Actueel nieuws, tips,

achtergronden &

wetenswaardigheden

Breathfulness News

Breathfulness: omdat jij het waard bent…

Verbinden

Of je het wilt of niet, de tijd van het jaar waarin het thema verbinden een extra grote rol speelt is aangebroken. Heerlijk om vooruit te kijken naar de laatste weken van het jaar, waarin de warmte in huis opgezocht wordt en vele ontmoetingen plaatsvinden. Kijk jij met een warm gevoel uit naar de komende weken? Of kijk jij met een gemengde gevoelens naar de komende weken?

Familietijd
Deze tijd is ook onlosmakelijk verbonden met familie. Familie is een bron van warmte, veiligheid, kracht en ondersteuning. Helaas is dit in de praktijk niet altijd waar en zijn familiebanden regelmatig een bron van ergernis, boosheid, verplichting en ‘gedoe’. Toch zitten gevoelens naar je familie erg diep. Is er een grote loyaliteit naar de mensen bij wie je bent opgegroeid, wat er in het verleden ook gebeurd is.

Misschien voelde je je anders, een buitenbeetje en niet begrepen door anderen in het gezin. Misschien heb je je losgemaakt en ben je je eigen weg gegaan. Misschien heb je een andere levensstijl gevonden of andere waarden en normen die beter bij je passen dan het gezin waarin je bent opgegroeid. Misschien was de pijn te groot en kon je niet anders dan (tijdelijk) afstand nemen.

Verbonden zijn
Wat er ook gebeurd is, welke keuzes je ook gemaakt hebt, hoe groot de afstand tussen jullie ook is, toch blijft dat diepe gevoel van verbondenheid aanwezig. Bewust of onbewust, want de scheidslijn tussen liefde en boosheid is maar dun.

Je bent altijd met elkaar verbonden, ook als het nu geen praktisch vorm heeft. Doordat er dingen gebeurd zijn kan het soms beter voelen om tijdelijk even niet in de ontmoeting te gaan, omdat het je te veel energie kost, te snel pijnlijke gevoelens oproept of om een andere reden. Echter, in de decembermaand is dit zeker in familieverband vaak lastiger. Door de vele reclames en feestelijkheden word je er steeds aan herinnerd. In september hadden we al cliënten die onrust in zich voelden bij de gedachten dat de decembermaand eraan ging komen. Zo ‘hoog zat het’. Voornamelijk omdat de ontmoetingen alleen gezien worden als een verplichting in plaats van een keuze. Het zal wel weer gaan zoals het altijd gaat, maar het is toch je familie… Deze gedachte creëert al de nodige stress en het pad naar de oude gewoontes is al ingeslagen.

Vanuit je hart of…
De laatste weken van het jaar is de fase van afronding van het jaar. De herfst heeft zijn intrede gedaan en heeft je uitgenodigd om naar binnen te keren, zoals we in onze vorige nieuwsbrief schreven. Veel mensen voelen zich daardoor kwetsbaarder én hoe ga je dan om met de ‘verplichte’ ontmoetingen die eraan komen…

Net als het thema naar binnen keren, nodigt ook het thema verbinden je uit om het dit jaar eens anders te gaan doen. Hoe laat jij je zien in verbindingen en ontmoetingen?Doe je dit vanuit je hoofd of vanuit je hart?

Verbinden vanuit het hoofd is geen werkelijke verbinding. Het hoofd, lees je mind, kijkt naar de buitenwereld, naar de ander vanuit een waakbewustzijn, waar alertheid, controle, spanning en misschien ook argwaan, aan het roer staat. En plakt snel ervaringen uit het verleden op de toekomst. Het hoofd denkt dat het verbindt, maar er zijn voorwaarden, clausules aan verbonden; als hij/zij weer … gaat doen of zeggen, dan…

Dat is ook de taak van de hoofd: analyseren, beredeneren, plannen en overwegen. Het hoofd kan niet werkelijk verbinden. Het hart kan zich wel verbinden, want een verbinding bedenk je niet, een verbinding voel je. Wanneer je contact maakt met je hart gaan de deuren naar je innerlijke wereld open.

Wanneer je in verbinding bent met je innerlijke wereld ben je meer in evenwicht en kun je vanuit deze balans in verbinding zijn met de ander zonder jezelf te verliezen. Een open hart is de poort naar al je zielskwaliteiten. We hebben dit vorige week ook weer zo mogen ervaren tijdens de Retreat.

Daarom de driedaagse Hart en ziel

Naar binnen keren

Niet nieuws onder de zon: naar binnen keren. Duizenden jaren geleden deed men dit al. Tijd nemen om bij jezelf te komen, te reflecteren, om rust, inzicht en antwoorden te vinden. Het is een onderdeel van het leven, zoals ook meebewegen met de seizoenen. De herfst is bezig, de nachten worden langer en het weer brengt gevoelens naar boven om de warmte in huis op te zoeken.

Heel vroeger was een belangrijk advies om rust en balans in het leven te realiseren; tijd en ruimte creëren om bij jezelf te komen. Daar komt het woord mediteren vandaan, opgebouwd uit de woorden mederi (Latijns voor genezen) en meditari (Latijns voor peinzen over). Men bedoelde vroeger met mederi niet alleen het fysieke genezen, het ging ook over de geest – hoe zijn je gedachten over jezelf en je eigen welzijn. En met meditari werd bedoeld dat met het moest gaan overdenken. Tegenwoordig heeft peinzen voor diverse mensen een zware belading, maar de oorspronkelijke betekenis is overdenken, bezinnen, reflecteren. In plaats van je vraag eerst aan een ander voor te leggen, werd je de weg gewezen om ruimte en tijd te nemen om te ontdekken of het antwoord al in jouw aanwezig was. Tijd om naar binnen te keren, tijd om te mediteren.

Gelukkig groeit het besef dat de weg van naar binnen keren nodig is om jezelf te ontdekken, je passie en beleving terug te vinden. Echter, vroeger was dit al niet makkelijk, en tegenwoordig is het er zeker niet makkelijker op geworden. Er zijn veel meer impulsen, prikkels en afleiders aanwezig, die ook de rol van het denken (de mind) versterkt hebben. Er lijkt een grotere splitsing te zijn tussen de wijze geest – die we allemaal in ons hebben – en de denkgeest (mind). Mede veroorzaakt door de verschuiving naar een materiële wereld en versnelling en groei van de informatietechnologie.

Dit laatste is nu eenmaal een gegeven, de vraag blijft overeind: wat doe ik ermee? Wordt, is en blijft de buitenwereld primair op 1 staan of keer ik het om, zodat mijn binnenwereld op 1 komt te staan?

Deze tijd van het jaar kan je helpen om disbalans tussen buiten- en binnenwereld te herstellen door tijd te gaan creëren om naar binnen te keren. En je weet het: geen tijd hebben is geen excuus, het is de juiste prioritijd stellen.

