Opleiding tot Breathfulnesscoach / partner

De vuurtoren als baken en herkenningspunt op weg naar kracht en liefde

Als je nieuwsgierig, onderzoekend en bereid bent om de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen biedt deze opleiding je volop kansen en mogelijkheden voor groei, ontwikkeling, innerlijke vrijheid, kracht en vervulling, zowel in je persoonlijke leven als in je professie.

Missie

Breathfulness wil voor iedereen een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van een nieuwe aarde; een samenleving waarin we leven in gelijkwaardigheid en harmonie met alles wat er is, waar elk individu tot ontplooiing komt en levensvreugde en levenskracht optimaal stroomt. Waar kinderen kunnen openbloeien en opgroeien in Liefde. Breathfulness wil dit bereiken door een weg aan te reiken die bewustwording en tools geeft om te leven vanuit hart en ziel.

Breathfulness heeft te maken met zelf weer actief de verantwoordelijkheid nemen voor de loop van het leven. Het creëert de bewustwording dat mensen hun eigen vermogens hebben en aanspreken om vorm te geven aan hun levenspad en ze het vertrouwen terugkrijgen in hun innerlijke creatiekracht. Deze innerlijke kracht is een diepe herinnering aan de verbinding met de Bron.

Nieuwe vorm van opleiden

De huidige veranderende en ontwakende tijd in groeiend bewustzijn vraagt ook om een andere manier van begeleiden en opleiden.

Voor ons is opleiden het (verder) wakker maken van je eigen kennis, talenten en vaardigheden, en het met elkaar op een inspirerende manier delen en benutten van aanwezige (kosmische) kennis, (levens)ervaringen en innerlijk weten.

Het is groeien door elkaar te ontmoeten en vanuit deze ontmoetingen elkaar verrijken, met elkaar delen en doen wat voedt en blij maakt.

De opleiding Breathfulnesscoach is een diepgaande dynamische beroepsopleiding met veel aandacht voor de gehele mens: ziel, hart, hoofd en lichaam.

Kortom een avontuurlijke reis naar je kern, een reis om de verbinding met je hart, je lichaam en je innerlijk weten te versterken. Deze elementen zijn het kompas van een Breathfulnesscoach: door te luisteren naar je innerlijke stem kun je coachen vanuit je hart en handelen vanuit liefde!

Het totaalconcept van Breathfulness kan je zien als handboek voor het leven met als basis drie fundamentele uitgangspunten; te weten zelf-genezend vermogen, zelfverantwoordelijkheid en een holistische visie. We gebruiken de levens-fasen van het enneagram als leidraad en de
4 pijlers (ademhaling – voeding – beweging – ontspanning) voor praktische ondersteuning.

De energie van Breathfulness is bevrijdend, verruimend en helend en voelt als thuiskomen. Het wakkert een verlangen aan om jezelf in de wereld neer te zetten en bij te dragen aan alle veranderingen die plaatsvinden, op weg naar een nieuwe aarde.

Misverstand

Het maakt de puzzel compleet

Vanuit passie en bezieling gaan doen wat van je van binnenuit voelt. Je niet meer langer laten leiden door gewoonten, patronen en overtuigingen als dit geeft geen zekerheid, dit gaat me niet lukken, maar je innerlijke impuls volgen. Kiezen vanuit je hart is de basis om de uitdagingen aan te gaan die deze opleiding je biedt.

Als je al eerder opleidingen gevolgd hebt, zul je ervaren dat je straks in deze opleiding je reeds opgedane kennis, talenten en ervaringen verder benut en integreert. Velen die de opleiding gevolgd hebben geven als feedback dat alles door het perspectief van Breathfulness en de reis van je ziel tot grote meerwaarde is gegroeid voor hun eigen professionele praktijk. Dit maakt de opleiding Breathfulnesscoach juist ook zeer waardevol voor coaches, therapeuten en deskundigen die al werkzaam zijn in het veld en zich verder willen verdiepen en verrijken.

