Een reis in 12 delen

Het leven is een keuze en staat bol van momenten van keuzes maken. Keuzes maken vanuit het innerlijk weten (de impuls) of vanuit de mind (de gedachten die obstakels voorop zetten). Beiden zijn er, want dat is de realiteit waarin we als mens leven. De impuls is een signaal vanuit het innerlijk weten, wat een breder en groter perspectief heeft dan de mind.

Durven vertrouwen op de impuls en in de ervaring stappen kan de mind meenemen naar dit level. Het is de taak van de mind om bezwaren te maken of voorzichtig te zijn, maar de mind kan dit alleen maar doen door ervaringen vanuit het verleden op de toekomst te plakken.

De impuls zijn je ingevingen, je inspiratie en komen voort uit je essentie. Het is een weg om levenservaringen op te doen om op overtuigingsniveau aan te sluiten bij het innerlijk weten. Breathfulness geeft hierin bruikbare tools en brengt je in ervaringen om te vertrouwen op en te handelen naar je intuïtie.

Dit is ook een belangrijk onderdeel tijdens de reis in 12 delen, de opleiding tot Breathfulnesscoach. Het luisteren naar de signalen, het versterken van het vertrouwen in jezelf en de kracht om er vorm aan te geven: de ontwikkeling van het intuïtieve en het onderscheiden van de eigen energie en van de ander. Dit krijgt volop aandacht, tijd en ruimte tijdens deze reis.

De adem is in het nu de brug tussen ons innerlijk weten en het handelen, terwijl de mind ons weghaalt uit het nu en vanuit het verleden of de toekomst handelt. Door alle aspecten van het harmoniserend ademen; het zelf beleven, maar ook het begeleiden van sessies met het harmoniserend ademen groeit je intuïtief vermogen.

De reis is geen vooraf uitgestippelde route met vastgestelde uitkomst (bijvoorbeeld ik moet aan het eind een eigen praktijk hebben), maar juist het intens beleven van de weg leidt naar het ontvouwen van een uitkomst die bij jou past.

Een diepte investering in jezelf voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling, want we noemen de opleiding veel liever een reis die je gaat beleven. Een bijzondere reis langs de negen thema’s van de levensfasen: van je zielsbesluit (het ja-zeggen tegen en omarmen van het leven) tot aan afronding, aanwezigheid en harmonie. Met ruimte en aandacht voor jouw individuele reis ga je veel ervaring opdoen in lichaamsbewustzijn, voelen, leren gebruiken van je intuïtie, communicatie, en nog veel meer… Door praktische oefeningen word je je bewust van je eigen energie en de ontmoeting, afstemming en begrenzing met de energie van de ander.

Ben jij nieuwsgierig, onderzoekend en bereid om de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen? Dan biedt deze reis je volop kansen. Een reis met veel mogelijkheden voor groei, ontwikkeling, innerlijke vrijheid, kracht en vervulling. Zowel in je persoonlijke leven als in je professie.

Met ruime aandacht voor jouw eigen reis ga je veel ervaring opdoen in voelen (lichaamsbewustzijn), afstemmen (leren gebruiken van je intuïtie), aansluiten en meenemen (communicatie), en nog veel meer…
Door de levenswijsheid van het enneagram, praktische (lichaamsgerichte) oefeningen word je je bewust van je eigen energie en de ontmoeting, afstemming en begrenzing met de energie van de ander.

Missie

Breathfulness wil voor iedereen een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van een nieuwe aarde; een samenleving waarin je leeft in gelijkwaardigheid en harmonie met alles wat er is, waar elk individu tot ontplooiing komt en je levensvreugde en levenskracht optimaal stroomt. Waar kinderen opgroeien en openbloeien in een open veld van onvoorwaardelijke liefde. Hiervoor reikt Breathfulness een weg aan met bewustwording en tools om te leven vanuit hart en ziel. Breathfulness heeft te maken met zelf weer actief de verantwoordelijkheid nemen voor de loop van je leven. Dat creëert de bewustwording dat mensen hun eigen vermogens hebben en aanspreken om vorm te geven aan hun levenspad en ze het vertrouwen terugkrijgen in hun innerlijke creatiekracht. Deze innerlijke kracht is een diepe herinnering aan de verbinding met de Bron.

