Opleiding voor professionals

Coachen met het enneagram als persoonlijkheidstypering

Enneagram voor zelfbewustzijn: (h)erkenning en thuiskomen in je essentie

Van persoonlijkheid naar essentie

Het enneagram beschrijft hoe mensen in het leven staan en vanuit welke drijfveren (deel van de werkelijkheid) zij hun leven vormgeven. Daarmee is het enneagram een krachtige coachtool. Een waardevol hulpmiddel om potentiële (nog verborgen of onvoldoende op waarde geschatte) kwaliteiten en talenten te ontdekken. Tevens creëert het bewustwording over de mogelijkheden die in mensen aanwezig zijn en wat hen drijft in het maken of niet maken van hun keuzes.

Om vanuit passie het leven vorm te geven is het nodig om te weten wie je werkelijk bent. Het enneagram geeft antwoord op wie je in essentie bent, zodat je zicht krijgt op of je handelt vanuit je persoonlijkheid of vanuit je essentie.

Het is de weg naar zelfkennis, opdat de kracht gevonden om juiste, voedende keuzes in het leven te maken. Met deze opleiding heb je de kennis en tool om de cliënt te coachen en te begeleiden in vraagstukken als: Ben je bereid je essentie te aanvaarden? Ben je bereid oude overtuigingen en gedachten los te laten? Durf je angst los te laten en afstand te doen van wat vertrouwd was, om te gaan leven naar wat er werkelijk is en wie en wat je werkelijk bent? 

Een rol spelen kost energie; jezelf zijn geeft energie!

Het enneagram als coachtool om…

 

…beperkende gedrags- en communicatiepatronen helder en inzichtelijk te maken

…kwaliteiten en talenten naar boven te brengen

…mind en gevoel op een lijn te brengen

…inzicht te geven in processen en communicatie binnen relaties (privé en werk)

…praktische en herkenbare bewustwording over persoonlijkheid en essentie

…inzicht te krijgen waar en waarom (levens-/creatie)processen stagneren of herhalen

…duidelijke ‘kapstok’ om verhaal van essentie te onderscheiden

…effectiever met elk enneatype te communiceren

Inhoud van de opleiding

• Uitleg van het model met het lijnenspel
• De drie emotionele gebieden en de werkelijke betekenis van deze energieën
• Hoe ontstaat je enneatype en kan het veranderen
• Testen van je enneatype
• Kwaliteiten en valkuilen
• Gerichtheid op ontvangen van liefde en vermijden van pijn
• Gecreëerde verdedigingsstrategie grootste angst en pijn niet te voelen
• Voorkeuren voor vormen van communicatie, samenwerking en leidinggeven
• Enneagram als procesmodel
• Enneagram en relaties
• Testen met spiertestmethode en biotensor
• En voor de afwisseling: De Ennea quiz en vele typische enneagram filmfragmenten

Marco:

Totaal niet wetend waar het op uit zou komen, maar luisterend naar mijn gevoel, besloot ik in de loop van 2000 op een zaterdagavond om een cursus enneagram te gaan volgen. Voor mij was dat een grote stap, aangezien de cursus een hele week was én in het buitenland. Niet eerder had ik dit gedaan en erover gedacht om ooit zoiets te gaan doen. Op die bewuste zaterdagavond las ik over een enneagramweek op Ibiza en dit raakte mij dusdanig dat ik direct voelde: dit is wat ik moet gaan doen, op reis naar mijzelf aan de hand van het enneagram.

Tijdens deze week ontstonden vele inzichten en kreeg ik een gevoel van thuiskomen. Halverwege de week belde ik naar huis om te vertellen dat ik nu een duidelijker beeld over mezelf begon te krijgen en daardoor mezelf ook een stuk beter kon begrijpen. Ik voelde dat er zoveel van me afgevallen was en ervaarde een enorme kracht in mijzelf. Dat was het moment dat ik besloot om coach te worden en meer uit het leven te gaan halen.

Daarna volgden jaren van studie over het enneagram, toepassing als coachtool en het geven van workshops. En nu de logische volgende stap voor mij: vervulling vinden door mijn kennis en ervaring via deze opleiding te delen met anderen.

Thuiskomen bij jezelf door je enneatype te omarmen

Steef schreef nadat ze het boek had gelezen: Het nieuwe boek heeft mij zoveel inzichten gegeven. Je gaat het leven aanschouwen als een spel. Een spel van vallen en opstaan. Doordat je het gaat zien en voelen als een spel, wordt het luchtiger. Daarmee krijg je een verruimde en heldere blik op het leven. Het levensproces wordt beschreven, waardoor duidelijk wordt wat we te doen hebben in dit leven. Het leven is vallen en opstaan. Door het boek te lezen wordt het vallen minder pijnlijk. Je staat weer makkelijker op en blijft makkelijker staan, waardoor je minder snel valt. Bedankt voor de handvatten die dit boek me weer geeft om steeds meer te gaan staan voor wie ik ben!

Andere reacties van lezers: Wat een diepgaand boek, een boek om in delen te lezen.
Het boek gekocht na een heldere uitleg. Ik dacht dat ik het enneagram al kende…. Een nieuwe ontdekking.
Het bevat zoveel dat ik het meerdere keren lees en steeds verder de verdieping ervaar.

Met dit boek begrijp je het waardevolle belang van elke levensfase. Ook laat het zien dat voelen (zelfvertrouwen) en denken (de eigen wijsheid) de werkelijke dragers zijn om je leven vorm te geven. Vanuit je essentie, vanuit hart en ziel.

Opzet

De opleiding duurt 3 dagen, verspreid over een aantal weken. Na iedere opleidingsdag ontvang je praktijk casuïstiek als voorbereiding voor de volgende opleidingsdag.

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Bij je inschrijving ontvang je het boek Breathfulness, het enneagram en de levensfasen. Dit boek dient als naslagwerk voor de opleiding.

De opleiding wordt gegeven door Marco en vindt plaats in de cursusruimte van het Breathfulness Center in Steenbergen.

Planning en investering

4 maart – 11 maart – 25 maart (maximaal 12 deelnemers)

Je investering is € 495,- (dit is inclusief vegetarische lunches, thee/koffie, water en fruit).

Aanmeldingsformulier Opleiding Enneagram als persoonlijkheidstypering

Aanhef

Dieetwensen

15 + 5 =

Cursus en betalingsvoorwaarden

1. Bij annulering voor aanvang van de opleiding wordt het volgende in rekening gebracht:
– 7 tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding 25% van het volledige cursusgeld;
– binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding 50% van het volledige cursusgeld;
– op de eerste dag van opleiding 100% van het volledige cursusgeld.

2. Bij voortijdige beëindiging na aanvang van de opleiding is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk en dienen de resterende termijn alsnog betaald te worden.

3. Indien de opleiding vanwege onvoldoende inschrijvingen of door overmacht door de organisator geannuleerd wordt, dan wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

4. Bijzondere redenen van annulering kunnen ertoe leiden dat van de beschreven voorwaarden bij uitzondering afgeweken wordt en er alsnog een coulance betaling plaatsvindt.