Effecten Breathfulness

Elke inademing is voeding vanuit je ziel voor je aardse lichaam.

Wetenschappelijk onderzoek

De onderzochte effecten Breathfulness zijn

=

vergroting intuïtief vermogen.

=

vergroting oplossingsgericht denken.

=

toename geluksgevoel.

Eigen onderzoek Retreat

=

Algehele fitheid, kwaliteit van slapen en van leven is met meer dan 30% duurzaam verbeterd.

Uitkomsten klantonderzoek

=

Significante verbeteringen na een trajecten met individuele consulten. Ook daar is de levenskracht en levensvreugde van Breathfulness effectief.

Deelnemers waarderen de Breathfulness Retreat met gemiddeld 9,3!

Ademen is leven. Leven is ademenen. Ook het onderzoek onder deelnemers aan de Retreat brengt de effecten Breathfulness duidelijk in beeld. En laat zien dat een wezenlijke verandering realiseert (zelfs in deze tijd!). Eerste kolom: beleving van algeheel welzijn. Tweede kolom: optimale en vrije ademhaling. Derde kolom: gezond en bewust voedingspatroon. Vierde kolom: dagelijks voldoende beweging. Vijfde kolom: dagelijks voldoende ontspanning.

Wetenschappelijk bewijs

Effecten Breathfulness: vergroot het oplossingsgericht denken, maakt creatiever, en versterkt het geluksgevoel.

Het toepassen van Breathfulness leidt tot meer creativiteit en bevordert inzicht. Dit blijkt uit een onderzoek door psychologen van de Universiteit Leiden.

Het Leidse onderzoek laat zien dat zelfs een halfuur toepassen van Breathfulness de creativiteit al verhoogt. De verhoogde creativiteit was niet alleen bij ervaren mensen te zien. Ook bij mensen die nog nooit eerder hadden gemediteerd. Er kwam duidelijk naar voren dat met Breathfulness de flexibiliteit van je geest toeneemt. Dit laat zich onder andere zien in de toename van het bedenken van meer oplossingen bij een vraag of probleem. Bovendien komt er meer variatie in de oplossingsrichting. En er worden meerdere invalshoeken gekozen in het bedenken van nieuwe ideeën.

Meer ervaring, meer inzicht!

Toch heeft ervaring wel een zeker voordeel. Wanneer je Breathfulness regelmatig toepast, maakt het op de lange termijn het brein efficiënter en helpt je makkelijker oplossingen te bedenken. Na een Breathfulness sessie kregen de ervaren deelnemers meer inzichtmomenten dan de onervaren deelnemers. Hierdoor ‘zagen’ ze bij een groter deel van de vragen de oplossing opeens. De onervaren groep integendeel heeft meer methodisch en bewust moeten nadenken om op juiste antwoorden te komen.

Verandering in het brein

Volgens cognitief psychologe Ayca Szapora betekent dit dat het vaker toepassen van een Breathfulness sessie de manier verandert waarop je brein problemen oplost en nieuwe ideeën vormt. “Je hoeft ‘minder hard’ te werken voor dezelfde mentale prestatie omdat je onbewust veel makkelijker verbanden ziet tussen dingen, waardoor je vaker plotseling inzichten krijgt.”

Opzet
De onderzoekers hebben de invloed van verschillende meditaties gemeten op creativiteit en op de manier waarop een probleem opgelost wordt. 40 deelnemers – waarvan de helft wel ervaren was met Breathfulness en de andere helft niet– ondergingen eerst de sessie, en daarna voerden ze denktaken uit.

Uit dit onderzoek bleek dat Breathfulness tevens leidde tot een toename van het geluksgevoel van de deelnemers.

Eigen onderzoek effecten Breathfulness onder deelnemers aan de Retreat

Conclusie: Kwaliteit van leven, slapen en algemene fitheid is duurzaam verbeterd!

Hieronder een overzicht van de uitkomsten uit het onderzoek onder deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen aan de Breathfulness Retreat (heette voorheen Zelfrealisatie). De algehele conclusie uit het onderzoek is dat de effecten op de ondervraagde gebieden groot zijn (stijging van minimaal 30%) en ze hebben een duurzaam karakter.

Er zijn drie deelgebieden onderzocht:

Algemene fitheid:

De algemene fitheid is na de Retreat gemiddeld toegenomen met 30%.

Quote van een deelnemer: ik vond het een mooie week, mijn bedoeling was om te ervaren wat ademen met je kan doen en dat is prima gelukt. Door zelf een hele week mee te maken weet je als therapeut ook beter wat er met je cliënten kan gebeuren. Zeker ben ik nog meer overtuigd geraakt dat de adem een helende kracht heeft en je er veel patronen die je in de weg staan mee kan oplossen.

Breathfulness onderzoek Algemene fitheid

Kwaliteit van leven:

De kwaliteit van het leven is na de Retreat gemiddeld toegenomen met 37%.