Nieuwe vorm van opleiden

De huidige veranderende en ontwakende tijd in groeiend bewustzijn vraagt ook om een andere manier van begeleiden en opleiden. Voor ons is opleiden het (verder) wakker maken van je eigen kennis, talenten en vaardigheden, en het met elkaar op een inspirerende manier delen en benutten van aanwezige (kosmische) kennis, (levens)ervaringen en innerlijk weten. De energie van Breathfulness is helend, bevrijdend, en verruimend en voelt als thuiskomen in jezelf. Het wakkert een verlangen aan om je plaats in te nemen, jezelf aan de wereld te laten zien en bij te dragen aan alle veranderingen die momenteel plaatsvinden, op weg naar een nieuwe aarde.

Het is groeien door elkaar te ontmoeten en vanuit deze ontmoetingen elkaar verrijken, met elkaar delen en doen wat voedt en blij maakt. Deze bijzondere reis in 12 delen – tevens de opleiding tot Breathfulnesscoach en partner – is een diepgaande dynamische beroepsopleiding met holistische aandacht voor jou: aandacht voor ziel, hart, hoofd en lichaam. Kortom een avontuurlijke reis naar je essentie, je kern; een reis om de verbinding met je hart, je lichaam en je innerlijk weten (je intuïtie) te versterken. Deze elementen zijn het kompas van een Breathfulnesscoach: door te luisteren naar je innerlijke stem, te vertrouwen op je intuïtie, kun je coachen vanuit je hart en handelen vanuit liefde!

Het totaalconcept van Breathfulness maakt de puzzel compleet

Het totaalconcept van Breathfulness kan je zien als handboek voor het leven met als basis drie fundamentele uitgangspunten: het zelfgenezend vermogen, ieders zelfverantwoordelijkheid en een holistische visie. We gebruiken de door ons ontwikkelende nieuwe dimensie van het enneagram – de levensfasen – als leidraad en de 4 pijlers (ademhaling – voeding – beweging –ontspanning) voor praktische ondersteuning.

Het maakt de puzzel compleet
Vanuit passie en bezieling gaan doen wat je – misschien al langer – van binnenuit voelt. Je niet meer langer laten leiden door gewoonten, patronen en overtuigingen als dit geeft geen zekerheid, dit gaat me niet lukken, maar je innerlijke impuls volgen. Kiezen vanuit je hart is de basis om de uitdagingen aan te gaan die deze reis je biedt.

Integratie van kennis en ervaringen

Als je al eerder opleidingen gevolgd hebt, zul je ervaren dat in deze opleiding eerder opgedane kennis, talenten en ervaringen verder benut en geïntegreerd worden. Velen die de opleiding gevolgd hebben geven als feedback dat het door het perspectief van Breathfulness – het leven zien als een reis van je ziel – alles wat eerder ervaren is tot grote meerwaarde is gegroeid voor hun eigen leven en professionele praktijk. Dit maakt de opleiding juist ook uiterst waardevol voor coaches/therapeuten/andere professionals die al werkzaam zijn in het veld en zich verder willen verdiepen en verrijken.

Info avond over de opleiding:

Er zijn verschillende momenten in een proces die vragen op kunnen roepen, twijfel kunnen geven en zelfs leiden tot het stagneren van de voortgaande beweging, waardoor men steeds weer opnieuw begint. Herken jij dat je vol enthousiasme aan een impuls of idee begint? De energie stroomt volop, je neemt stappen om er vorm aan te geven door info te verzamelen, maar op het moment dat je de volgende stap wilt nemen, er toch weer twijfel opkomt of jouw oorspronkelijke idee wel zo goed was. Vragen komen op, antwoorden blijven uit en je besluit om te wachten. Je zet je impuls of idee in de ‘ijskast’ of bent inmiddels alweer bezig met een volgend idee. Sommige mensen overkomt dit regelmatig, het lijkt een terugkerend patroon in hun leven.