De herfst is de periode om de oogst binnen te halen en te laten gaan wat niet meer vastgehouden hoeft te worden. Datgene laten gaan wat ‘klaar’ is en zijn waarde in deze vorm heeft gehad. Zoals de boom die het leven rustig naar binnen trekt, waardoor de bladeren langzaam verkleuren en van de boom afvallen als de tijd rijp is. Soms gebeurt dit heel geleidelijk en soms zijn er heftige stormen voor nodig.

De herfst vloeit voort uit de zomer. Een lastige overgang die niet altijd vloeiend te nemen is, omdat men te veel blijft verlangen naar de elementen van de zomer. In de natuur is er geen stilstand en gaat het in een gestaag ritme door: verzet de boom zich niet tegen de herfststormen en houdt het blad niet krampachtig vast. Als mens hebben we soms moeite om deze overgang te nemen en zijn we geneigd om vast te houden aan de zomer, de warmte en de lengte van de dagen en hebben soms moeite met het ’vallen van het blad’, de dagen die korten en de herfststormen. Breder gezien willen vasthouden aan het verleden, het oude vertrouwde.

Maar de valkuil is de neiging om jezelf klein te houden en jezelf niet te laten zien. Verandering en laten gaan is niet altijd makkelijk, je kan in jezelf op weerstand stuiten om ‘het oude vertrouwde’, het verleden, achter je te laten en zichtbaar te worden. Maar er kan ook weerstand of tegenstand zijn van de buitenwereld die moeite heeft om te zien wie je werkelijk bent. Je losmaken van het oude vertrouwde zijn de bladeren aan de bomen die geen levensenergie meer bevatten. Metaforisch kunnen ze staan voor bijvoorbeeld (familie)patronen en overtuigingen die je overgenomen hebt, maar niet meer aansluiten bij wie je werkelijk bent en in deze periode achtergelaten mogen worden. Als je je los gaat maken van wat niet meer bij je hoort, krijg je ruimte voor inspiratie van binnenuit. Je krijgt sterker contact met je eigen kern en de daarbij behorende wijsheid. Je wordt authentieker.

Zoals de boom stormen zal moeten weerstaan, zal je ook moeten omgaan met de reacties uit de buitenwereld als jij authentieker wordt. De boom geeft zich eraan over, omdat de boom ‘weet’ dat het een natuurlijk proces is om het oude te laten gaan en plaats te maken voor het volgende. Als mens wordt dit proces beïnvloed door onze ingesleten gedachten, denkbeelden en gevoelens van angst.

De herfstperiode is dus een belangrijke periode om verder te ontdekken en te laten gaan wat niet meer bijdraagt en zelfs belastend voor je is. Laat het gaan in dankbaarheid, het heeft een (dienende) rol gehad, alleen nu niet meer. De herfst als voorbereiding op de winter, waarin je helemaal naar binnen kunt keren. Dit betekent niet dat je je in deze perioden moet isoleren en het alleen moet doen. Naar binnen keren betekent steeds meer neutraal kunnen waarnemen wat er gebeurt en wat dat met je doet. De ander kan hierin juist ondersteunen en als spiegel of klankbord fungeren, maar je moet daar wel voor open staan of een juiste actie in nemen. Dus is het (en misschien juist) in deze periode belangrijk om in contact met de buitenwereld te blijven en als het nodig is contacten en activiteiten op te zoeken die je in deze fase ondersteunen.

Zoals alle jaargetijden is ook de herfst een prachtige en waardevolle periode. Zoals je mag genieten van de veranderende kleurenpracht van de bomen, mag je ook genieten van het integreren van alle verschillende opgedane kleurrijke ervaringen om steeds krachtiger en authentieker te worden.

Naar binnen keren – een oefening

De pessimist, de optimist en de realist in het nu. De pessimist ziet somber de dagen steeds korter worden. De optimist ziet iedere dag dat de kortste dag van het jaar weer een dag dichterbij komt, waardoor de dagen alweer bijna langere dagen gaan worden. De realist in het nu beweegt mee met wat er nu is en omarmt de duur van de dag zoals deze vandaag is.
Iedereen heeft deze drie stemmen in zich, bij de een is de pessimist meer aan het woord, bij de ander de optimist of de realist in het nu. Welke is bij jou het meest aan het woord?
Begin de komende dagen iedere dag met aan elke ‘stem’ te vragen: wat heb jij vandaag voor mij in petto en wat heb je vandaag van mij nodig?

Laat je verrassen welke inzichten dit drie-gesprek je dagelijks kan geven:)! Uiteindelijk gaat het er iedere dag steeds om: wat doe ik?

De levensadem om de maagstreek te ontkrampen

Veel mensen zijn moe, raken uitgeput. Doorgaan op mentale wilskracht lukt niet meer en de oude overlevingsstrategieën zijn niet meer effectief. Er ontstaat spanning, verkramping en lusteloosheid. Het anders willen, verlangen naar voldoening en vervulling, maar niet weten hoe.

Een verlangen naar bevrijding…, naar ontkramping…

Als je niet ziet hoe het anders kan, ga je door op de manier die je kent; gevoel onderdrukken, schouders eronder en nog extra tandje erbij. Door de voortdurende (in)spanning en te weinig ruimte voor ontspanning komen de spieren in een staat van verkramping. Met als gevolg de veel gehoorde schouder-, nek- en hoofdpijnklachten.

Verkramping is ook voelbaar door een gespannen buik of de bekende knoop in de maag. Je kunt spanning niet loslaten, omdat je onzeker bent voor het onbekende of het even niet weet, ook wel het zwarte gat genoemd. (Oude) angsten spelen op en nemen de overhand. Angst creëert een staat van alertheid en spanning in je spieren, wat een directe invloed heeft op je ademhaling.

Tussen je borst en je buikgebied ligt de middenrifspier. Dit is niet alleen de belangrijkste ademhalingsspier, maar ook een sterke emotionele spier. Door deze spier te beheersen en vast te zetten, kun je je gevoelens beheersen en vastzetten. Zo oefen je controle uit op wat je wel en niet wilt voelen. Het kan zelfs leiden tot dwangmatige controle, doordat angst je overweldigt, en je juist helemaal afstand neemt van je gevoelens.

Zo ontstaat er een splitsing tussen het borst-en buikgebied. Het contact met je gevoel is ver weg en wordt vervangen door regie en controle vanuit je hoofd. Door het afstand nemen van je gevoel mis je ook het contact met je intuïtie en het vertrouwen in je gevoel. Dat verlies compenseer je door je aandacht te richten op je denken en op de ander.

Gevoelsgebied en de knoop in je maag

Doordat je je gevoelens controleert en vastzet, kun je niet meer herkennen of iets klopt of niet klopt. We hebben het niet voor niets over onderbuikgevoelens, dat extra zintuig waardoor je kunt voelen of het klopt of niet klopt. Wat je al waarschuwt, ook als je de vinger er nog niet op kunt leggen. Door je het afsluiten van je gevoel kom je in een voortdurende hoge staat van alertheid en het controle mechanisme neemt steeds meer de regie.

