header fundament

Breathfulness is een weg voor iedereen die ademt, dus voor iedereen toegankelijk. Het is niet gebonden aan leeftijd of welke (levens)vraag of klacht je op dit moment bezighoudt.

Ademen is leven, dus de volheid van de adem is de volheid van het leven. De adem verbindt je met het leven en de vraag is niet of je ademt, maar hoe je ademt, dus niet of je leeft, maar hoe je leeft. Breathfulness gaat natuurlijk over de adem, maar het gaat verder, het gaat om hoe je vormgeeft aan je leven (bezieling en vervulling), vanuit welke positie je dit doet (je juiste plaats in het (familie)systeem), vanuit welke basisovertuigingen je leeft (enneagramtype, essentie en persoonlijkheid) en hoe je in contact staat met je gevoelsleven (omgang met je (hoog)gevoeligheid).

De levensfasen

Om het leven helder in beeld te brengen gebruiken we als grote ‘kapstok’ binnen Breathfulness het enneagram in combinatie met de levensfasen. Een hele bijzondere combinatie die inzicht geeft in levensvragen, de vraag achter de klacht en laat zien waarom we geen werkelijke vervulling kunnen vinden zonder het bewuste contact met onze essentie

 

1 zielsbesluit
2 geboorte en eerste levensjaren
3 kindertijd
4 puberteit

5 jongvolwassenheid
6 kinderlijke volwassenheid
7 volwassen volwassenheid
8 afronding
9 neutraliteit

Op elke stap van het enneagram biedt Breathfulness een waardevolle meerwaarde:

1 – voor mensen die vervulling en zingeving willen ervaren;

2 – voor de baby die zich veilig mag voelen op aarde;

3 – voor het kind dat kind mag zijn – speelsheid, creativiteit en het magische beleven; gezien en gehoord worden zoals hij/zij werkelijk is;

4 – voor de puber die wil herinneren en ontdekken wat zijn/haar passie, talenten en vermogens is/zijn, wat in het leven werkelijk inspireert (het herinneren van stap 1); die bezig is met keuzes maken en stappen naar zelfstandigheid (in deze levensfase zijn er grote fysieke veranderingen en is het lichaamsbewustzijn en het contact met het gevoel essentieel om mee te groeien met deze veranderingen);

5 – voor de jongvolwassene die stappen zet om een zelfstandig leven te gaan leiden en zijn waarheid wil ontdekken;

6 – voor de volwassene die herinnerd wordt aan stukken in zichzelf waar nog pijn en verwondingen zitten en op het keuzepunt staat van drama (herhaling) of heling; op het kruispunt staat van een belangrijke beslissing in zijn/haar leven: vast blijven zitten in gewoontes en oude (familie)patronen of de werkelijke vervulling in het leven gaan (her)ontdekken.

7 – voor de volwassene die inspiratie zoekt en zijn creativiteit en scheppingsvermogen wil vergroten;

8 – voor de senior die zijn levenservaringen wil integreren en zoekt naar aanvaarding/acceptatie en innerlijke vrede of zoekt naar vernieuwde zingeving in het leven;

9 – voor iedereen die zoekt naar evenwicht, heelheid en harmonie met alles wat er is en wie hij/zij in werkelijkheid is.

Je kunt het enneagram en de levensfasen zien en gebruiken als een routeplanner en praktisch handboek om het leven te begrijpen. Het is geschikt voor iedereen die zich, ongeacht zijn leeftijd, herkent in deze thema’s.

Breathfulness bekeken vanuit de levensgebieden

Vitaliteit – fysieke, emotionele en mentale klacht

De klacht is vaak niet de oorzaak. De klacht is wel een ingang om bij de oorzaak te komen. Een holistische kijk, dat is het gehele menszijn in beschouwing nemen, leidt tot een duurzame oplossing. Breathfulness is toepasbaar bij het behandelen van
hoofdpijn – migraine – verminderde weerstand – regelmatig verkouden –slapeloosheid – slaap-apneu –
hartklachten – hoge en lage bloeddruk – buikklachten – lever,-maag- en darmklachten – eetstoornissen – chronische vermoeidheid – fibromyalgie en andere chronische klachten – allergieën – huidklachten zoals overmatige jeuk, eczeem en psoriasis – (chronische) rugproblemen – stress en stress-gerelateerde klachten – etc. Deze lijst is niet compleet, maar geeft in ieder geval een indicatie van het brede toepassingsgebied.

Levensvraag

Loop je met de volgende vraagstukken dan kan Breathfulness je inspireren om antwoorden te vinden.

Wil je vanuit je hart leven, maar reageer je sterk op alle prikkels om je heen, waardoor je steeds energie verliest?
Heb je al (veel) inzicht in je (levens)patronen, maar vind je het moeilijk om het in je leven te integreren?
Wil je je intuïtie (meer) ontwikkelen, maar leef je voornamelijk vanuit je hoofd en denk je dat je niet gevoelig bent?
Wil je van alles doen, maar ben je constant moe (met chronische klachten) en heb je het gevoel dat je in een vicieuze cirkel zit?
Wil je grenzen aangeven, maar voel je je verantwoordelijk voelt anderen en vergeet je daarbij steeds jezelf?
Wil je je creativiteit en levensenergie laten stromen, maar heb je het gevoel dat iets je tegenhoudt?
Heb je een droom, maar door alle dagelijkse verplichtingen en het vele moeten kun je hier geen vorm aangeven?
Weet je dat je veel te geven hebt, maar het moeilijk vindt om te ontvangen en het leven als een hele ‘klus’ ervaart?
Herken je dat je de zin van het leven mist, dat je vreugde en lichtheid mist of niet jezelf kunt zijn?

Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid wordt nog vaak benaderd als een probleem of beperking, iets waar je zo snel mogelijk van af moet komen, of het wordt als excuus gebruikt om jezelf achter te verschuilen. Maar laten we het eens van een andere kant bekijken.

Stel je voor dat de eigenschappen en kwaliteiten die je hebt als je hooggevoelig bent nu eens kwaliteiten zijn die in de huidige  veranderende tijd (waarin de hele mensheid zich bevindt, of we ons hier nu van bewust zijn of niet) heel hard nodig zijn.

Deze zijn nodig om verbanden te zien, verbinding te maken, om anders naar de wereld te kunnen kijken en vele zaken op een andere manier aan te pakken. Je hebt niet voor niets deze gevoeligheid en wanneer je deze hoogontwikkelde kwaliteiten en vaardigheden anders gaat zien en inzetten, zullen juist vele mogelijkheden zich openbaren. Je hebt veel te bieden, niet alleen voor jezelf, maar voor de gehele aarde en de mensheid. Deze kwaliteiten vormen in deze tijd van verandering een belangrijke sleutel voor de verruiming van het bewustzijn.

Man-zijn en vrouw-zijn

In de tijd waarin je nu leeft is het belangrijk om de balans te hervinden tussen de mannelijke en vrouwelijke energie, tussen de daadkracht en het naar buiten gerichte van het mannelijke en het intuïtieve, zachte, ontvankelijke en het naar binnen gerichte van het vrouwelijke.

Iedereen heeft zowel mannelijke als vrouwelijke energie en heeft beide nodig om in balans te zijn. Je hebt het verstandelijke nodig om je intuïtie en gevoelens vorm te geven.

De tijd is aangebroken dat de mannelijke energie wat meer tot rust mag komen en de vrouwelijke energie zich laat zien en erkend wordt. Dan ontstaat er balans tussen uitersten en kom je in het midden, waar je harmonie kunt ervaren in jezelf en in je relaties met anderen. Op dit moment gaat iedereen, bewust of onbewust, door deze veranderingen heen wat heel veel invloed heeft op relaties.

Je plaats innemen – familiedynamiek

Op weg naar zelfliefde dienen je relaties als spiegels en wegwijzers. Je partner, je kinderen, je familieleden, je vrienden, je collega’s en andere mensen om je heen zijn (onbewuste) spiegels die vooral je onbewuste overtuigingen, kwaliteiten, gevoelens en handelingen naar je terugkaatsen, zodat je je kunt ontwikkelen en je bewust kunt worden wat je werkelijk bent. De kwaliteiten en eigenschappen die je in anderen bewondert zijn jouw eigen kwaliteiten en eigenschappen die in de ander weerspiegeld worden, maar dat geldt ook voor datgene wat je niet leuk vindt. Je kunt hiervan leren als je de tijd neemt om ernaar te kijken, om te kijken waarom iets je zo raakt of waarom iets pijn doet en zo diep binnenkomt dat je het maar niet los kunt laten en erover blijft piekeren en malen. Inzicht hierin krijg je door niet meteen een mening of een oordeel te hebben, maar door ruimte te nemen om het gevoel toe te laten. Spiegels kunnen liefdevol en uitnodigend, maar ook confronterend zijn. Tevens kan het durven kijken in de spiegel een belangrijke stap zijn om je los te maken van verstrengelingen en verstrikkingen die er nog in het familiesysteem en familiepatroon zitten.

Bovenstaande thematieken zijn een greep uit het geheel waarin Breathfulnesscoaches je kunnen begeleiden en coachen. Andere veel voorkomende thematieken zijn: ontdekken/herinneren en vormgeven aan je verlangen – intuïtie – gevoel – kracht voelen om keuzes te maken – authentiek zijn – zelfbewust – levensvreugde – inzicht en helderheid.

Herinneren en je potentieel leven

Je innerlijk weten (bewustzijn) verruimt zich steeds verder en uiteindelijk, als de tijd rijp is, breekt als het ware je cocon open en maak je je vrij van verstarring, beperkingen en conditioneringen. Je laat de gehechtheid aan je persoonlijkheid en het aardse los en stapt in je oorspronkelijke vrijheid. Je herinnert je weer wat en wie je in essentie bent, wat je werkelijke identiteit is, en staat nu in contact met je eigen potentieel, je scheppingskracht. Dan kun je niet anders dan dit pure bewustzijn vanuit je hart delen met de wereld.

Met je liefde, je kwaliteiten en je wijsheid die je tijdens deze reis door alle ervaringen hebt opgedaan en die zich hierdoor hebben verdiept, ga je anderen inspireren om zich ook te herinneren wat ze in essentie zijn, om zo met elkaar de wereld kleurrijker en stralender te maken.

Al deze veranderingen en ervaringen horen bij het leven als leerproces om jezelf te ontwikkelen als mens en als ziel en je bewust te worden van je oorsprong, om vanuit deze bewustwording en bezieling hier op aarde te leven. Breathfulness Intensive neemt je mee in deze ontwikkeling. Om je wakker en bewuster te maken, om te gaan communiceren met je lichaam en te luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft. Om te gaan herkennen of het signaal voortkomt uit angst of dat het je innerlijke stem is, die voortkomt uit liefde. Om te leren voelen wat dienend is voor jouw hoogste goed, om vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken op je levenspad. Zo zul je steeds meer vanuit liefde, met een open hart, je grenzen verleggen om de volheid van je leven te ervaren. Je zult steeds meer voelen dat je een goddelijk wezen bent met een onbegrensd potentieel, waardoor je dankbaarder wordt en meer geniet van elke stap die je maakt.

Aanvraag consult

 

Anti-spam verificatie