Wij zijn erop gericht dat je ontdekt wat je werkelijk wilt én daar vorm aan kunt geven. Natuurlijk kom je in een proces vragen, twijfels en hindernissen tegen. Door niet alleen te analyseren met het hoofd, maar ook in contact te gaan met je gevoel wordt je innerlijk weten versterkt. Dat is de basis om bewust te worden wat de antwoorden zijn, het zelfvertrouwen te versterken en hindernissen te overwinnen. Om niet steeds opnieuw te hoeven beginnen, maar door te gaan op de weg die je bent ingeslagen.

Op de info avond van 6 mei (19.30-21.00 uur) krijg je info over de Retreat en de Opleiding. Aanmelden voor deze avond via mail naar info@breathfulness.center.

Ervaringen van deelnemers

Het is mijn grootste innerlijke reis om mijn ziel te bevrijden. En van daaruit anderen te mogen begeleiden in het bevrijden van zijn/haar ziel. De innerlijke reis die ik al eerder begonnen was heeft verder een vorm gekregen. Dit ik vooraf niet bedacht had, maar voelt als thuiskomen in mezelf.

De Intensive Retreat/Zelfrealisatieweek was al een cadeau voor mezelf . En nu is ook deze intense opleiding wederom een geschenk voor mezelf.


 

Levensbegeleider

Coach is een veelgebruikte term, maar wat is een coach nu eigenlijk? Een coach is een begeleider die zich bezighoudt met de begeleiding van een persoon of groep. Dit alles met het doel om de cliënten in staat te stellen om hun mogelijkheden en potentieel optimaal te gebruiken.

Breathfulness gaat over de volheid van het leven, dus ben je als Breathfulnesscoach een levensbegeleider en begeleid je harmonisatieprocessen. Bewustwording, harmonie en evenwicht brengen in situaties van disharmonie door de zelfverantwoordelijkheid te stimuleren en het optimaliseren van het zelfoplossend (zelfgenezend) vermogen dat ieder mens bezit. Je biedt je kwaliteiten aan vanuit een liefdevolle intentie, zonder iets af te willen dwingen. Dit betekent dat je de levensenergie en levenskracht bij cliënten optimaliseert zonder daarbij afhankelijk te zijn van de uitkomst. Je kunt uiteindelijk niet bepalen wanneer de harmonisatie (heling) plaatsvindt; je hebt een dienende rol. Je raakt als levensbegeleider steeds meer onthecht van het eindresultaat, maar richt je op de weg en bekijkt vanuit een holistische visie wat er nu is en wat er nu nodig is. Samen met je cliënt bekijk wat er nodig is, zodat de cliënt zelf bevrijdende en voedende keuzes gaat maken.

De energie, je kracht- en inspiratiebron, is zuiver doordat je in het moment bent en handelt vanuit authenticiteit, integriteit en creativiteit. Dit helpt je om de verantwoordelijkheid op de juiste plaats te laten, zodat eenieder, jij als coach en de cliënt, zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en draagt. Vanuit deze resonantie inspireer je de ander en wordt zowel op bewust, maar vooral op onbewust niveau, de harmonisatie in gang gezet.

Verbinden en intuïtef coachen

Breathfulness vraagt om commitment vanuit je hart. Leidend hierin mag jouw innerlijke drijfveer zijn om het gedachtegoed van Breathfulness eigen te maken en te integreren in je eigen leven en professie. Om met passie, je kwaliteiten en talenten optimaal invulling te kunnen geven aan een diep, soms nog verborgen, verlangen van vele (potentiële) cliënten om begeleid en gecoacht te worden naar een leven waarin levenskracht, levensvreugde, voldoening en werkelijke vervulling ervaren wordt.