Quote van een deelnemer: de zesdaagse gaf me een blijvende ommekeer in mijn leven. Muren van bescherming en isolement losten op in deze liefdevolle omgeving en in de ademstroom. Ik vond de weg naar zelfwaardering en heling. “In al wat ik ben en niet ben, ik ben goed zoals ik nu ben. Groeiende, dat wel. Vertrouwen in mezelf, in de hulp onderweg, inspiratie en kracht puttend in de harmoniserende ademhaling. Niet altijd makkelijk, wel bijzonder verrijkend. Vooral: zielsmooi!!!

Breathfulness onderzoek Kwaliteit van leven

Kwaliteit van slapen:

De kwaliteit van het slapen is na de Retreat gemiddeld toegenomen met 36%.

Quote van een deelnemer: dank voor een prachtig weekje inspiratie! Jullie liefde voor ontwikkeling en oog voor details is niet alleen zichtbaar, het is tevens tot diep in mijn hart voelbaar. Ik ben er van overtuigd geraakt dat onze ademhaling helend werkt voor ieder die zoekt en toe is aan vinden.

Breathfulness onderzoek Kwaliteit van slapen

Meld je nu aan voor een Retreat! »

Toelichting onderzoek effecten Breathfulness onder deelnemers Retreat

De waarde van deelname aan de Retreat wordt bevestigd door dit onderzoek. Het laat zien dat de investering door hier aan deel te nemen een investering voor lange termijn is. Het onderzoek onderbouwt verder het belang van de aandacht voor de 4 pijlers van Breathfulness: ademhaling, voeding, beweging en ontspanning.

Hieronder zijn de subthema’s opgenomen die gebruikt zijn tijdens het onderzoek.

De uitkomsten vragen over fysieke gesteldheid

 • Het gevoel van fitheid en vitaliteit was direct na de Retreat sterk toegenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 35%.
 • Het energieniveau was direct na de Retreat sterk toegenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 57%.
 • Last hebben van hoofdpijn is met 32% afgenomen.

Quote deelnemer

- Deelnemer Retreat

Na die week had je pas echt door hoe snel we leven. Direct nadien had ik nog een weekje skiën eraan verbonden. Ik had nog nooit de uitzichten zo intens beleefd en natuurlijk de rust in mijn hoofd. Vanaf toen betrouw ik meer op mijn intuïtie en elk ding dient zich steeds aan als de tijd er klaar voor is. Zelfs mijn omgeving is er positief door beïnvloed. Voor mij was die week er juist op tijd. In een vroeg stadium zijn mijn angsten in de kiem gesmoord.

Uitkomsten vragen over kwaliteit van slapen

 • ’s Avonds makkelijker in slaap vallen was direct na de Retreat sterk verbeterd en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 31%.
 • ’s Nachts vaak wakker worden was direct na de Retreat licht afgenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een afname van 14%.
 • Lang genoeg slapen was direct na de Retreat sterk verbeterd en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 27%.
 • Vroeg wakker worden was direct na de Retreat afgenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een afname van 18%.
 • Het gevoel van fit wakker worden was direct na de Retreat sterk verbeterd en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 33%.

Quote deelnemer

- Deelnemer Retreat

De zesdaagse heeft een omslag in mijn leven gegeven die ik heel hard nodig had. Eigenlijk heel simpel; lief zijn voor jezelf, goed eten, bewegen en ademen! In die week zo duidelijk geworden; ik wil nooit meer terug naar de periode ervoor. Nog steeds dankbaar voor wat Marco en Jacquelien me in die week hebben geleerd en laten inzien. Ik hoop dat meer mensen dit mogen ervaren!

Quote deelnemer

- Deelnemer Retreat

Deze zesdaagse heeft een sterke verandering in mijn leven in gang gezet. Het was een belangrijk keerpunt waarop ik de weg naar binnen heb gevonden en de vaardigheden heb meegekregen om die weg verder te bewandelen.

Quote deelnemer

- Deelnemer Retreat

De zesdaagse was een keerpunt in mijn leven waarop ik mijn weg weer terug vond en de middelen en het vertrouwen kreeg om die weg verder te bewandelen.

Uitkomsten vragen over emotionele gesteldheid

 • Het emotioneel meer in balans voelen was direct na de Retreat sterk toegenomen en heeft zich nadien gestabiliseerd op een toename van 52%.
 • Deelnemers geven aan dat ze hun emoties vrijer uiten, het onderzoek laat een stijging zien van 29%.
 • Er wordt 50% beter met stress omgegaan.

De uitkomsten vragen over mentale gesteldheid

 • De deelnemers ervaren 50% meer helderheid in hun gedachten.
 • Beïnvloeding door negatieve gedachten is met 34% afgenomen.
 • De toename van het concentratievermogen is uitgekomen op 18%.
 • Er wordt een stijging van 54% meer rust in het hoofd ervaren.
 • Het vertrouwen op de eigen intuïtie is met 39% toegenomen.

Als laatste de uitkomsten vragen over spirituele gesteldheid – Deelnemers…

 • voelen zich meer verbonden met zichzelf (stijging van 63%).
 • voelen zich ook meer verbonden met anderen (stijging van 35%).
 • geven aan dat ze meer zichzelf kunnen zijn (stijging van 56%).
 • ervaren meer vrede in hun leven (stijging van 70%).
 • kunnen meer expressie geven aan de vreugde in hun leven (stijging van 52%).