Lees hier de speciale nieuwsbrief over Opleiden

Nieuwsbrief 2018 01
Age quod agis (Doe je ding)

Ervaringen van deelnemers

Het is mijn grootste innerlijke reis om mijn ziel te bevrijden en van daaruit anderen te mogen begeleiden in het bevrijden van zijn/haar ziel. De innerlijke reis die ik al eerder begonnen was heeft verder een vorm gekregen, die ik vooraf niet bedacht had, maar voelt als thuiskomen in mezelf.

 De Intensive Retreat/Zelfrealisatieweek was al een cadeau voor mezelf én nu is ook deze intense opleiding wederom een geschenk voor mezelf.

Levensbegeleider

Coach is een veelgebruikte term, maar wat is een coach nu eigenlijk? Een coach is een begeleider die zich bezighoudt met de begeleiding van een persoon of groep: Dit alles met het doel een gecoachte in staat te stellen om zijn/haar mogelijkheden optimaal te gebruiken.

Breathfulness gaat over de volheid van het leven, dus ben je als Breathfulnesscoach een levensbegeleider en begeleid je harmonisatieprocessen. Bewustwording, harmonie en evenwicht brengen in situaties van disharmonie door de zelfverantwoordelijkheid te stimuleren en uit te gaan van het zelfoplossend (zelfgenezend) vermogen dat ieder mens bezit. Je biedt je kwaliteiten aan vanuit een liefdevolle intentie, zonder iets af te willen dwingen. Dit betekent dat je de levensenergie en levenskracht bij cliënten optimaliseert zonder daarbij afhankelijk te zijn en gericht te zijn op de uitkomst. Je kunt uiteindelijk niet bepalen wanneer de harmonisatie (heling) plaatsvindt; je hebt alleen een dienende rol. Je raakt als coach/levensbegeleider steeds meer onthecht van het resultaat en bekijkt vanuit een holistische visie wat er nu is, wat er nodig is en wat jij in samenspraak met je cliënt daarin kan doen, zodat de cliënt zelf bevrijdende en voedende keuzes gaat maken.

De energie waar je mee werkt, je kracht- en inspiratiebron, is dan zuiver. Je bent in het moment en handelt vanuit authenticiteit, integriteit en creativiteit. Vanuit deze resonantie inspireer je de ander en wordt zowel op bewust, maar vooral op onbewust niveau, de harmonisatie in gang gezet. Dit helpt je om de verantwoordelijkheid op de juiste plaats te laten, zodat eenieder, jij als coach en de cliënt, zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en draagt.

Verbinden

Breathfulness vraagt om commitment vanuit je hart. Leidend hierin mag jouw innerlijke drijfveer zijn om het gedachtegoed van Breathfulness eigen te maken en te integreren in je eigen leven en praktijk. Het is je hiermee één voelen om de weg van Breathfulness uit te dragen. Om vanuit je passie, aanwezige kwaliteiten en talenten je bijdrage te kunnen leveren en optimaal invulling te kunnen geven aan de vraag van vele (potentiële) cliënten om begeleid en gecoacht te worden naar een leven waarin levenskracht, levensvreugde en werkelijke vervulling ervaren mag worden; een dieper, soms nog verborgen, verlangen van velen.

De kwaliteit van de coach wordt bepaald door de kwaliteit van het menszijn.

Opbouw van de opleiding

Als vervolg op de Intensive Retreat (voorheen Zelfrealisatieweek) is deze opleiding Breathfulnesscoach, waarin aandacht is voor het gehele menszijn: aandacht en voeding voor ziel, hart, hoofd en lichaam. Naast het opdoen van professionele kennis, vaardigheden en praktische ervaring staat tijdens alle modules je eigen ontwikkeling centraal; om kennis, intuïtie (eigen wijsheid) en kwaliteiten die al in je aanwezig zijn (weer) wakker te maken, verder te verdiepen en volledig te integreren. Door de combinatie van theorie, vele oefeningen en het zelf ervaren van de interventies maken we het heel praktisch en vindt diepgaande integratie plaats via Breathfulness Intensive harmoniserend ademen.