Het verbinden en coachen doe je door steeds in het nu in contact te zijn met je hart, je af te stemmen op je cliënt en te vertrouwen op en te handelen vanuit je intuïtie. In het nu komt alles samen: je kennis, je innerlijk weten en je talenten om je cliënt te begeleiden in het vinden van de antwoorden op zijn hulpvragen.

Een reis naar jezelf om vanuit beleving en inspiratie

de volheid van het leven te delen.

Opbouw van de opleiding

Als vervolg op de Intensive Retreat (voorheen Zelfrealisatieweek) is deze reis het opdoen van professionele kennis, vaardigheden en praktische ervaring om het innerlijk weten (intuïtie en eigen wijsheid) en kwaliteiten (weer) wakker te maken, verder te verdiepen en te integreren. De combinatie van theorie, vele oefeningen en het zelf ervaren van de interventies maakt het heel praktisch en het harmoniserend ademen zorgt voor de diepgaande integratie. Zorg ervoor dat je vooraf of tijdens deze reis in 12 delen de zesdaagse Intensive Retreat gevolgd hebt om de diepgang van Breathfulness ervaren en beleefd te hebben.

De reis bestaat uit 45 dagen: 9 modules van 4 dagen en 3 modules van 3 dagen, verspreid over een periode van anderhalf jaar. Tussen de modules tijd wordt dit aangevuld met vakliteratuur, de opleidingsmap en toepassen van het geleerde in de praktijk.

Modules

Door de modulaire opbouw van de opleiding is er ruimte voor integratie en persoonlijke aandacht voor je proces: elke module is een verrijking voor je eigen groei. Er is voldoende ruimte is om eigen ervaringen, vragen en opgedane praktijkervaring in te brengen We besteden daar veel aandacht aan, omdat mensen bij jou komen halen wat je leeft (en niet wat je weet, maar zelf nog niet leeft). Tijdens iedere module begeleid en ontvang je meerdere coaching sessies met harmoniserend ademen.

We inspireren en trainen vanuit onze passie voor het leven, onze opgedane kennis en jarenlange (levens)ervaringen in het werkveld van complementaire gezondheidszorg. We dagen je uit om met passie je kwaliteiten en talenten in te zetten om cliënten op hun levenspad te coachen en te begeleiden vanuit het totaalconcept van Breathfulness, met de harmoniserende ademhaling als specialisatie. Het is een praktijkgerichte reis met als leidraad de Breathfulness boeken. Er is geen tussentijdse of eindtoets; tijdens de modules zijn er voldoende afstemmingsmomenten over waar je staat op je reis.

De opbouw is gebaseerd op het levensproces zoals beschreven in de boeken Breathfulness Intensive en Het enneagram en de levensfasen. Vanuit deze invalshoek komen alle thematieken in een logische en op elkaar aansluitende volgorde aan bod. Er wordt ook dynamiek in de reis gebracht door demo’s voor de groep, het ervaren van een workshop met meerdere cliënten, het bijwonen van sessies met baby’s, het coachen tijdens een kinderworkshop en het ervaren en begeleiden van een ademsessie in het water. Alles is dynamisch: er is een continue actualisering en waar nodig aanvulling.

Het onderdeel coaching wordt belicht vanuit het perspectief van Breathfulness. Dat levert een bijzondere meerwaarde op. Coaches die eerder een coachopleiding (bijvoorbeeld NLP) gevolgd hebben zijn verrast over het effect dat ontstaat als hun kennis en ervaring nu gecombineerd wordt met Breathfulness. Ze geven aan dat er een integratie plaatsvindt en dat door de harmoniserende ademhaling te koppelen aan de coaching er een verdieping ontstaat, waardoor dit een sleutel vormt in het behandelen van cliënten.

