header fundament

Vanaf het ontstaan van Breathfulness in 2012 was het duidelijk dat het geen methode is, geen korte/snelle fix is, maar juist een weg, een leefwijze, op weg naar een leven in volheid. Een weg die leidt naar een bevrijdend, bezield leven, vol met inspiratie en optimale stroming van levensenergie – levenskracht en levensvreugde.

Om de weg van Breathfulness in al zijn zuiverheid te laten ontvouwen is de merknaam een geregistreerde merknaam ® en met trots geven de Breathfulnesscoaches uiting aan deze weg in het collectief als Breathfulness Partner en individueel binnen ieders eigen praktijk.

Partners

Breathfulness wil zich werkelijk verbinden en vraagt om een commitment vanuit het hart. Leidend hierin mag een innerlijke drijfveer zijn om de weg van Breathfulness verder vorm te geven en maximaal te integreren in de eigen praktijk. Het is als het ware je één voelen met de weg van Breathfulness, om zo je bijdrage te kunnen leveren die recht doet aan je aanwezige kwaliteiten en talenten én om invulling te geven aan de vraag van vele (potentiële) cliënten om begeleid en gecoacht te worden naar een leven waarin levenskracht en levensvreugde als een natuurlijke vorm van vervulling ervaren worden, wat een dieper – soms nog verborgen – verlangen van veel mensen is.

Dat is dé energie waar Breathfulnesscoaches zich als Partner met elkaar verbinden!

Professionaliteit

De opleiding tot Breathfulnesscoach is goedgekeurd en geregistreerd bij CRKBO en valt daardoor onder het 0% BTW tarief.

Na een intensieve opleiding wordt de continuering van de professionaliteit en het update houden van kennis, ervaring en deskundigheid georganiseerd door periodieke upgradings dagen, trainingsdagen, videoconferenties, bedrijfsbezoeken met coaching/begeleiding on the job en een intern platform voor uitwisselen en delen van kennis en ervaring. Dit ondersteunt het partnerschap en verstevigt zowel ieder individueel als het collectief.

Daarnaast voldoen de Breathfulnesscoaches aan wettelijke eisen zoals Wkkgz.

Breathfulness Partners is een eigentijdse samenwerkingsvorm, waarbij alle aangesloten Breathfulnesscoaches zelfstandig ondernemer zijn en blijven, zodat er ruimte blijft voor de individuele authenticiteit binnen de zelfstandige praktijk.

Ambassadeurs

Naast Breathfulness Partners zijn er mensen die Breathfulness een warm toedragen en binnen hun eigen mogelijkheden, niet vanuit een eigen praktijk, de weg van Breathfulness uitdragen. Ze zijn vanuit deze ambitie betrokken bij Breathfulness, bieden ondersteunen bij diverse projecten en jaarlijks ontmoeten zij elkaar op een specifiek Breathfulness event voor Ambassadeurs. Wil jij ook op deze wijze betrokken zijn en blijven bij Breathfulness, neem dan contact met ons op via info@breathfulness.nl.