header fundament

Breathfulness gaat er vanuit dat…

  • in ieder mens een zelfhelend vermogen aanwezig is.
  • de mens een holistisch wezen is, dat wil zeggen een fysiek lichaam, emoties/gevoelens, gedachten en een ziel heeft. Dat we niet alleen menselijke wezens zijn die (af en toe) een spirituele ervaring hebben, maar spirituele wezens zijn die door menselijke ervaringen gaan. Voor een optimale levenskwaliteit en/of blijvend herstel is aandacht voor al deze aspecten belangrijk.
  • eenieder als taak heeft om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar welzijn.

Breathfulness besteedt aandacht aan 4 pijlers (ademhaling – voeding – beweging – ontspanning) om de bovenstaande uitgangspunten te ondersteunen en de (levens)kracht beter te laten doorstromen.

Deze 4 pijlers komen uitgebreid tot uitdrukking in het Breathfulnessprogramma. Dit programma is binnen Breathfulness het onderdeel dat je in zes stappen meeneemt om weer in contact te komen met je lichaam en te luisteren en te handelen naar de signalen die je lichaam je geeft. Door de uitgebreide uitleg wordt de bewustwording over je eigen ademhaling, voeding, beweging en ontspanning vergroot en door de vele praktische oefeningen kom je in de ervaring. De pijlers voeding, beweging en ontspanning zijn geen specifieke voedings-, bewegings- of ontspanningsprogramma’s, maar geven bewustwording over de rol van voeding, beweging en ontspanning in je leven. Het complete programma staat beschreven in het boek Breathfulness, als weg naar een verruimd leven, is te volgen via een cyclus van 6 dagdelen workshops en komt binnenkort ook in een online-programma beschikbaar.

Om de volheid van het leven helder in beeld te brengen gebruiken we als grote ‘kapstok’ binnen Breathfulness het enneagram in combinatie met de levensfasen. Een hele bijzondere combinatie die inzicht geeft in levensvragen, de vraag achter de klacht en laat zien waarom we geen werkelijke vervulling kunnen vinden zonder het bewuste contact met onze essentie. We noemen dit deel Breathfulness Intensive. Hierin kijken we ook naar de oorspronkelijke en huidige gezins- en familiedynamiek, balans mannelijke en vrouwelijke energie, (hoog)gevoeligheid en alles wat verder nodig is de ziel vrij te maken.

Een belangrijk onderdeel binnen Breathfulness Intensive is de harmoniserende ademhaling, omdat je manier van ademhalen direct verbonden is met de manier waarop je het leven ervaart. Tevens is je ademhaling dé verbindende schakel is tussen lichaam en geest (tussen het fysieke, emotionele, mentale en spirituele). Door het toepassen van de harmoniserende ademhaling worden al deze gebieden op een diep niveau aangeraakt, waardoor een duurzame vorm van zelfheling plaatsvindt. Om vorm te geven aan Breathfulness Intensive is er Breathfulnesscoaching.

Breathfulnesscoaching houdt onder andere het volgende in:

Begeleiding en coaching vanuit de 4 pijlers met benutting van alle tools en mogelijkheden om bewustwording en versterking van het zelfhelend vermogen van je lichaam te realiseren. De Breathfulnesscoach ondersteunt je in het optimaliseren van je ademhaling en om kracht te ervaren om voedende keuzes te maken op het gebied van voeding, beweging en ontspanning.

Begeleiding en coaching in het herkennen en vrijmaken van blokkerende en beperkende gedachten (patronen), coaching naar het nemen van zelfverantwoordelijkheid en het zien van je eigen keuzevrijheid. De Breathfulnesscoach helpt je in het benutten van keuzemogelijkheden door het creëren van heldere, bekrachtigende gedachten en focus, met gebruikmaking van je innerlijke wilskracht.

Begeleiding en coaching om bewustwording te creëren die helpt om vastgezette energie om te zetten naar een vrije stroom en expressie van gevoelens, emoties en beleving. De Breathfulnesscoach geeft inzicht in de verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en hoe je dit vorm kunt geven.

Begeleiding en coaching om verbanden en prioriteiten te zien tussen de verschillende gebieden van je totale menszijn; deze worden vertaald naar een praktische toepassing in je dagelijks leven. Je krijgt bewustwording om tot acceptatie en aanvaarding over te gaan, om te stoppen met strijden tegen wat er nu is, is gebeurd of juist niet is gebeurd. Dit creëert innerlijke rust en balans en creëert een basis om te leven vanuit hart en ziel.

Je kunt de Breathfulnesscoaching ervaren in een individueel consult, maar ook tijdens workshops harmoniserend ademen, diverse thema driedaagse en de Intensive Retreat. En natuurlijk zelf je eigen maken middels de opleiding Breathfulnesscoach.

Jouw manier van leven stopt niet bij jezelf. Elke verandering in jou kan een aanzet zijn voor een verandering in de ander en een verandering in de wereld.

Breathfulness wil graag bijdragen aan een verandering in de samenleving door het bewustzijnsveld te verruimen. Het gaat om het intensiveren – Breathfulness Intensive – van het leven door harmonie en verbinding met je ziel, je geest én je lichaam. Daar gaat je ziel hart van ‘dansen’ en stroomt vreugde en blijheid door jou naar de ander. Dan ben je een inspiratiebron voor anderen, zonder dat je hier iets voor hoeft te doen. Je bent het, je ervaart het en je leeft het! Je bent een lichtbaken voor anderen, zoals Breathfulness een lichtbaken voor jou wil zijn.