De eerste module legt de basis om Breathfulness sessies aan cliënten te geven. We besteden in deze module voornamelijk aandacht aan de basis van Breathfulness Intensive en het harmoniserend ademen: het gedachtegoed met de uitgangspunten zelfgenezend vermogen, zelfverantwoordelijkheid en kijken vanuit een holistische visie en de 4 pijlers (ademhaling, voeding, beweging en ontspanning). Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de opbouw van een consult. Met diverse praktijkgerichte oefeningen en coachinterventies ga je de basis van het lichaamswerk en het harmoniserend ademen (met diverse drukpunten) leren, ervaren en toepassen. Met deze module wordt de basis gelegd om met vertrouwen en vanuit een innerlijk weten cliënten te begeleiden en te coachen.

In de volgende modules wordt steeds een specifiek thema of onderwerp behandeld en krijg je verdere uitbreiding van het lichaamswerk met nieuwe drukpunten en coachinterventies gerelateerd aan het betreffende thema. Tussen de modules kun je het geleerde in de praktijk brengen door het geven van individuele consulten aan cliënten. Daarnaast zal het doornemen van vakliteratuur, de opleidingsmap en het doorlopen van de stappen van het Breathfulnessprogramma je verder verrijken.

Thema’s die tijdens de modules naar voren komen

 • Harmonisatieprocessen – de intensiteit van het leven.
 • Anatomie van de ademhaling – fysiek begrijpen en begeleiden naar een optimale ademhaling.
 • De opbouw van een consult en procesbegeleiding – met specifieke aandachtspunten vanuit Breathfulness.
 • Coaching vaardigheden – aanvullende en praktische tools voor coaching o.a. uit NLP.
 • Coaching met het enneagram als persoonlijkheidstypering, procesmodel en de levensfasen.
 • Het geboorteproces – de invloed van de fysieke geboorte en de invloed op het latere leven.
 • Familiestructuren – de reis van de ziel en de plaats die ingenomen wordt; inclusief coachen met poppetjes.
 • Hooggevoeligheid – herkennen, erkennen en integreren van de kwaliteiten van hooggevoeligheid – coachen van en met hooggevoeligheid.
 • Een andere kijk op ziekte – het fysieke proces van het lichaam bezien van een holistische kijk.
 • Authenticiteit – vanuit je hart je boodschap communiceren.
 • Coachen en begeleiden van specifieke doelgroepen (baby’s, kinderen, pubers/jongvolwassenen en senioren).
 • Vergeving – met een beleving van vrijheid en onvoorwaardelijkheid.
 • Marktverkenning en wat verder nog tijdens de opleiding naar voren komt…

Mentorschap en stage als Breathfulnesscoach

Tijdens de reis heb je begeleiding van een mentor en na afloop bieden we je de mogelijkheid om je verder te verrijken door het volgen van stages tijdens de Intensive Retreat. Door de stages kom je op een ander en dieper niveau in aanraking met het begeleiden van harmonisatie- en groepsprocessen. Daarnaast oefen je het begeleiden van verschillende vormen van harmoniserend ademen. Het bijzondere aan deze stages is dat je dit proces al eerder als deelnemer hebt ervaren en nu als coach/begeleider dit proces meemaakt. Je wordt zowel in het mentorschap als bij je stages ondersteund door een ervaren coach. Het geeft je veel verdieping en ervaring op professioneel gebied en versterkt je persoonlijke groei.

Ondersteuning tot het trainerschap

Als je na de reis ambitie hebt om Breathfulness workshops en trainingen te geven zullen we met je afstemmen wat je nodig hebt op gebied van:
• inhoudelijk vlak van de activiteit;
• vaardigheid als trainer;
• organiseren en marketing.