Overmatige controle creëert spanning in je lichaam en is sterk voelbaar rond je maagstreek. Een andere benaming voor dit gebied is je zonnevlecht, net boven je navel, onder je middenrif. Je zonnevlecht is je motor, je energiecentrale waaruit je kracht en energie put om je leven vorm te geven. Het heeft te maken met je wil, kracht, ruimte innemen en emoties, zoals blijdschap en woede. In die zin heeft je zonnevlecht ook met je identiteit en zelfbeeld te maken. Neem je volwaardig je ruimte in, maak je je kleiner of ben je dominant? Je zonnevlecht is een belangrijk kanaal voor indrukken die van buitenaf binnenkomen. De uitwisseling van gevoelens die tussen jou en je omgeving plaatsvinden.

Voelen en het hart

In deze tijd wordt het verlangen sterker om uit te wisselen via je hart. Maar door allerlei gedachten, overtuigingen en onderdrukte gevoelens als angst, boosheid en verdriet is zit er nog pijn op het hart. Als bescherming om deze oude pijn en verwondingen niet te voelen beweegt het middenrifspier nauwelijks. Je hart krijgt een harnas (schild) om zich heen) en de uitwisseling van gevoelens en indrukken vindt plaats via je zonnevlecht.

Controle vanuit de zonnevlecht (andere term is solaris plexus) is controle vanuit de mind, vanuit mentale wilskracht. Je handelt dan niet vanuit vertrouwen en eigenwaarde, maar vanuit een geconditioneerd zelfbeeld. Gebouwd op basis van aannames, overtuigingen en onderdrukte gevoelens. Elke keer als je jezelf veroordeelt of bekritiseert, verkrampt dit gebied en verhard je middenrifspier. Je ademhaling beperkt en creëert de spreekwoordelijke knoop in de maag. Zo beland je in een vicieuze cirkel.

Het hart wil juist voelen, bewegen en ruimte innemen. Het hart zal het middenrif niet op slot zetten. Het hart kan de natuurlijke controle houden als het verbonden is met het onderbuikgebied (het bekkengebied). Daar ligt de basis van zelfvertrouwen. Deze verbinding is de basis van je bestaansrecht en de richting aangever van je leven. Deze verbinding geeft stabiliteit en zorgt voor een krachtiger en positief zelfbeeld. Je kunt dit ervaren door de oefening die onderaan dit artikel is opgenomen.

Wat je nodig hebt om de ontkramping te realiseren is zelfliefde, zelfacceptatie en erkenning van je eigenwaarde. Breathfulness harmoniserend ademen is een belangrijk en uiterst effectief instrument om dit te realiseren. Ademen en leven is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door te ademen kun je leven en hoe je leeft laat zich zien in je manier van ademhalen. Daarom spreken we over de levensadem.

Wil je hier meer over weten, lees dan verder op deze site, in het boek Breathfulness Je ziel op weg naar harmonie en zelfliefde of kom naar de lezing over de levensadem (www.breathfulness.nl/lezingen). Tijdens de interactieve lezing Levensadem nemen Marco en Jacquelien je mee vanuit hun jarenlange ervaringen in het bewust gebruiken van je ademhaling. Zowel in binnen- als in buitenland. Ze geven een praktische vertaalslag om de kracht en liefde in jezelf te versterken.

Borst-buikademhalingsoefening

Deze oefening doe je samen in een tweetal. Ga dwars ten opzichte van elkaar staan. De ander vraagt aan jou om een borstademhaling te doen (je ademt dan hoog en vaak is dit een korte ademhaling). Eventueel kan de ander zachtjes op je borst tikken om de ademhaling in dit gebied te stimuleren.

Zodra je een borstademhaling hebt, plaatst de ander een hand achter je rug en probeert je zachtjes met de andere hand bovenaan tegen je borst omver te duwen. Door een hand achter je rug te houden, voorkomt de ander dat je omvalt.

Daarna ga je weer terug in de beginpositie.

Nu ga je een buikademhaling doen (je ademt dan laag en vaak is dit een langere ademhaling en voel je dat je benen iets gebogen zijn). Eventueel kan de ander lichtjes je buik aanraken om de ademhaling naar dit buikgebied te stimuleren.

Zodra er een buikademhaling is, probeert de ander opnieuw jou zachtjes omver te duwen (met een hand achter je rug).

Je merkt waarschijnlijk dat je met de buikademhaling veel steviger staat en je minder makkelijk omver te duwen bent. Je bent dan meer gegrond. Je maakt contact met je innerlijke kracht en staat dan automatisch steviger.

Mannen waar zijt gij

Een gedachte die regelmatig door mijn hoofd spookt; hoe bereik je de man die bereid is om op te staan en authentiek te worden? De man die…
…kiest voor de weg naar balans in zijn energie.
…zijn dromen wil ontdekken en realiseren.
…wil spreken vanuit zijn hart.
…wil luisteren met zijn hart.
…voelt dat zijn innerlijke mannelijke energie wil samenvloeien met zijn innerlijke vrouwelijke energie.
…eraan toe is om (eindelijk) open te bloeien en te gaan doen wat hij werkelijk wil.

Als ik individueel met mannen spreek komen bovenstaande thema’s hun bekend voor, velen geven toe dat ze vastzitten, of met een zoektocht bezig zijn, maar het gevoel hebben dat ze steeds in hetzelfde cirkeltje ronddraaien. In het gesprek durven ze hier voor uit te komen, maar niet altijd is er de moed om dit verder naar anderen uit te spreken, laat staan een training te gaan volgen die ingaat op deze thematieken… dat doe je toch niet als man???

De ‘echte’ man doet dit wel

Dit laat zich raken, is er klaar mee om zijn energie te hard in te zetten, in strijd te blijven, steeds maar door te gaan zonder werkelijke voldoening en vervulling. Deze mannen vinden inspiratie, herkenning en beleving in de driedaagse De man van hoofd naar hart. Zoals eerdere deelnemers dit uitgebreid delen met woorden als Gamechange, Lach en een traan, Gevoel en het hart, Onvergetelijk (lees de verhalen op www.breathfulness.center/verhalen-driedaagse).

Raakt het bovenstaande je? Kom dan naar de mannen avond: een introductie om kennis te maken, vragen te stellen en al een voorproefje te beleven van de driedaagse. 19.30 uur tot 21.30/22.00 uur – aanmelden via mail naar info@breathfulness.center

Of voel je je geroepen, meld je dan direct aan voor de driedaagse en kom in een groep van maximaal 6 mannen dit ervaren. De driedaagse De man van hoofd naar hart is een avontuur voor mannen die zich vanuit hun kracht en kwetsbaarheid willen openen en elkaar willen ontmoeten! Klik hier » voor info en aanmelden.