Quote deelnemer

- Deelnemer Retreat

De diepe ademhaling bracht me bij de kern van mijn persoon. Natuurlijk ontmoette ik op mijn reis naar binnen pijnlijke en verdrietige herinneringen. Maar de harmoniserende ademhaling heeft de kracht in zich om al deze verwondingen te helen. Andere therapeutische methoden zoeken en geven verklaringen, maar Breathfulness is in staat deze verwondingen te helen. Zo lag de weg voor mij open voor een ontmoeting met mijn zachte, lieve ik. Dat klinkt misschien nog abstract. Maar dat is het zeker niet.
Ik was 12 jaar apneu-patiënt, had chronische hyperventilatie, was chronisch vermoeid en kampte geregeld met periodes van depressies. Nu slaap ik zonder Ccap (een masker voor apneu-patiënten tijdens het slapen). Ik gebruik geen slaapmedicatie meer. Val sinds jaren weer goed in slaap: slaap rustig in en lig ‘s nachts niet uren wakker. Ik sta uitgerust en blij op. De (hoge) dosering antidepressiva heb ik na twintig jaar afgebouwd. Het belangrijkste resultaat is dat ik eindelijk van mezelf hou! Wat heb ik mezelf ontzettend gehaat en wat heb ik me vaak schuldig gevoeld over diverse zaken. Maar NU ben ik gewoon gelukkig met mezelf. Ik ervaar een diepe rust en met vertrouwen verheug ik me op de toekomst.

Quote deelnemer

- Deelnemer Retreat

Als ik goed adem, ervaar ik dat ik goed in mijn lichaam aanwezig ben. Ik identificeer mij niet met mogelijke problemen in het leven. Hierdoor blijf ik beter bij mezelf, houd innerlijke rust.

Quote deelnemer

- Deelnemer Retreat

Pas door het ademen en vooral de zesdaagse heb ik mij zelf (Zelf) leren ontdekken. Om er dan nadien steeds mee te blijven omgaan in het wereldse leven is niet altijd vanzelfsprekend, maar dat is dan precies de levensles of niet? Deze zesdaagse is een cadeau voor jezelf! Een onvergetelijke ervaring.

Klantonderzoek effecten Breathfulness

Cliënten die hebben deelgenomen aan trajecten met individuele consulten.


Waardering voor de Breathfulnesscoaches

Breathfulnesscoaching scoort bij klantonderzoek 9.1 op het gebied van integriteit, veiligheid, luisteren, vertrouwen geven, inspirerend en empathisch.

Cliënten gaven ook waardering cijfers voor deelgebieden van het leven en het ervaren van welzijn

 • Beleving van algeheel welzijn is van 5,9 toegenomen naar 7,6
 • Het ervaren van een optimale en vrije ademhaling is van 5,9 toegenomen naar 7,5
 • Een gezond en bewust voedingspatroon hanteren is van 6,4 toegenomen naar 7,4
 • Dagelijks voldoende beweging doen is van 6,6 toegenomen naar 7,5
 • Dagelijks voldoende ontspanning nemen is van 5,9 toegenomen naar 7,3

Ten slotte een overzicht van diverse klachten/aandachtsgebieden/levensthema’s van de geënquêteerde cliënten

 • Hoofdpijnklachten zijn bij 83% van de cliënten verminderd c.q. opgelost.
 • Spanning in nek en/of schouders is bij 73% van de cliënten met deze klachten verminderd c.q. opgelost.
 • Rugpijnklachten zijn bij 73% van de cliënten met rugpijn verminderd c.q. opgelost.
 • Gewrichtspijnklachten zijn bij 67% van de cliënten die er last van hadden verminderd.
 • 60% van de cliënten die moeite hadden met in slaap vallen, ervaren dat ze nu makkelijker en beter in slaap komen.
 • 77% van de cliënten die niet fit wakker werden ervaren een positieve verbetering.
 • 83% van de cliënten die moeite hadden om gevoelens toe te laten, kunnen deze nu beter tot volledig toelaten.
 • 83% van de cliënten die moeite hadden om gevoelens te uiten, ervaren minder tot geen belemmeringen meer om deze te uiten.
 • 83% van de cliënten met depressieve gevoelens ervaren nu minder tot geen last meer van depressieve gevoelens.
 • 70% van de cliënten die last hadden van overprikkeling, hebben minder tot geen last meer van overprikkeling.
 • Bij 70% van de cliënten met negatieve gedachten is dit verminderd c.q. verdwenen.
 • Cliënten die eerder overmatige angstgedachten hadden, ervaren deze nu niet meer.
 • Cliënten die eerder paniekaanvallen hadden, ervaren deze nu niet meer.
 • 45% van de cliënten met overmatige controle ervaren nu een vermindering c.q. hebben geen last meer van overmatige controle.
 • Bij 67% van de cliënten met gebrek aan zingeving in het leven (levenslust) is de zingeving weer hervonden.
 • 64% van de cliënten die eerder overmatig rationeel waren, ervaren nu een verandering.