Naast deelname aan de Intensive Retreat/Zelfrealisatieweek is kennis van het enneagram als model van persoonlijkheidstypering een vereiste. De totale opleiding bestaat uit 42 dagen: 10 modules van 4 dagen en een afsluitende module van 2 dagen; verspreid over een periode van anderhalf jaar. Naast de opleidingsuren is er tussen de modules tijd nodig voor het verdiepen in de vakliteratuur, de opleidingsmap en toepassen van het geleerde in de praktijk.

Voor alle modules geldt dat:

 • er voldoende ruimte is om eigen ervaringen, opgedane praktijkervaring en vragen in te brengen;
 • iedere module een verdere verdieping en uitbreiding van de theorie en praktijk is;
 • tijdens iedere module je meerdere coaching sessies met harmoniserend ademen begeleidt en ontvangt;
 • er geen tussentijdse of eindtoetsen zijn; tijdens de modules zijn er voldoende afstemmingsmomenten m.b.t. het gerealiseerde niveau en zijn er diverse praktijkmomenten, inclusief workshop met cliënten;
 • alles dynamisch is en blijft; er is een continue actualisering en waar nodig zelfs aanvulling.

Modules

Door de modulaire opbouw van de opleiding is er steeds ruimte voor integratie en persoonlijke aandacht voor je eigen proces en is elke module een verrijking voor je eigen groei. We besteden daar veel aandacht aan, omdat mensen bij jou komen halen wat je leeft, niet wat je weet maar zelf nog niet leeft. We inspireren en begeleiden vanuit onze opgedane kennis en jarenlange ervaringen. We nodigen je uit om je kwaliteiten en talenten in te gaan zetten om cliënten op hun levenspad te coachen en te begeleiden vanuit het totaalconcept van Breathfulness, met de harmoniserende ademhaling als specialisatie. Het is een praktijkgerichte opleiding met als leidraad de Breathfulness boeken.

De opbouw is gebaseerd op het levensproces zoals beschreven in de boeken Breathfulness Intensive en Het enneagram en de levensfasen. Vanuit deze invalshoek komen alle thematieken in een logische en op elkaar aansluitende volgorde aan bod.

Het onderdeel coaching wordt belicht vanuit het perspectief van Breathfulness. Dat levert een bijzondere meerwaarde op. Coaches die eerder een coachopleiding (bijvoorbeeld NLP) gevolgd hebben zijn verrast over het effect dat ontstaat als hun kennis en ervaring nu gecombineerd wordt met Breathfulness. Ze geven aan dat er een integratie plaatsvindt en dat door de harmoniserende ademhaling te koppelen aan de coaching er een verdieping ontstaat, waardoor dit een sleutel vormt in het behandelen van cliënten.

Thema’s die tijdens de modules naar voren komen

 • Harmonisatieprocessen – het omgaan met de intensiteit van het leven.
 • Anatomie van de ademhaling – fysiek begrijpen en begeleiden naar een optimale ademhaling.
 • De opbouw van een consult en procesbegeleiding – met specifieke aandachtspunten vanuit Breathfulness.
 • Coaching vaardigheden – aanvullende en praktische tools voor coaching o.a. uit NLP.
 • Coaching met het enneagram als persoonlijkheidstypering, procesmodel en de levensfasen.
 • Het geboorteproces – de invloed van de fysieke geboorte en de invloed op het latere leven.
 • Familiestructuren – de reis van de ziel en de plaats die ingenomen wordt; inclusief coachen met poppetjes.
 • Hooggevoeligheid – herkennen, erkennen en integreren van de kwaliteiten van hooggevoeligheid – coachen van en met hooggevoeligheid.
 • Ziekte als medicijn tot bewustwording – het fysieke proces van het lichaam bezien van een holistische kijk.
 • Authenticiteit – vanuit je hart je boodschap communiceren.
 • Coachen en begeleiden van specifieke doelgroepen (baby’s, kinderen, pubers/jongvolwassenen en senioren).
 • Vergeving – met een beleving van vrijheid en onvoorwaardelijkheid.
 • Marktverkenning en wat verder nog tijdens de opleiding naar voren komt…