Het is tijd om te gaan puberen

De laatste tijd komen regelmatig berichten in het nieuws over hoofdpijn, depressie, burn-out tot zelfs identiteitscrisis onder studenten. De vraag naar psychische hulp is groter dan ooit. Uit onderzoek van EenVandaag (04-2018) blijkt dat 3 op 10 jongeren depressief is. Depressie is niet zichtbaar aan de buitenkant en voor velen (meer dan 70%) nog een taboe om het kenbaar te maken. Gelukkig worden depressie en de andere hierboven beschreven klachten wel meer bespreekbaar en worden diverse maatregelen voorgesteld. Zoals minister Van Engelshoven onlangs met het plan kwam om de eis van het aantal te behalen studiepunten in het eerste jaar te verlagen van 60 naar 40. Toch blijft de vraag Zit in dit soort maatregelen werkelijk de oplossing? Het is een maatregel die het probleem verschuift naar de volgende studiejaren.

In ons centrum zien wij een ander beeld van deze klachten. Het werkelijke probleem, de oorzaak, ligt niet in deze leeftijdsfase van student/jongvolwassene. De dieperliggende oorzaak, en tevens ook de duurzame oplossing, ligt in de puberteit.

Onze visie is dat we als volwassenen ervoor moeten gaan zorgen dat de puberteit niet alleen gezien wordt als lastige periode, maar juist ook als een zoekende en ontdekkende periode. Ons streven is dat het waardevolle belang van deze levensfase gezien wordt, zodat jongeren werkelijk gaan puberen. Dan worden veel lichamelijke en mentale klachten zoals deze nu door studenten ervaren worden voorkomen.

Een reactie die we vaak horen van ouders op onze visie over de puberteit: nee toch, dat meen je niet. Het is nu al zo moeilijk. Begrijpelijk, maar dit komt (helaas) nog voort uit het onbegrip over puberteit en het niet weten wat puberen werkelijk inhoudt.

Daarom zullen we in de komende periode diverse artikelen gaan publiceren over de puberteit. In deze artikelen zullen we de volgende vraagstukken rondom puberteit behandelen:

 • Wat is puberen?
 • Welke elementen mogen centraal staan tijdens de puberteitsfase?
 • Hoe kan ‘pubernieren’ de oplossing zijn voor jongeren, zodat ze voldoende tijd krijgen om juiste keuzes te maken? 
 • Waarom kan loyaliteit een struikelblok zijn tijdens de puberteit?
 • Welke elementen komen voor in de volgende levensfase, de jongvolwassenheid?
 • Hoe wordt ‘pionieren’ de volgende stap voor duurzame oplossing?

Mogelijk gaan deze artikelen iets met je doen en zeg jij ook: laten we ervoor gaan zorgen dat jongeren optimaal gaan puberen. En misschien vind je er ook voor jezelf veel herkenning in en komt de vraag op: heb ik zelf wel werkelijk gepuberd? Zeker als je kinderen hebt in de puberteit kan dit gevoel extra aangewakkerd worden.

Lees binnenkort het eerste artikel Wat is puberen?

Je kunt er al over lezen in het boek Breathfulness, het enneagram en de levensfasen.

Wil jij zelf alsnog gaan ‘puberen’, dan is de Retreat, Jaarreis of een driedaagse een krachtige manier om dit te doen en ga je ervaren dat werkelijk puberen leidt tot vervulling en leven vanuit je passie.

Nieuwe cd op de APP

Het is zover… een nieuwe uitbreiding op de Breathfulness APP! De APP met 7 begeleidde ademsessies, twee begeleidde meditaties en het meditatieprogramma zelfliefde is uitgebreid met de begeleidde ademsessie Terug naar jezelf. Een ademsessie van ruim een half uur met als thema weer contact maken met de bron van kracht en liefde in jezelf om je vraag, verlangen of intentie te verbinden met je creatiekracht.

Na een korte intro is er 15 minuten actieve muziek voor de harmoniserende ademhaling, gevolgd door ruim 10 minuten relaxatie. Als abonnee heb je gratis toegang tot deze nieuwe adem cd. Ben je nog geen gebruiker, maar wel geïnteresseerd, klik dan hier » voor meer informatie en vraag de APP twee gratis op proef aan.

Waar je zelf niet altijd kunt komen, maar er wel een verlangen is…

Je hebt een verlangen, je voelt een signaal van je lichaam, je komt in situaties terecht die je bewust maken dat er een verandering nodig is. Maar dan…

Ook als je al langere tijd intensief bezig bent met het bewust toepassen van een helende en bevrijdende ademhaling, is het op momenten nog zo aanvullend om begeleiding te ervaren.

De intensiteit van de harmoniserende ademstroom brengt je naar die gebieden die op dat moment om aandacht vragen, dus waar levensenergie nodig is. Echter, door aanwezige afleidende gedachten of blokkades is het soms onbereikbaar om daar te komen. Dat zijn momenten waar begeleiding van een Breathfulnesscoach openend en verruimend werkt.

Door het afstemmen met jouw diepere verlangen, met de vraag achter de vraag, en het stimuleren van de energiestroom door lichaamswerk, komt de ademstroom in die gebieden waar je alleen niet komt. Door de begeleiding realiseer je diepgang in onbewuste blokkades.

Je hoeft het niet altijd alleen te doen, geef jezelf het cadeau om tijdens een workshop een begeleide ademsessie te ervaren en ga mee in de groepsenergie.

Breathfulnesscoaching is meer dan ademcoaching

Authentiek en vervuld

Breathfulnesscoaching… meer dan ademcoaching.

Breathfulness, de volheid van de adem. Maar het is veel meer… adem staat voor leven, want zonder adem kunnen we niet bestaan. Breathfulness betekent dus ten volle leven en is een weg, een leefwijze om vanuit kracht en liefde te leven. Als totaal mens met je fysieke lichaam, je gevoelens, je gedachten en je ziel/spirit. Breathfulness geeft bewustwording over zaken die we met het blote oog niet kunnen waarnemen, maar wel weten dat het er is. Het maakt dit ‘onzichtbare of niet-tastbare’ zichtbaar, voelbaar en praktisch. Dat is niet zweverig of vaag, want juist het verbinden van deze vier elementen (fysiek, voelen, gedachten en bezieling) zorgt ervoor dat je steviger en stabieler in het leven staat en vervulling en voldoening kan ervaren.

De ademstroom is de levensader tussen hemel en aarde, de verbinding tussen lichaam (buik), geest (hoofd) en ziel (hart). Het is je levensenergie. Evenwicht tussen lichaam en geest creëert een goede doorstroming en een sterke verbinding met de ziel. Het niet kunnen stromen van deze levensenergie geeft disbalans en verstoring, met als gevolg dat het denken óf het voelen gaat overheersen en blokkades creëert. Dit uit zich in fysieke klachten, over- of ongevoeligheid en onrustige, ontkrachtende gedachten.

