Een jaarreis om je verlangen te ontdekken en vorm te geven

Vervulling vinden door een reis naar je passie en dromen: je diepste verlangen

Had ik een Bore out doordat ik vervulling miste? Het was jaren geleden dat ik me niet bewust was dat ik op zoek was. Ik ging maar door en creëerde gedachten dat het klopte wat ik deed. Totdat ik een innerlijke reis ging maken. Ik werd me bewust van het potentieel dat ik zolang in mezelf had vastgezet. Wat jammer, maar ik weet nu beter. Ik leef met meer passie en bezieling, doe dingen en maak keuzes die me vervullen. Dat is wat de jaarreis voor jou mag gaan brengen.

Stel je voor dat je

 • kracht en inspiratie uit jezelf haalt…
 • leeft vanuit je passie en talenten…
 • begrepen, gezien en gehoord wordt…
 • jezelf kunt zijn en authentiek vanuit je hart leeft…
 • je talenten gebruikt om je dromen te verwezenlijken…
 • doet wat jij hier op aarde te doen hebt en voelt dat je van betekenis bent…

Is dit ook jouw verlangen? Ga dan een jaar mee op reis

Wat betekent verlangen? Je verlangen is een glimp, een vibratie, een gevoel, van iets dat van wezenlijk belang is voor jou. Het is de verbinding met iets wat je diep van binnen al weet of ooit geweten hebt en nog niet volledig kon ontplooien.

Er kan een moment komen in je leven dat je het gevoel hebt dat je het wel ‘gezien hebt’. Is dit het dan? Het loopt niet meer zoals je wilt. Of je hebt alles en toch knaagt er iets. Je weet dat er meer in je zit, maar het komt er (nog) niet uit. Niet precies wetend wat, maar je mist iets… Je hebt het gevoel dat je vastzit in je werk, je relatie(s), je financiën of je gezondheid. Je energie stroomt minder of je kunt niet meer spontaan en werkelijk blij zijn. Dagelijkse bezigheden slokken je tijd op, maar je ervaart geen werkelijke vervulling (meer).

Dit heet Bore out en dit kan zich in deze tijd op alle leeftijden voordoen. Wij zien het als een moment dat je op een kruispunt staat. Je staat stil en mag tijd nemen om te ontdekken hoe verder… Iets in jou roept om tot leven te komen. Hoewel je allerlei redenen kunt geven waarom het nog steeds niet het juiste moment was, is het nu tijd! Het roept je steeds sterker, zodat je niet anders meer wilt en kunt. Het laat je niet meer los totdat je het hebt toegelaten.

Herken je het volgende? Je…

 • …hebt veel ideeën, maar het lukt je niet om ze (volledig) te verwezenlijken.
 • …hebt het gevoel dat er meer in je zit dan je nu laat zien.
 • …twijfelt soms aan jezelf, je talenten en capaciteiten om dit te realiseren.
 • …mist vervulling en plezier in wat je doet.
 • …hebt alles, maar toch is er het gevoel dat je iets mist.
 • …werkt hard, maar hebt toch het gevoel dat het niet brengt wat je wilt.
 • …wilt een nieuwe weg inslaan, maar je wordt steeds afgeleid door je omgeving, anderen, gewoonten, overtuigingen, etc.
 • …houdt je in of trekt je terug omdat je het anders ziet en je niet begrepen wordt….
 • …hebt geen energie meer of zin om initiatieven te nemen.
 • …voelt dat het nu tijd is voor verandering of je hebt de verandering al ingezet.

Dan is deze reis voor jou bestemd.

 

Bezieling

Het is nodig om tijd te nemen om naar je verlangen te bewegen en jezelf ruimte te gunnen om even stil te mogen staan. Tijd om naar binnen te gaan om contact te maken met datgene wat je vervulling zal gaan geven. Ieder mens wil voldoening en zingeving ervaren in het leven. Dat is niet in materie, carrière of geld uit te drukken, dat gaat verder… Wij noemen dat bezieling. Dan laat je je niet langer tegenhouden door niet-weten of door angsten en ervaringen uit het verleden. Of zorgen voor de toekomst, door wat anderen van je verwachten, door moeheid of geen tijd hebben. Maar bezieling is juist je onbenutte potentieel ontdekken en tot leven brengen.

Vervulling vinden binnen hetgeen waar je je gelukkig bij voelt

De jaarreis brengt je naar het onbekende bekende… Het verlangen dat roept om gezien te worden. Alles komt aan bod. De relatie met jezelf en met anderen, je gedrag, het fysieke lichaam. Ook je gevoelens en emoties, je gedachten en overtuigingen, je ziel en energie en je licht- en schaduwkanten. Dat is heel wat en daar nemen we de tijd voor. Het is de weg naar innerlijke vrijheid, we noemen dit ook wel innerlijk meesterschap. Door je rugzak anders te ervaren kun je stappen nemen om vanuit innerlijke vrijheid het verlangen vorm te geven.

Het is een weg die stap voor stap uitgerold zal worden. Dan krijgt het proces de ruimte, ook als er soms even niets opkomt en alleen op onbewust niveau een opening gecreëerd wordt. Je laat het forceren los en leert vertrouwen op je eigen wijsheid en de tijd waarin dat mag komen. Ontdekken kun je nu eenmaal niet forceren, het wordt je ingegeven. 

