Masterclass ‘De nieuwe dimensie levensfasen’

Een nieuwe dimensie toevoegen aan je coaching. Gegeven door de grondlegger van de nieuwe dimensie levensfasen.

Breatjfulness Enneagram en de levensfasen

Over de masterclass

Klik hieronder op de verschillende tabbladen voor alle info.

Antwoorden op (levens)vragen

Er ontstaat een bijzondere verdieping in de coaching doordat antwoorden op (levens)vragen van cliënten helder en op een logische wijze visueel ondersteund worden met deze nieuwe dimensie van het enneagram. Een enorm waardevolle meerwaarde binnen coaching. Naast auditief (coaching door woorden) maakt het model op een heldere wijze de dieperliggende dynamiek van de thema’s van de verschillende levensfasen en de onderlinge dynamiek duidelijk. De herkenbaarheid en eenvoud brengt cliënten snel in contact met hun gevoel. De combinatie – het enneagram en de levensfasen – is oeroude levenswijsheid in een ‘modern jasje’.

Met de kennis van deze dimensie coach je je cliënt met inspirerende en heldere taal naar de antwoorden op zijn/haar levensvragen. Het gaat voorbij het denken (de mind) en resoneert met het innerlijk weten. Een veel gehoorde reactie is: het is zo treffend en kloppend, mede door de eenvoud begrijp ik het en kan ik nu stappen nemen en keuzes maken. 

Hieronder een opsomming van een aantal vragen die je na de masterclass helder met de nieuwe dimensie van het enneagram beantwoordt:

 • Waarom heeft iedereen boosheid in zich? Wat is de oorspronkelijke energievorm van boosheid?
 • Is het gezin waarin ik geboren ben de beslissende factor van mijn levenspad?
 • Ligt in het verlengde van de zoektocht naar liefde, aandacht en waardering ook het zoeken naar het gevoel van veiligheid? 
 • Waarom speelt in de kindertijd loyaliteit een belangrijke rol?
 • Hoe komt het thema loyaliteit later in het leven verder tot uitdrukking?
 • Waarom heeft enneatype 4 sneller het gevoel van alleen te zijn, ondanks dat er anderen dichtbij zijn? 
 • Hoe komt het dat enneatype 4 moeilijk in het nu kan zijn?
 • Waar is de puberteitsfase werkelijk voor bedoeld?
 • Waarom vinden veel ouders de puberteitsfase van hun kind zo moeilijk?
 • Waarom moeten we als volwassene (alsnog) puberen?
 • Zijn ouders in staat om kinderen wel te zien en te horen zoals ze werkelijk zijn of vindt er altijd projectie plaats?
 • Kan vooraf bepaald worden hoelang de puberteitsfase duurt en wat is daarin de rol van pubernieren?
 • Waarom zijn jongvolwassenen verslavingsgevoelig?
 • Waarom denkt het hoofd (de mind) vanuit afgescheidenheid in plaats van heelheid?
 • Wat wordt bedoeld met keuze voor heling of keuze voor drama?
 • Waarom is het (vaak) een illusie als je om je eigen kindpijn geheeld te krijgen blijft wachten op je ouders?
 • Waarom geven/gaven ouders niet de liefde, aandacht en waardering die een kind nodig heeft?
 • Wat is de relatie tussen mijn eigen kindpijn, mijn ouders, mijn partner en mijn kinderen?
 • Kunnen de patronen die inmiddels al van ouder op kind overgegaan zijn alsnog door de ouder doorbroken worden?
 • Wie is de natuurlijke leider?
 • Hoe kan ik mijn droom (weer) gaan leven en wat is de rol van mijn vader hierin?
 • Waarom spelen relaties in het leven een belangrijke rol?
 • Waarom zoek ik (bewust of onbewust) een bepaalde partner?
 • Heeft de kennis van de levensfasen een connectie met de relatiecirkels?
 • Het thema loyaliteit speelt in het leven een belangrijke rol en heeft invloed op beslissingen die genomen worden en op de plaats die in het leven ingenomen wordt. Hoe is dat in de verschillende leeftijdsfasen zichtbaar?
 • Waarom is de rol van de ademhaling zo prominent voor het leven?
 • Hoe zit het precies met de samensmelting van voelen en denken?
 • Hoe komt het dat verdriet soms zo intens gevoeld kan worden, zonder dat je er direct herinneringen of beelden bij hebt? 
 • Omvat de levensweg alle stappen?

De nieuwe dimensie gaat over…

 • …helderheid waarom het belangrijk is om volledig JA te zeggen tegen het leven.
 • …de zoektocht naar liefde, aandacht en waardering.
 • …de onbevangenheid van de kindertijd en de wens om gezien en gehoord te worden zoals je werkelijk bent.
 • …essentiële thematieken puberteitsfase.
 • …bewustwording over hoe beperkende (familie)patronen in stand gehouden worden.
 • …belang van puberteitsfase en overgang naar jongvolwassenheid.
 • …pubernieren en pionieren.
 • …verwarring tussen denken en voelen.
 • …van kinderlijke volwassenheid naar volwassen volwassenheid.
 • …de illusie van de verstrikking met ouders.
 • …het wezenlijke belang van senioren.
 • …inzicht in de aandachtsgebieden van elk enneatype.