Nadat je de activiteit minimaal 1 x als deelnemer gevolgd hebt gevolgd, ga je de activiteit bijwonen als observator. Daarna hebben we opnieuw overleg m.b.t. de uitkomst van de observatie en maak we een plan voor de volgende keer m.b.t. je rol (observeren kan afgewisseld worden met trainersrol) en zo bekijken we steeds per moment wat er nodig is en welke voortgang er gerealiseerd wordt.

Je ontvangt verder van ons tijdens dit traject:
• het draaiboek van de activiteit / de trainershandleiding;
• powerpoint presentatie(s);
• cursusmateriaal.

Indien er animo voor is kan er een (herhalings)training gepland worden met als onderwerpen
• Opbouw van een activiteit
• Inzicht in groepsprocessen tijdens activiteiten
• Oefenen van diverse presentatievaardigheden

Aan dit ondersteuningstraject zijn geen kosten verbonden.

Planning

De reis wordt bewust gegeven in kleine groepen (maximaal 8 deelnemers), zodat wij je optimaal kunnen begeleiden en inspireren. Onze drive is om alles wat we zelf ervaren hebben, weten en toepassen in ons centrum aan je over te dragen. We inspireren je op de weg naar de liefde en kracht in jezelf, zodat je verrijkt, vreugdevol en vanuit innerlijke kracht op authentieke wijze als Breathfulness Partner vorm kunt gaan geven aan de essentie van Breathfulness.

Najaar: start 20 t/m 22 september. Indien je aan de opleiding wilt gaan deelnemen, maar deze data kunnen niet voor jou, neem dan contact met ons op (info@breathfulness.center).

Data module 2 t/m 12 (9 x 4 dagen en 2 x 3 dagen) worden in onderling overleg vastgesteld tijdens de eerste module. (Iedere vijf tot zes weken is er een module; totale doorlooptijd van de opleiding is 18 maanden).

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.30 uur.

De studiebelasting bedraagt naast het volgen van de dagen ongeveer 4 uur per week, t.w. bestuderen opleidingsmap, vakliteratuur (diverse boeken die gerelateerd zijn aan thematieken van de modules) en het praktisch oefenen. Dit kan op eigen verzoek uitgebreid worden met intervisie.

De opleiding wordt gegeven door Marco en Jacquelien en vindt plaats in de cursusruimte van het Breathfulness Center in Steenbergen.

De opleiding is inclusief vegetarische lunches, thee/koffie, water en fruit.

Investering

Je investering (module 1 t/m 12 – 45 dagen) is 18 termijnen van € 305,-. Exclusief eventueel zelf aan te kopen overige vakliteratuur (maximum van ± € 300,-; afhankelijk van de reeds gelezen boeken van de geadviseerde literatuurlijst).

Indien volledige betaling van alle termijnen voor aanvang module 1 plaatsvindt ontvang je 5% korting op het totaalbedrag. 

Voor de stages geldt dat alleen de verblijfskosten in rekening gebracht worden.

Download hier de uitgebreide brochure Breathfulness Opleiding 2019

Raadpleeg hier de studievoorwaarden Studievoorwaarden Breathfulness Academy

Aanmeldingsformulier Opleiding

Aanhef

Dieetwensen

1 + 5 =

Cursus en betalingsvoorwaarden

1. Bij annulering voor aanvang van de opleiding wordt het volgende in rekening gebracht:
– 7 tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding 25% van het volledige cursusgeld;
– binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding 50% van het volledige cursusgeld;
– op de eerste dag van de opleiding 100% van het volledige cursusgeld.

2. Bij voortijdige beëindiging na aanvang van de opleiding is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk en dienen de resterende termijn alsnog betaald te worden.

3. Indien de opleiding vanwege onvoldoende inschrijvingen of door overmacht door de organisator geannuleerd wordt, dan wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

4. Bijzondere redenen van annulering kunnen ertoe leiden dat van de beschreven voorwaarden bij uitzondering afgeweken wordt en er alsnog een coulance betaling plaatsvindt.