Voor deze reis nemen wij een jaar om het verlangen vanuit vele verschillende kanten te belichten. Het wordt in het licht gezet, zodat je gaat zien wat jij met je leven wilt. En wat het leven van jou wil. We zijn er om je te ondersteunen om de kracht en liefde voor jezelf te ervaren. Opdat jij vanuit dit verlangen vorm gaat geven aan je leven!

Enneagram: levenswijsheid en inzichten als kompas

Tijdens deze reis gebruiken we het enneagram om de koers te bepalen. Het enneagram geeft een levendige dynamiek en zal een beroep doen op je bereidwilligheid en moed om te ontdekken en te ervaren. De levenswijsheid van het enneagram komt naast de buitenlijn nadrukkelijk tot uiting door de dynamiek met de binnenlijnen.

De stations zijn de negen posities op het enneagram. Elk station heeft zijn eigen thema en betekenis, zowel vanuit je essentie als vanuit je persoonlijkheid, en is tevens onderdeel van het grote geheel.

Misverstand

1e Station – het diepe verlangen
2e Station – het ontvouwen van het verborgen verlangen
3e Station – het verlangen en de invloed van de buitenwereld
4e Station – het verlangen nog sterker herinneren
5e Station – het verlangen in beeld brengen
6e Station – het verlangen durven te laten zien
7e Station – het verlangen leven
8e Station – de waardering in jezelf voelen en genieten van het resultaat
9e Station – de eindbestemming… of juist een nieuw begin

1e Thema essentie vs persoonlijkheid
2e Thema zijn vs manipulatie
3e Thema vorming vs vervorming
4e Thema hart vs verwondingen
5e Thema wijsheid vs koppigheid
6e Thema bevrijding vs angst
7e Thema out of the box vs in the box
8e Thema kracht vs macht
9e Thema harmonie vs afscheiding

De negen thema’s worden tenslotte afgerond met een laatste station: vanuit het midden een compleet overview en integratie van opgedane ervaringen.

Jaarreis naar verlangens

Verlangens willen graag gezien en gehoord worden. Ze willen geleefd worden. Het zijn energieke uitingen van passies, talenten en kwaliteiten die altijd al in jou aanwezig waren. Ze willen nu niet meer langer onderdrukt worden. Ze geven zingeving aan je leven en zijn een inspiratiebron voor jou en de mensen om je heen.

Vanuit een innerlijke drive komen ideeën, word je enthousiast en ontdek je jouw verlangen. Ontdekken kun je niet beredeneren, je ontvangt het. En je voelt de kracht om dit waar te gaan maken en te gaan manifesteren, want als weten en voelen samenkomen wordt de eigen wijsheid, je zielsmissie en manifestatiekracht wakker…:

welkom bij het ontwaken van je bezieling.

De drang naar vervulling, je bezieling, is de drijfveer in je leven. Om vanuit je essentie je passies, talenten en kwaliteiten te manifesteren.

Je krijgt:

 • Tien weekenden, tien thema’s met een verschillende aanpak en beleving. Naast harmoniserend ademen is er ruimte voor inzichten en levenswijsheid vanuit het enneagram. Daarnaast opstellingen, bewustwordingsoefeningen, meditatie, contact met de natuur, lichaamsbewustwording, beweging. Naast, voedende maaltijden en zal ook de factor plezier zeker niet ontbreken.
 • Na ieder weekend een speciale uitbreiding op Breathfulness APP met een praktische vervolgstap voor thuis.
 • Na elke twee weekenden een webinar.

We nemen er een jaar voor. Daardoor kun je na ieder weekend voldoende tijd nemen om de ervaringen en ideeën in je dagelijks leven te integreren. Je reist met een vaste groep gelijkgestemden (8 tot 10 deelnemers), zodat de groepsenergie optimaal benut wordt en ondersteunend is aan je eigen proces.

Praktische gegevens

Locatie:
Cursusruimte Breathfulness Center in Steenbergen (NB)

Trainers:
Marco en Jacquelien

Data Jaarreis:
10 weekenden: zaterdagmorgen 09.30 uur tot 22.00 uur en zondagmiddag van 09.30 uur tot 17.30 uur.
Start op 12-13 januari. Planning voor de volgende negen weekenden wordt met de deelnemers in dit eerste weekend gemaakt. indien je aan de jaarreis wilt gaan deelnemen, maar deze data kunnen niet voor jou, neem dan contact met ons op (info@breathfulness.center).

Investering (inclusief verblijf):
Je investering voor deze jaarreis is € 225,- per weekend; inclusief vegetarische maaltijden, koffie, thee, water en fruit. Let op: het is zonder overnachting. 

Aanmeldingsformulier Jaarreis

Aanhef

Dieetwensen

9 + 12 =

Cursus en betalingsvoorwaarden

1. Bij annulering voor aanvang van de jaarreis wordt het volgende in rekening gebracht:
– 7 tot 14 dagen voor aanvang van de jaarreis 25% van het volledige cursusgeld;
– binnen 7 dagen voor aanvang van de jaarreis 50% van het volledige cursusgeld;
– op de eerste dag van retreat 100% van het volledige cursusgeld.

2. Bij voortijdige beëindiging na aanvang van de jaarreis is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

3. Indien de jaarreis vanwege onvoldoende inschrijvingen of door overmacht door de organisator geannuleerd wordt, dan wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

4. Bijzondere redenen van annulering kunnen ertoe leiden dat van de beschreven voorwaarden bij uitzondering afgeweken wordt en er alsnog een coulance betaling plaatsvindt.