Masterclass

Een brede kijk op ziekte

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je hier vanuit een breder perspectief naar kijkt gaat het om het aardse lichaam en het hogere bewustzijn. Vanuit dit hogere bewustzijn stroomt continu levensenergie – levenskracht en levensvreugde – naar het aardse lichaam. Echter, de levensenergie kan niet volledig stromen als er interne blokkades zijn.

Blokkades zijn als fysieke klachten voelbaar in het lichaam, maar vinden hun oorsprong in het emotionele of mentale lichaam. Emotionele blokkades door angst om gevoelens toe te laten, niet weten hoe om te gaan met gevoelens als angst, boosheid en verdriet. Mentale blokkades door beperkende gedachtenpatronen en overtuigingen als ik ben het niet waard, de ander is belangrijker, ik doe er niet toe of ik wil hier niet zijn.

De roep van het lichaam om harmonie en zelfliefde

Het lichaam geeft door symptomen, signalen af om te laten weten dat er in je leven iets uit evenwicht of harmonie is. Het is een oproep tot verandering en tot herstel van het evenwicht. Eerst kunnen het lichte, vage symptomen zijn, die steeds ernstiger worden als het signaal van het lichaam, de boodschap van de ziekte, genegeerd wordt en er geen herstel plaatsvindt op de laag waar de oorzaak zit.

Een intrigerende masterclass

Het symptoom is vaak niet de oorzaak van de klacht.

We kijken niet naar de ziekte, maar naar de mens die ziektesymptomen heeft.

Iedere genezing komt voort uit het zelfhelend vermogen.

Het fysieke lichaam en de relatie met de ziel: ziekte is het signaal van het lichaam dat er een verstoring is in de balans of verbinding met de ziel.

Een fysieke klacht is een signaal van het lichaam voor bewustwording en groei.

Herstel door de liefde en de kracht in jezelf!

Jacquelien, mede-grondlegster van Breathfulness, deelt in deze driedaagse masterclass haar brede kijk op het proces van ziek zijn. Zo vertelt Jacquelien: Ziekte is een uitnodiging om verder te kijken, want een mens is veel meer dan alleen het fysieke lichaam. Iedereen heeft een gevoels- en gedachtewereld en een ziel, ook wel aangeduid als het emotionele, mentale en spirituele lichaam. Tijdens deze masterclass geef ik een uitgebreide uiteenzetting van het proces van heling. En word je in beweging gebracht door diverse oefeningen en meditaties. Natuurlijk ga je ook de harmoniserende ademhaling ervaren als belangrijke tool om je verkregen bewustwording te integreren en de doorstroom van levensenergie naar je fysieke lichaam te optimaliseren.
Inspirerende en boeiende dagen om lichaam, geest en ziel weer sterker met elkaar in verbinding te brengen.

Inhoud van de Masterclass

• Complementaire gezondheidszorg: sleutel naar integratie en heling.
• Belang van essentiële zelfzorg en voeding voor het aardse lichaam.
• Relatie van het fysieke lichaam met het emotionele en mentale lichaam.
• Pijn als signaalfunctie van het lichaam.
• De relatie tussen pijn en ophoping van afval- en gifstoffen in het lichaam.
• De relatie tussen ademhaling, voeding, beweging en ontspanning.
• De levensadem; de brug tussen het aardse en hogere bewustzijn.
• Zelfliefde als motor van het zelfhelend vermogen.

Opzet

De masterclass duurt 3 dagen, verspreid over een aantal weken. Het zijn dynamische dagen, waarin theorie afgewisseld wordt met bewustwordingsoefeningen en besteden we aandacht aan het ervaren van het harmoniserend ademen. Na de masterclass ontvang je een uitgebreide handout van de presentatie.

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.30 uur.

De masterclass wordt gegeven door Jacquelien en vindt plaats in de cursusruimte van het Breathfulness Center in Steenbergen.

Planning en Investering

7 maart – 28 maart – 18 april

Je investering is € 750,- (dit is inclusief vegetarische lunches, thee/koffie, water en fruit).

Maximaal 8 plaatsen beschikbaar, dus meld je tijdig aan!

Aanmeldingsformulier Masterclass Een brede kijk op ziekte

Aanhef

Dieetwensen

6 + 15 =

Cursus en betalingsvoorwaarden

1. Bij annulering voor aanvang van de masterclass wordt het volgende in rekening gebracht:
– 7 tot 14 dagen voor aanvang van de masterclass 25% van het volledige cursusgeld;
– binnen 7 dagen voor aanvang van de masterclass 50% van het volledige cursusgeld;
– op de eerste dag van masterclass 100% van het volledige cursusgeld.

2. Bij voortijdige beëindiging na aanvang van de masterclass is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk en dienen de resterende termijn alsnog betaald te worden.

3. Indien de masterclass vanwege onvoldoende inschrijvingen of door overmacht door de organisator geannuleerd wordt, dan wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

4. Bijzondere redenen van annulering kunnen ertoe leiden dat van de beschreven voorwaarden bij uitzondering afgeweken wordt en er alsnog een coulance betaling plaatsvindt.