Mentorschap en stage

Tijdens de opleiding heb je begeleiding van een mentor en na het afronden van de opleiding bieden we je de mogelijkheid om je verder te verrijken door het volgen van stage tijdens de Intensive Retreat. Door de stage kom je op een ander en dieper niveau in aanraking met het begeleiden van harmonisatie- en groepsprocessen. Daarnaast oefen je het begeleiden van verschillende vormen van harmoniserend ademen. Het bijzondere aan deze stage is dat je dit proces zelf al eerder als deelnemer hebt ervaren en nu als coach/begeleider dit proces meemaakt. Je wordt zowel in het mentorschap als bij je stage ondersteund door een ervaren coach. Het geeft je veel verdieping en ervaring op professioneel gebied en versterkt je persoonlijke groei.

Planning en investering

De opleiding wordt bewust gegeven in kleine groepen (maximaal 8 deelnemers), zodat je optimaal begeleid en geïnspireerd kunt worden. Onze drive is om alles wat we ervaren hebben, weten en toepassen aan je over te dragen en je mee te nemen op weg naar het uitdragen van de essentie van Breathfulness, zodat je verrijkt en vanuit innerlijke kracht op authentieke wijze na de opleiding als Breathfulness Partner vorm kunt gaan geven aan de weg van Breathfulness.

Aanvangsmodule 1 (3 dagen) 12 t/m 14 februari (start is 3 daagse module, 4e dag wordt nog gepland in overleg met de groep) – nog maar 3 plaatsen vrij

Data module 2 t/m 11 (9 x 4 dagen en 1 x 2 dagen) worden in onderling overleg vastgesteld tijdens de eerste module. (Iedere zes weken is er een module; totale doorlooptijd van de opleiding is 18 maanden).

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.30 uur.

De studiebelasting voor de opleiding bedraagt naast het volgen van de opleidingsdagen ongeveer 4 uur per week, t.w. bestuderen opleidingsmap, vakliteratuur (de boekenlijst bestaat uit 14 boeken die gerelateerd zijn aan Breathfulnesscoaching) en het praktisch oefenen. Dit kan op eigen verzoek uitgebreid worden met intervisie.

De opleiding wordt gegeven door Marco en Jacquelien en wordt gegeven in de cursusruimte van Breathfulness Center in Steenbergen.

De opleiding is volledig verzorgd (vegetarische lunches, thee, water, fruit en vruchtensappen).

Je investering (module 1 t/m 11 – 42 dagen, inclusief verblijfskosten) is 18 termijnen van € 275,-. Exclusief eventueel zelf aan te kopen overige vakliteratuur (maximum van ± € 300,-; dit is wel afhankelijk van de reeds gelezen boeken van de geadviseerde literatuurlijst).

Bij inschrijving ontvang je een waardebon van € 285,- voor deelname aan de driedaagse enneagram training (indien je deze training al eerder gevolgd hebt, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de termijnen van de opleiding).

Indien volledige betaling van alle termijnen voor aanvang module 1 plaatsvindt ontvang je 5% korting op het totaalbedrag. Voor de stage geldt dat alleen de verblijfskosten in rekening gebracht worden.

Download hier de uitgebreide brochure Breathfulness Opleiding start 17 januari 2018

Raadpleeg hier de studievoorwaarden Studievoorwaarden Breathfulness Academy

Aanmeldingsformulier Opleiding

 

Anti-spam verificatie

Cursus en betalingsvoorwaarden

1. Bij annulering voor aanvang van de opleiding wordt het volgende in rekening gebracht:
– 7 tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding 25% van het volledige cursusgeld;
– binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding 50% van het volledige cursusgeld;
– op de eerste dag van retreat 100% van het volledige cursusgeld.

2. Bij voortijdige beëindiging na aanvang van de opleiding is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk en dienen de resterende termijn alsnog betaald te worden.

3. Indien de opleiding vanwege onvoldoende inschrijvingen of door overmacht door de organisator geannuleerd wordt, dan wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

4. Bijzondere redenen van annulering kunnen ertoe leiden dat van de beschreven voorwaarden bij uitzondering afgeweken wordt en er alsnog een coulance betaling plaatsvindt.