Om deze disbalansen en blokkades vrij te maken en de levensstroom te optimaliseren vraagt dus om aandacht voor het fysieke lichaam en bewustwording voor de geest. Als eerste zorgt een optimale ademhaling ervoor dat de verbinding tussen lichaam, geest en ziel steeds schoner wordt en de levensenergie voller gaat stromen. Toch realiseer je een optimale ademhaling niet alleen door dagelijks bewust bezig te zijn met je ademhaling. Het vraagt meer, omdat…

 • voeding die belastend is (ook snel en onbewust eten) de energie wegneemt om volledig te ademen;
 • minder actief bewegen – statisch leven – de ademhalingsspieren luier maakt en de algehele doorstroming vertraagt;
 • te weinig tijd nemen om dagelijks te ontspannen de energieverdeling in het lichaam blokkeert, waardoor spieren – en dus ook de ademhalingsspieren – continue gespannen zijn.

Zo beland je in een vicieuze cirkel doordat minder ademen trek in voedende voeding, voldoende beweging en tijd om te ontspannen laat afnemen.

Om te kunnen leven vanuit hart en ziel is er dus ook aandacht nodig voor de 4 pijlers: ademhaling, voeding, beweging en ontspanning. De elementen hoe je ademt, wat je eet, hoeveel je beweegt en of je ontspant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Balans tussen de 4 pijlers versterkt jou als mens op alle gebieden; je bent weerbaarder, voelt je fitter, energieker en vitaler, je gevoelens mogen stromen, het is rustiger in je hoofd en je hebt een sterke verbinding met je essentie.

Als er harmonie is tussen lichaam en geest, kan het hart zich openen en de levensenergie ten volle door je heen stromen. Dan ervaar je levenskracht (liefde) en levensvreugde (passie); essentiële elementen om een bezield leven te leiden, om lichtheid en vervulling te ervaren.

Toch horen we vaak de volgende vraag Is het bewezen?, waarmee dan bedoeld wordt of het al wetenschappelijk bewezen is. Een wetenschappelijk onderzoek uit 2013/2014 heeft uitgewezen dat het harmoniserend ademen de creativiteit en het oplossingsgericht denken vergroot en het geluksgevoel versterkt. Daarnaast is er door jarenlange ervaring in de praktijk duidelijk zichtbaar geworden dat de weg (leefwijze) van Breathfulness je bewustzijn – je zelfbeeld en je kijk op de wereld – vergroot. Tevens wordt door het toepassen van de harmoniserende ademhaling een duurzame verbetering van de kwaliteit van je leven gerealiseerd. Dat wil niet zeggen dat je leven altijd van ‘een leien dakje’ zal gaan, maar het geeft je de kracht om met de intensiteit van het leven om te kunnen gaan. En de moed om keuzes te maken, zodat je steeds meer vanuit een liefdevolle kracht om kunt gaan met alles wat op je afkomt. En ook juist kunt genieten van de momenten wanneer de schoonheid van het leven zichtbaar en voelbaar is.

Wacht niet totdat alles bewezen is vanuit de wetenschap, maar baseer je op wat het leven al bewezen heeft. Want hoe lang blijf je nog wachten op de wetenschap voordat je gelooft wat je bewust of onbewust al weet? Verander je kijk op de wereld naar eerst geloven en dan zien en er gaat een wereld voor je open.

Het is tijd geworden om te gaan leven, voordat het bewezen moet zijn. Het sterkste bewijs zit in jezelf. Geloof in je eigen liefdevolle kracht en ga op weg om die dingen doen die je voeden, je bewustzijn verruimen en je levenskracht en levensvreugde geven! Leef authentiek en vervuld!

De mogelijkheden binnen Breathfulness om dit te ervaren, te beleven en te versterken zijn:

 • Serie boeken over Breathfulness (klik hier voor meer info)
 • Breathfulness APP met meditaties en begeleide ademsessies (klik hier voor meer info)
 • Individuele coaching (klik hier voor meer info)
 • Korte workshops harmoniserend ademen (klik hier voor meer info)
 • Meerdaagse thema dagen (klik hier voor meer info)
 • Intensive Retreat (klik hier voor meer info)
 • Opleiding (klik hier voor meer info)

Artikel is uit het blog van Marco en Jacquelien de Jager; klik hier voor meer blog artikelen

Je eigen pad en de invloed van je omgeving

Op 28 april 2018 doet Lieuwe Westra de onthulling dat hij tijdens zijn wielercarrière doping heeft gebruikt. Zijn verhaal komt mij bekend voor, doordat ik jaren geleden een van de grootste beloften in de Nederlandse wielersport in ons centrum kreeg. Samen met zijn ouders en wielercoach kwam hij langs om zijn zelfvertrouwen te versterken. Na een paar sessies vertelde hij mij zijn dilemma: moet ik doping gaan gebruiken? Dit kwam voort uit zijn ervaringen dat hij in wedstrijden ‘de beste van de rest is’. Dat betekende dat hij in de koersen wist wie er voor hem gingen finishen, namelijk de renners die al doping gebruikten, en hij steevast daarachter finishte, voor de anderen die geen doping gebruikten. Dus, gezien de druk die op hem lag, was de keus voor doping een voor de hand liggende optie. Echter, hij twijfelde… voor mij als coach is het niet mijn taak om hem het antwoord te geven, maar hem naar zijn antwoord te leiden. We spraken over de nog niet zichtbare gevolgen van doping op langere termijn (het gevaar voor je gezondheid op latere leeftijd). En tegelijkertijd was er zoals bij Lieuwe Westra het verwoordde: de druk om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst nemen.

Invloed buitenwereld

In de sportwereld staat het bol van deze voorbeelden, maar is dat ook niet zo in andere contexten. Ik herinner me nog goed dat de druk en invloed van de buitenwereld ervoor zorgde dat ik te hard ging werken, succes nastreefde in plaats van te luisteren naar mijn hart. Ik was ‘in mijn vorig leven’ (mijn leven in de financiële wereld) gepassioneerd en uiterst gedreven, maar ging door mijn drive en enthousiasme wel over mijn grenzen heen (en ik denk ook zeker over grenzen van anderen), totdat mijn fysieke lichaam aangaf tot hier en niet verder. Dat had ik nodig om de ommekeer te maken en leef ik nu vanuit de connectie tussen lichaam en geest. Niet dat het me continue lukt, maar ik luister naar mijn lichaam en herken de signalen als de connectie er even niet is.

