mannelijke en vrouwelijke energie

Breathfulness creëert bewustwording om zelf weer actief de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor de loop van je leven. Breathfulness maakt je bewust van je eigen kwaliteiten en talenten om dat pad zelf te vormen. Je krijgt het vertrouwen terug in je eigen creatiekracht.

Breathfulness heeft ook te maken met het helen van de disbalans in de ouderlijke energie. Het is niet alleen voor de volwassenen die teruggebracht mogen worden naar het vertrouwen in zichzelf, waardoor sprankeling en licht weer in zijn volheid naar buiten mag stralen. Het is ook voor de kinderen die hulp nodig hebben, want velen voelen de beklemming van de ouders en zijn zo loyaal dat ze mee helpen om te pijn en verwondingen van hun ouders te dragen. Breathfulness keert dit om: de verantwoordelijkheden komen te liggen waar ze moeten liggen en de kinderen mogen hoogstens fungeren als spiegel om de verwondingen van de ouders zichtbaar te maken, zodat deze verwondingen geheeld kunnen worden en de kinderen zelf verder kunnen opgroeien en openbloeien.

Ingeving

Door balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie is het niet meer kiezen tussen strijd (oude mannelijke energie) en vrede, tussen actief en passief, maar leef je vanuit het midden waar de mannelijke en vrouwelijke energie samenkomen. De huidige vraagt dat de mannelijke energie (strijd) tot rust komt en de vrouwelijke energie actief naar buiten treedt. Nieuwe mannelijke en vrouwelijke energie is staan voor en overgave aan Liefde! Het opent jezelf voor ingevingen vanuit je hoger bewustzijn.

Levensverandering: integratie – levenskracht – harmonie

Breathfulness biedt dé integratie, een oplossing om losse puzzelstukjes op zijn plaats te krijgen en integreert alles wat je tot op heden gedaan hebt tot een geheel. Eerdere ervaringen en opgedane kennis (door zelfontwikkeling, boeken en therapieën) krijgen hun volledige betekenis en waarde.

Breathfulness brengt harmonie waar disbalans is en versterkt waar zwakte is. Het toepassen van de harmoniserende ademhaling en de bewustwording waarom je eet wat je eet, de drijfveer en manier waarop je wel of niet beweegt, de bewustwording of je kunt ontspannen, genieten of altijd bezig moet zijn brengt helderheid in je onbewuste drijfveren. Hierdoor kun je andere keuzes maken en het leven op en andere manier vormgeven.

Het logo: de vorm en de kleuren

De vier elementen van het logo zijn continue in samenspel en beweging met elkaar. Elk deel van de elementen (die de pijlers vertegenwoordigen) heeft aan de buitenzijde nog schaduw.

Naar het midden wordt het lichter en sprankelender, totdat het geheel uiteindelijk in de kern volledig wit geworden is, daar waar het stralende licht, de authentieke kern, ten volle aanwezig is en weer naar buiten mag stralen.

Elske DeWall – Heb het leven lief

Leef als een kind van de wind en van de liefde
En herken de open blik in de ogen van een vreemde
Dans met de maan, sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Huil als het moet want je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
…, pak de liefde vast en verlies haar niet
…, met je ogen dicht, in het volle licht
… en wees niet bang
Wees niet bang, wees niet bang

Lees alles over het ontstaan van Breathfulness en wat het jou kan bieden in de bijzondere boeken over Breathfulness.

Breathfulness De levensreisgids
Breathfulness Heling en harmonie door de adem
Breathfulness Het is tijd om allemaal te gaan puberen
Breathfulness Je bent meer dan je denkt
Breathfulness Een weg naar een verruimd leven