Masterclass voor professionals

De nieuwe dimensie van het enneagram: levensfasen

Een verdiepende & praktische dimensie binnen coaching

Antwoorden op levensvragen

De verdieping in de coaching ontstaat mede doordat antwoorden middels het enneagrammodel op logische wijze verklaard en visueel ondersteund worden. Een meerwaarde binnen coaching. Naast auditief (coaching door woorden) maakt het model met de nieuwe dimensie levensfasen op heldere wijze ook visueel de dieperliggende dynamiek van levensvragen duidelijk. De herkenbaarheid en eenvoud brengt cliënten ook snel in contact met hun gevoel, omdat deze nieuwe dimensie uitleg geeft die uit oeroude levenswijsheid voortkomt.

Het doorgronden van de dimensie van de levensfasen brengt je zelf ook verder naar je eigen authentieke ik. Door meer inzicht, begrip voor en antwoorden op eigen ontwikkelingsstukken en levensvragen wordt je authenticiteit versterkt. Je geeft vanuit meer innerlijke kracht vorm aan je professie.

Authentiek en intuïtief coachen

Door de kennis van deze dimensie vertrouw je nog sterker op je innerlijk weten en dat geeft je de kracht om authentieker en intuïtiever te coachen. De nieuwe dimensie om je cliënt met inspirerende en heldere taal naar de inzichten en antwoorden op zijn/haar levensvragen te coachen. Voorbij het denken (de mind) naar de resonantie met het innerlijk weten. Een reactie van een cliënt: Het is zo treffend en kloppend, mede door de eenvoud begrijp ik het en kan ik nu stappen nemen en keuzes maken. 

Van zoeken naar vinden!

De nieuwe dimensie levensfasen gaat over…

…volledig JA zeggen tegen het leven;
…essentiële thematieken puberteitsfase;
…bewustwording over het in standhouden van beperkende (familie)patronen;
…belang van puberteitsfase en overgang naar jongvolwassenheid;
…pubernieren en pionieren;
…verwarring tussen denken en voelen;
…de illusie van de verstrikking met ouders;
…de stap van kinderlijke volwassenheid naar volwassen volwassenheid;
…het wezenlijke belang van senioren;
…inzicht in de aandachtsgebieden van elk enneatype.

Samen met Jacquelien heeft Marco de nieuwe dimensie uitgewerkt tot een zeer toegankelijk model. Marco vertelt daarover: Het is zo inspirerend om deze masterclass te geven en mijn ervaringen te delen omdat het mijn leven zo verrijkt heeft en nog steeds verrijkt. Vanaf het allereerste moment (in 2000) dat ik in aanraking kwam met het enneagram wist ik, dit gaat veel voor me betekenen. Er zit zoveel levenswijsheid en universele diepgang in het model. Jarenlang heb ik training gegeven over het enneagram als persoonlijkheidstypering. Door de nieuwe dimensie van het enneagram – de toevoeging van de levensfasen – is het helemaal ‘mijn ding’ geworden. Ik ben er nog enthousiaster over en wil het met zoveel mogelijk mensen delen. Naast de praktische handvatten die het enneagram je aanreikt voor het (dagelijkse) leven, krijg je nu met de nieuwe dimensie antwoorden op levensvragen.

Inhoud van de Masterclass

• Intuïtief coachen met de levensfasen vanuit de negen enneagram thematieken.

• Verbanden tussen vraagstelling/probleem en levensfase inzichtelijk maken.

• Belevend en inspirerend coachen door het visuele van het lijnenspel en de levensfasen.

• Snel kunnen schakelen tussen persoonlijkheidstypering, procesmodel en levensfasen.

• Beantwoording van levensvragen vanuit alle dimensies van het enneagram.

De nieuwe dimensie is een handboek voor het leven

Steef schreef nadat ze het boek had gelezen: Het nieuwe boek heeft mij zoveel inzichten gegeven. Je gaat het leven aanschouwen als een spel. Een spel van vallen en opstaan. Doordat je het gaat zien en voelen als een spel, wordt het luchtiger. Daarmee krijg je een verruimde en heldere blik op het leven. Het levensproces wordt beschreven, waardoor duidelijk wordt wat we te doen hebben in dit leven. Het leven is vallen en opstaan. Door het boek te lezen wordt het vallen minder pijnlijk. Je staat weer makkelijker op en blijft makkelijker staan, waardoor je minder snel valt. Bedankt voor de handvatten die dit boek me weer geeft om steeds meer te gaan staan voor wie ik ben!

Andere reacties van lezers: Wat een diepgaand boek, een boek om in delen te lezen.
Het boek gekocht na een heldere uitleg. Ik dacht dat ik het enneagram al kende…. Een nieuwe ontdekking.
Het bevat zoveel dat ik het meerdere keren lees en steeds verder de verdieping ervaar.

Met dit boek begrijp je het waardevolle belang van elke levensfase. Ook laat het zien dat voelen (zelfvertrouwen) en denken (de eigen wijsheid) de werkelijke dragers zijn om je leven vorm te geven. Vanuit je essentie, vanuit hart en ziel.

Opzet

De masterclass duurt 3 dagen, verspreid over een aantal weken. Na iedere dag ontvang je praktijkcasuïstiek als voorbereiding voor de volgende dag. Het zijn dynamische dagen, waarin theorie afgewisseld wordt met praktische oefeningen en vraagstukken en er ook ruimte is voor momenten waarin de enneagramtypes met luchtige oefeningen de revue passeren.

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.30 uur.

Bij inschrijving ontvang je het boek Breathfulness, het enneagram en de levensfasen. Dit boek dient als naslagwerk voor de masterclass.

De masterclass wordt gegeven door Marco en vindt plaats in de cursusruimte van het Breathfulness Center in Steenbergen.

Praktische documentatie en oefeningen

Met deze masterclass ontvang je, naast een uitgebreide handout van de presentatie, diverse coach tools die je direct in de praktijk kunt gebruiken. Je gaat ervaren dat je met deze dimensie van het enneagram ook de persoonlijkheidstypering van het enneagram op een dieper niveau doorgrondt. Je doorziet nog sterker de verbanden tussen de enneatypes onderling, maar ook binnen elk enneatype qua kwaliteiten, valkuilen en levensthema’s. 

Planning en Investering

5 maart – 12 maart – 26 maart

Je investering is € 750,- (dit is inclusief vegetarische lunches, thee/koffie, water en fruit).

Maximaal 8 plaatsen beschikbaar, dus meld je tijdig aan!

Aanmeldingsformulier Masterclass De nieuwe dimensie levensfasen

Aanhef

Dieetwensen

1 + 2 =

Cursus en betalingsvoorwaarden

1. Bij annulering voor aanvang van de masterclass wordt het volgende in rekening gebracht:
– 7 tot 14 dagen voor aanvang van de masterclass 25% van het volledige cursusgeld;
– binnen 7 dagen voor aanvang van de masterclass 50% van het volledige cursusgeld;
– op de eerste dag van masterclass 100% van het volledige cursusgeld.

2. Bij voortijdige beëindiging na aanvang van de masterclass is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk en dienen de resterende termijn alsnog betaald te worden.

3. Indien de masterclass vanwege onvoldoende inschrijvingen of door overmacht door de organisator geannuleerd wordt, dan wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

4. Bijzondere redenen van annulering kunnen ertoe leiden dat van de beschreven voorwaarden bij uitzondering afgeweken wordt en er alsnog een coulance betaling plaatsvindt.