De druk van de buitenwereld om te presteren is groot. Ook kom ik veel mensen tegen die de droom van hun ouder(s) of anderen leven. Er wordt veel van je gevraagd en het is een uitdaging om sterk in je eigen schoenen te blijven staan. De verleidingen om je heen zijn groot en kunnen het gemis aan werkelijke vervulling en voldoening maskeren. Zo kan roken een rookgordijn om je heen optrekken en alcohol je in een roes brengen, om maar niet geconfronteerd te worden met het gemis aan het doen wat je hart je ingeeft. Roken, alcohol, maar ook andere verleidingen kunnen een vorm van doping zijn om maar door te gaan en het imago, succes en waardering vanuit de buitenwereld te blijven nastreven. Het lijkt je dan te helpen om je staande te houden ten opzichte van de druk en invloed van de buitenwereld, maar intussen vervormt het je zelfbeeld en ben je niet meer volledig jezelf.

Inspiratie

Voor mij was dit voelbaar toen ik mijn eerste intensieve ademsessie onderging in 2001. Ik heb toen ervaren dat er een grote zwarte steen in mijn hartgebied lag, terwijl ik dacht dat ik vanuit mijn hart leefde. Dat bleek een illusie te zijn. De steen nam zoveel ruimte in dat ik niet het volledige contact met mijn hart kon hebben. In deze eerste ademsessie loste een deel van de steen op en in de relaxfase kon ik de tranen van opluchting en intens geluk niet meer stoppen. Wat een bevrijding. Ik ging op pad om te gaan begrijpen dat ‘de sterkste vorm van doping’ onze ademhaling is. Zoals het Latijnse woord inspirare al zegt: inademen van de geest. Bezieling ervaren en een bezield leven beleven komt mede tot stand door een open ademhaling. Dat is voor mij de grootste drijfveer geweest om het pad van de ademhaling op te gaan.

Hoe het met de wielrenner is afgelopen? Gelukkig heeft hij niet gekozen voor doping en is hij zijn hart gaan volgen. Hij stopte met wielrennen en ging doen waar hij blij van werd. Vorig jaar zag ik een artikel in een landelijk magazine met een foto van hem; een andere carrière, waarin hij zijn vervulling en voldoening heeft gevonden. Dat bericht maakte me blij, iemand die is gaan doen wat hij vanuit zijn hart te doen heeft en het pad van bezieling is gaan volgen.

Artikel is uit het blog van Marco de Jager; klik hier voor meer blog artikelen

Ervaringsverhaal

Nina heeft de Retreat gevolgd en diverse individuele sessies en ze vertelt: deze methode heeft me heel erg geholpen om bij mezelf te komen. Ik heb stukken tot in de kern aan kunnen pakken en geleerd om ook als ik alleen, dus zonder coach ben, middels de ademhaling ‘mezelf’ te helpen.

Ontwikkeld door Marco en Jacquelien de Jager. Liefdevolle mensen met veel ervaring op het gebied van bewustwording. Ze hebben de ademhaling helemaal uitgediept en geanalyseerd hoe je deze kunt gebruiken om stukken van jezelf te transformeren. Misschien is het allermooiste /makkelijkste van de bewuste ademhaling wel, dat je niet tegelijk kan denken en ademen. Wat maakt dat als je echt uit je hoofd wilt (of moet omdat je overloopt) je dat ook echt zelf voor elkaar kan krijgen door dit te doen. Mediteren (stil zitten) is bijvoorbeeld voor mij iets wat alleen lekker gaat als ik al in een bepaalde mate van rust heb.

Ademhaling en bewustwording

De ademhaling is iets wat je ‘doet’ en is voor mij makkelijker, net zoals Zhi Neng Qi Gong dat is, doordat je beweegt. Je doet dus iets en is het makkelijk om even niet afgeleid te worden door gedachtes. In het Breathfulness programma is de ademhaling een middel om het doel te bereiken. Bijvoorbeeld het helen van stukken of het uitzoeken wat ik nou echt van binnen wil, bijvoorbeeld als je op een t-splitsing in je leven staat. Er is altijd eerst een liefdevol en kundig gesprek om in kaart te brengen waar je knelpunten zitten. Vanuit Breathfulness wordt als hulpmiddel het Enneagram / persoonlijkheidsmodel gebruikt. Voor mij een heel mooi model om bepaalde dingen inzichtelijk te krijgen. Zo’n model geeft de logische loop van dingen weer, als je een beetje chaos in je hoofd hebt, helpt het als leidraad.

Anekdote

Een mooie anekdote over Breathfulness, was een jaar of 6 geleden toen ik privé een beetje een mindere tijd doormaakte. Ik had een intensieve ademsessie bij Marco. Na zo’n sessie lig je nog altijd een paar minuten bij te komen en voel je je eigenlijk helemaal vrij en bij jezelf. Voor mij zijn dat ‘de’ momenten waar je ‘het’ voor doet. Je voelt je dan helemaal vrij van zorgen, kan beslissingen perfect vanuit je hart nemen en weet gewoon wat je moet doen.

Zo is bij mij destijds het idee voor mijn eigen knitwear lijn ‘LEI’ ontstaan. In 10 minuten op die tafel, zag ik helemaal voor me wie ik in Italië moest bellen. Wie binnen mijn bedrijf LALTRADONNA dit kon begeleiden. Binnen een week zat ik samen met een collega aan tafel in Italië te praten met precies de juiste partij. Het opzetten van dit merk heeft mij in die tijd zoveel gebracht, de creativiteit en het reizen naar Italië. Dit was precies wat ik op dat moment nodig had.

Love, Bliss & Qi – Nina – Blisscentre.nl

Ontmoet de kracht van je vrouw zijn

Vorig weekend heb ik (Jacquelien) weer een verdiepingsweekend Ontmoet de kracht van je vrouw zijn mogen geven. Wat was het weer een krachtig en intens weekend door alles wat gezien en geheeld mocht worden. Met dankbaarheid kijk ik steeds weer terug naar alle weekenden die ik inmiddels heb mogen geven. Het is in deze tijd zo nodig dat we onze werkelijke vrouwelijke creatieve energie en kracht weer gaan benutten, want veel vrouwen leven teveel vanuit hun mannelijke energie. Ik zie bij vrouwen om me heen veel (oude) boosheid/onmacht/frustratie naar boven komen, maar ze weten niet goed hoe hier mee om te gaan, of ze zijn opgebrand zijn, kunnen niet meer verder zo, maar weten niet hoe het anders kan. Vaak hoor ik zo’n diep verlangen naar meer innerlijke rust en energie.

Er wordt veel geschreven over een krachtige vrouw zijn of de godin in jezelf wakker maken, maar we kunnen niet in onze werkelijke vrouwelijke kracht komen als we de verwondingen en overgenomen patronen niet onder ogen zien. Het zijn de ervaringen die we gezien en meegemaakt hebben met onze moeder (en andere vrouwen) en vader (en andere mannen) en kunnen zich o.a. laten zien als:

 • een vaag gevoel dat er iets mis is met je of het op jezelf betrekken ’wat heb ik fout gedaan?’;
 • zelfsabotage wanneer je dicht bij een doorbraak bent;
 • jezelf inhouden en kleiner voordoen als angst voor je werkelijke kracht;
 • problemen met mannen, voeding en je lichaam;
 • overmatige controle, vermoeidheid, depressie, verslaving;
 • onbewust wachten op toestemming of goedkeuring;
 • niet teveel verandering willen in je leven of juist je altijd op zoek.