Om na de masterclass met onderstaande thema’s en verbanden antwoorden te geven op alle levensvragen!

Breathfulness Enneagram en de levensfasen

Inhoud van de masterclass

 • Intuïtief coachen met de levensfasen vanuit de negen enneagram thematieken.
 • Verbanden tussen vraagstelling/probleem en levensfase inzichtelijk maken.
 • Belevend en inspirerend coachen door de visuele van het lijnenspel en de levensfasen.
 • Snel kunnen schakelen tussen persoonlijkheidstypering, procesmodel en levensfasen.
 • Beantwoording van levensvragen vanuit alle dimensies van het enneagram.

Breathfulnesstrainer MarcoMarco: Het is zo inspirerend om deze masterclass te geven en te delen hoe het mijn leven verrijkt heeft en nog steeds verrijkt. Vanaf het allereerste moment (in 2000) dat ik in aanraking kwam met het enneagram wist ik, dit gaat nog veel voor me betekenen. Er zit zoveel wijsheid in het model. Jarenlang heb ik training gegeven over het enneagram als persoonlijkheidstypering. Door de nieuwe dimensie van het enneagram – de toevoeging van de levensfasen – is het helemaal ‘mijn ding’ geworden en ben ik nog enthousiaster om het met zoveel mogelijk mensen te delen. Naast de praktische handvatten die het enneagram heeft voor het (dagelijkse) leven, krijg je nu ook levensvragen beantwoord met deze nieuwe dimensie.

Lees hier » meer over de nieuwe dimensie van het enneagram: de levensfasen.

Opzet

De masterclass bestaat uit 3 dagen. Na iedere dag ontvang je praktijk casuïstiek als voorbereiding voor de volgende dag, eventueel aangevuld met een webinar.

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.30 uur.

Het boek Handboek voor een vreugdevol en authentiek leven is het naslagwerk voor de masterclass.

De masterclass wordt gegeven door Marco, grondlegger van deze nieuwe dimensie van het enneagram en vindt plaats in de cursusruimte van het Breathfulness Center in Steenbergen.

Doelgroep

Coaches die al werkzaam zijn met het enneagram en hun professie op dit gebied willen uitbreiden.

Coaches die het enneagram willen toevoegen aan hun professie.

HR-manager/professionals en leidinggevenden die hun kennis en inzichten over de levensfasen en m.n. de problematieken van de volwassenheid (denk hierbij ook aan burn-out en bore-out) verder willen uitbreiden.

De nieuwe dimensie is een handboek voor het leven

Breathfulness LevensreisgidsReacties van lezers van het boek Breathfulness, Handboek voor een vreugdevol en authentiek leven: Wat een diepgaand boek, een boek om in delen te lezen.
Het boek gekocht na een heldere uitleg. Ik dacht dat ik het enneagram al kende…. Een nieuwe ontdekking.
Het bevat zoveel dat ik het meerdere keren lees en steeds verder de verdieping ervaar.

Met dit boek begrijp je het waardevolle belang van elke levensfase. Ook laat het zien dat voelen (zelfvertrouwen) en denken (de eigen wijsheid) de werkelijke dragers zijn om je leven vorm te geven. Vanuit je essentie, vanuit hart en ziel.

Het boek is te bestellen via de webwinkel.

Planning en Investering

Data: op aanvraag

Aanvang 09.30 uur, einde 17.30 uur.

Maximaal 8 deelnemers. Je investering is € 995,- * (dit is inclusief vegetarische lunches, thee/koffie, water en fruit).

* voor ondernemingen is het excl. BTW.

Meld je nu aan voor de Masterclass! »

Steef

- Nadat ze het boek had gelezen

Het nieuwe boek De levensreisgids; Handboek voor een vreugdevol en authentiek leven, heeft mij zoveel inzichten gegeven. Je gaat het leven aanschouwen als een spel. Een spel van vallen en opstaan. Doordat je het gaat zien en voelen als een spel, wordt het luchtiger. Daarmee krijg je een verruimde en heldere blik op het leven. Het levensproces wordt beschreven, waardoor duidelijk wordt wat we te doen hebben in dit leven. Het leven is vallen en opstaan. Door het boek te lezen wordt het vallen minder pijnlijk. Je staat weer makkelijker op en blijft makkelijker staan, waardoor je minder snel valt. Bedankt voor de handvatten die dit boek me weer geeft om steeds meer te gaan staan voor wie ik ben!

Cursus en betalingsvoorwaarden

1. Bij annulering voor aanvang van de masterclass wordt het volgende in rekening gebracht:
– 7 tot 14 dagen voor aanvang van de masterclass 25% van het volledige cursusgeld.
– binnen 7 dagen voor aanvang van de masterclass 50% van het volledige cursusgeld.
– op de eerste dag van masterclass 100% van het volledige cursusgeld.

2. Bij voortijdige beëindiging na aanvang van de masterclass is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk en dienen de resterende termijn alsnog betaald te worden.

3. Indien de masterclass vanwege onvoldoende inschrijvingen of door overmacht door de organisator geannuleerd wordt, dan wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

4. Bijzondere redenen van annulering kunnen ertoe leiden dat van hierboven voorwaarden bij uitzondering afgeweken wordt en er alsnog een coulance betaling plaatsvindt.