Het vraagt innerlijk werk om de moederwond en vaderwond te helen, maar het helen van deze verwondingen is de doorgang naar je werkelijke vrouwelijke kracht. Het gaat niet meer over het beschuldigen of wijzen naar de ander, maar het helen van je eigen verwondingen en liefde voelen voor jezelf. Dan:

 • voel je veiligheid en vrijheid om jezelf te zijn;
 • trek je je niet meer aan wat anderen van je denken;
 • geef je jezelf toestemming om te gaan doen wat je werkelijk wilt met je leven;
 • ervaar je levenskracht en levensvreugde.

Ik herken het zo goed, want zelf ben ik de afgelopen jaren, zeker na de start met Breathfulness, door vele processen gegaan, maar het is zo de moeite waard. De stem van mijn ziel spreekt steeds duidelijker, ik vind steeds meer vrede in mezelf, ik vertrouw op wat ik zie en voel en herken wat er in anderen speelt.

Hoe hoog de prijs ook was, hoeveel pijn het heeft gedaan, het is nu tijd vrede te vinden met het verleden en lief te worden voor jezelf, je eigen waarde te gaan zien en blij te zijn met jezelf.

Ik weet hoe spannend het kan zijn om uit je dagelijkse gewoonten te stappen. Ik weet hoe sabotagepatronen op de loer liggen om je ervan te weerhouden en ze ook regelmatig hierin slagen ☹.

Ik weet ook hoe fijn het is als je toch de stap gemaakt hebt, omkijkt en ziet dat het veel minder angstig was dan je gedacht had ?.

Graag wil ik mijn steentje hieraan bijdragen en mijn kennis, ervaringen en hoger weten met je delen en hoop je te mogen begroeten op de workshop Ontmoet de kracht van je vrouw zijn of de Intensive Retreat (waar we weer op een andere manier met de moederwond/vaderwond aan de slag gaan).

Jouw leven is zo waardevol

Het is de ander die me beperkt! Of ben ik het toch zelf die de ander beperkt door mezelf te beperken? Ga je beperkingen loslaten en leef je leven zoals het werkelijk bedoeld is:

Je bent hier op aarde gekomen
met je eigen wensen en dromen
op reis naar volmaaktheid.

Welke ruimte wordt mij daarvoor gegeven,
hoe beïnvloedt de omgeving mijn leven
en heb ik voldoende tijd voor mezelf?

Diep van binnen schittert het nog
zonder waas en zonder bedrog.
Het is nog volledig en puur.
Je bent nu op het punt aangekomen
om je liefde te laten stromen
en te leven vanuit je echte natuur.

Niemand kan dit voor je invullen,
niemand kan jouw leven vervullen
als jij niet weet wie je echt bent.

Neem daarom nu het besluit
voor een leven vrij en voluit
om te ontdekken wie jij echt bent.

Niemand heeft meer wijsheid dan jij,
voel je echter wel vrij
om de wijsheid even ergens te lenen
en dan weer verder te gaan
op reis naar jouw bestaan
en te lopen op je eigen benen.

Jouw leven is zo waardevol.
Jouw bestaan is zo liefdevol.
Leef vanuit je essentie en je hart.
Je kunt dit omdat je weet wie je bent:
het mooie mens dat God al kent!

Breathfulness effectief bij angst

Door alle veranderingen die momenteel gaande zijn vallen vele zekerheden weg, wat onveiligheid en angst kan oproepen. Angst is op zich niet verkeerd, het is een waarschuwings- of beschermingsmechanisme en heb je nodig in je leven. Het is een natuurlijke reactie van je lichaam om je in een staat van alertheid te brengen – je hartslag versnelt, spieren spannen zich aan, je voelt je opgejaagd etc. Wat gebeurt er met jou als je angst ervaart? 

Als de angst te groot wordt of te lang duurt en geen ontspanning volgt ontstaan er overmatige stressreacties als slapeloosheid, piekeren, slechte of overmatige eetlust, lusteloosheid, moeheid etc. Te veel angst of een continue staat van stress zorgt ervoor dat je bewustzijn vernauwt en je minder adequaat gaat reageren: of je gaat in de tegenreactie om de angst te overschreeuwen/negeren of je verlamt door de angst en komt juist niet in actie. Herken je dit en op welke momenten?

Angst wordt vaak als negatief gezien, maar het is een noodzakelijk gevoel om je te waarschuwen en te beschermen. Het geeft een signaal als iets je veiligheid ondermijnt en helpt je ook om onderscheid te maken tussen jezelf en de ander.

Angst is vaak gekoppeld aan controle. Om met angst en stress om te gaan ben je overmatig gericht op de ander en de omgeving, maar te veel controle geeft ook weer stressreacties in het lichaam. Zo kom je in een vicieuze cirkel. Is het voor jou belangrijk om controle te hebben?

Ook als er onvoldoende (zelf)vertrouwen is komt controle veelvuldig voor om dit te maskeren. Herken jij dat je tekort aan zelfvertrouwen of vertrouwen in de ander compenseert met controle?

Breathfulness geeft je handvatten om hier mee om te kunnen gaan en de balans te herstellen, door onder andere het bewust gebruiken en verbeteren van je ademhaling – bij angst gaan mensen vaak juist verkeerd ademen, het versterken van je zelfvertrouwen en het leren herkennen van de lichaamssignalen.

Breathfulness helpt om gedachtenpatronen die leiden tot angst en overmatige controle in balans te brengen. Je krijgt meer rust in je hoofd, gaat helderder denken en kan makkelijker omgaan op met angst en stress. Het resultaat is dat de stressreacties in je lichaam verminderen en je meer ontspanning ervaart. Je profiteert niet alleen overdag van de voordelen, maar ook je slaapkwaliteit verbeterd. Je krijgt meer zelfvertrouwen, piekert minder en maakt krachtige en juiste keuzes die goed voor jou zijn. Je laat het niet meer afhangen van wat anderen van je denken, maar vertrouwt op jezelf. Je gaat mee in de stroom van het leven. Hoe klinkt dat voor jou?

Breathfulness is er voor jóu zodat angst en stress niet langer hinderpalen zijn, zodat dat jij vanuit innerlijke rust en kracht lééft.

Detoxen met blaas-nierthee

Het ‘vluchtige’ leven en de snelle manier van eten maken het voor de lever niet gemakkelijk. Er komen veel gifstoffen en toxinen uit voeding, water, lucht en de leefomgeving. Het wordt steeds moeilijker voor de lever om goed te functioneren waardoor er resten van afvalstoffen en cholesterol achter kunnen blijven in de lever, de galblaas en de galbuisjes. Het afbreken van schadelijke of giftige stoffen is dan ook een belangrijke functie van de lever. Het gaat daarbij om stoffen die door de darm zijn opgenomen of elders in het lichaam zijn ontstaan. Na dit afbraakproces worden de onschadelijke afbraakproducten via de gal of het bloed uitgescheiden. Deze stoffen verlaten het lichaam uiteindelijk via de ontlasting en via de nieren. De nieren reguleren de vochthuishouding en de zuurbase balans van het bloed en hebben zo indirect invloed op alle lichaamsvloeistoffen. Een andere belangrijke taak van de nieren is afvalstoffen uit het bloed filteren en ervoor zorgen dat deze samen met 1,5 tot 2 liter urine per dag het lichaam verlaten.

De nieren

De nieren zijn uitscheidingsorganen en halen water, zouten, resten van medicijnen, kleurstoffen en vitamines uit je bloed en lozen dit via je urine. De nieren liggen achter in de buikholte aan weerszijden van de wervelkolom ter hoogte van de navel en zorgen samen met de lever voor de verwijdering van de afvalproducten van de stofwisseling. Het bloed stroomt elke dag meer dan tweehonderd keer door je nieren om gezuiverd en ontsmet te worden, waardoor zuurophoping wordt voorkomen. Bij het minder goed functioneren van je nieren kunnen de afvalstoffen zich opstapelen en wordt het bloed vergiftigd.

Je lichaam bestaat voor minimaal 70 procent uit water en kan alleen goed functioneren als de hoeveelheid vocht zoveel mogelijk gelijk blijft. Hierin zijn nieren belangrijk. Als je veel drinkt produceren ze extra urine en als je veel zweet produceren ze minder urine. Verder spelen de nieren een belangrijke rol bij de bloeddrukregulering en zouthuishouding. Bij zoutrijke voeding is de kans op vochtophoping groot. Dit geeft kans op opgezwollen voeten en oogleden. Vocht in de longen geeft prikkelhoest.

De nieren hebben een grote reservecapaciteit, dus de meeste mensen hebben in eerste instantie niet eens in de gaten dat de nieren minder functioneren. Pas als de nieren nog maar voor ongeveer 30 procent werken ervaren mensen klachten zoals dorst, jeuk, een droge huid, verminderde eetlust, kramp in de benen, rusteloze benen, toegenomen slaperigheid en een voortdurende vermoeidheid die niet overgaat door rusten. Deze symptomen kunnen ook bij andere aandoeningen voorkomen, dus worden ze ook niet altijd herkend als een verminderde werking van de nieren.

Acute nierproblemen: de klachten ontstaan binnen enkele uren, dagen of weken. De nieren produceren dan veel minder urine, het lichaam gaat vocht vasthouden waardoor de bloeddruk stijgt, wat kan leiden tot kortademigheid, benauwdheid en oedeem.
Chronische nierproblemen: de nieren werken al langere tijd minder goed, waardoor hoge bloeddruk en bloedarmoede het gevolg kunnen zijn. Daarnaast kunnen problemen ontstaan met de bijschildklieren, waardoor de botstofwisseling verstoord wordt.
Tegenwoordig zijn in onze westerse maatschappij hoge bloeddruk en diabetes de meeste voorkomende oorzaken van nierproblemen. Ook overgewicht zorgt voor een belasting van de nieren. De meeste klachten verbeteren als de afvalstoffen verwijderd worden, maar soms kan het proces onomkeerbaar zijn en is nierdialyse noodzakelijk.

De lever

De lever is de grootste klier en het meest actieve en veelzijdige orgaan in je lichaam. Dit orgaan ligt rechtsboven in de buikholte, net onder het middenrif en is omsloten door de onderste ribben van de borstkas. De lever speelt een zeer belangrijke rol bij de stofwisseling en regelt wel zo’n zeshonderd ver-schillende spijsverteringsprocessen, onder andere de koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling, de aanmaak van gal voor de vetvertering en de opslag van bepaalde vitaminen en ijzer.

Ook stoffen die niet in het lichaam thuishoren, zoals alcohol, koffie en ook synthetische stoffen in medicijnen, worden door de lever afgebroken en verwijderd. Vroeger was dit laatste bijzaak, maar in de huidige maatschappij is dit één van de taken die zorgt voor overbelasting van de lever. Gifstoffen die belastend zijn voor de lever zijn: nicotine, drugs, cafeïne, alcohol, hormonen uit vlees, synthetische medicijnen, zware metalen uit tandvullingen of vis, bestrijdingsmiddelen op groente en fruit, conserveringsmiddelen, geur-, kleur-, en smaakstoffen. De lever heeft wel een groot herstellend vermogen, want als een deel van lever, bijvoorbeeld door operatie verwijderd wordt, kan het overgebleven deel weer uitgroeien tot een volwaardige lever. Maar extra ondersteuning van de lever is niet teveel gevraagd.

Symptomen van een (te) zwaar belaste lever:

 • hoofdpijn en met name migraine: gifstoffen blijven in het bloed circuleren;
  droge eczeem: gifstoffen proberen je lichaam via de huid te verlaten;
  darmproblemen: slechte vertering, constipatie;
  slaapproblemen: steeds tussen 1 en 3 uur ‘s nachts wakker worden;
  moeheid, bijvoorbeeld Pfeiffer of onverklaarbare moeheid;
  circulatiestoornissen: stuwing waardoor spataderen en aambeien kunnen ontstaan;
  gelig oogwit, branderige/rode en/of droge ogen;
  pijnlijke menstruatie: door stuwing en/of vasthouden van boosheid en agressie.

De lever heeft een sleutelrol in de stofwisseling c.q. harmonisatieprocessen. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch, onder andere door het omzetten en verwerken van (nieuwe) ervaringen en emoties. Woede, verdriet, frustratie en boosheid bezorgen de lever een extra belasting door de stresshormonen die ze produceren. De bekende uitdrukking wat heb je op je lever? is er niet voor niets. Door emotioneel beter in balans te blijven ben je lief voor je lever, maar andersom geldt ook: ben je lief voor je lever, dan blijf je beter in balans.

Wat kun je doen:

 • voeding aanpassen: verminder koffie, alcohol, vetten;
  leverpakking: warme kruik op de lever (liefst ’s middags tussen 13.00 uur en 15.00 uur);
  Sapdag – bijvoorbeeld een keer per week een sapdag inlassen.

Lees meer over de invloed van voeding op het lichaam (o.a. suikers, koffie, alcohol, roken, etc.) en de rol die de ademhaling hierin kan vervullen in het boek Breathfulness als weg naar een verruimd leven – verkrijgbaar in de webwinkel).