Breathfulness is een effectief en compleet geheel

Breathfulesscoach Marco
Breathfulnesscoach Jacquelien

Breathfulness is veel omvattend, zorgt voor optimalisatie en gaat ervan uit dat…

…in ieder mens een zelfhelend vermogen aanwezig is. 

…de mens een holistisch wezen is. Breatfulness kijkt naar het fysieke lichaam én de emoties/gevoelens, gedachten en bezieling. Je bent niet een menselijk wezen die (af en toe) een spirituele ervaring heeft, maar een spirituele wezen die door menselijke ervaringen gaat. 

…je waar mogelijk zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je welzijn.

Ademhaling – Voeding – Beweging – ontspanning

Breathfulness besteedt aandacht aan 4 pijlers (ademhalingvoedingbewegingontspanning), voor zowel lichaam, geest als ziel. Daarmee worden de bovenstaande uitgangspunten ondersteund en stroomt je levensenergie (levenskracht en levensvreugde) beter. De 4 pijlers komen uitgebreid tot uitdrukking in het Breathfulnessprogramma. Dit programma neemt je in zes stappen mee om weer in contact te komen met je lichaam. Je leert te luisteren en te handelen naar de signalen van je lichaam. Door de uitgebreide info wordt de bewustwording over je ademhaling, voeding, beweging en ontspanning vergroot. Tevens ga je het door de vele praktische oefeningen daadwerkelijk ervaren.

De pijlers voeding, beweging en ontspanning zijn geen specifieke voedings-, bewegings- of ontspanningsprogramma’s, maar geven bewustwording over de rol van voeding, beweging en ontspanning in je leven. Het complete programma staat beschreven in het boek Breathfulness, als weg naar een verruimd leven. Dit programma is ook te volgen via het Breathfulness online-programma. Klik hier voor alle info over het Breathfulness Online programma

Breathfulness is ook de 4 pijlers ademhaling, voeding, beweging en ontspanning

Harmoniserend ademen

Breathfulness gaat nog verder door het leven helder in beeld te brengen. We gebruiken als grote ‘kapstok’ de unieke combinatie die door Breathfulness ontstaan is: het enneagram in combinatie met de levensfasen. Deze dimensie geeft antwoorden op levensvragen en de vraag achter de klacht. En het laat zien hoe je werkelijk vervulling kunt vinden door te leven vanuit je essentie. We noemen dit deel Breathfulness Intensive. Daarin kijken ook naar de oorspronkelijke en huidige gezins- en familiedynamiek, balans mannelijke en vrouwelijke energie, (hoog)gevoeligheid. En verder naar alles wat nodig is om vanuit hartstocht en bezieling je leven vorm te geven.

Breathfulness is ook de levensfasen

Een belangrijk onderdeel binnen Breathfulness is de harmoniserende ademhaling. Je manier van ademhalen is direct verbonden met de manier waarop je het leven ervaart. Tevens is je ademhaling dé verbindende schakel is tussen lichaam en geest. De harmoniserende ademhaling is de brug tussen het fysieke, emotionele, mentale en spirituele. Dit zorgt voor een duurzame heling. Om vorm te geven aan Breathfulness is er Breathfulnesscoaching.

Breathfulnesscoaching is begeleiding en coaching

Vanuit de 4 pijlers om bewustwording en versterking van het zelfhelend vermogen van je lichaam te realiseren.

  • De Breathfulnesscoach ondersteunt je in het optimaliseren van je ademhaling.
  • Je gaat kracht ervaren om juiste keuzes te maken op het gebied van voeding, beweging en ontspanning.

In het herkennen en vrijmaken van blokkerende en beperkende gedachten (patronen).

  • Door het creëren van inspirerende, bekrachtigende gedachten en heldere focus krijg je balans tussen mentale en innerlijke wilskracht.

Om vastgezette energie om te zetten naar een vrije stroom en expressie van gevoelens, emoties en beleving:

  • Er ontstaat meer balans tussen de mannelijke (doen) en vrouwelijke energie (voelen).

Om verbanden en prioriteiten te zien tussen je gedachtepatronen en wat je van jezelf laat zien.

  • Er komt acceptatie en aanvaarding, stopt met strijden tegen wat er nu is, is gebeurd of juist niet is gebeurd.
  • Dit creëert innerlijke rust en balans en creëert de basis om te leven vanuit hart en ziel.

Een ervaring van een cliënt

Door de liefdevolle ondersteuning van mijn Breathfulnesscoach heb ik leren ademen in mijn buik. Veel spanningen van tijdens mijn kindertijd, die jaren weggestopt zaten, zijn tijdens deze sessies naar boven gekomen. Door steeds meer te ademen heb ik deze één voor één gemakkelijker kunnen loslaten.

Liefdevol kan ik nu mezelf en de ander vergeven, voor wat er bewust of onbewust werd aangedaan. Er is nu het besef dat er geen schuld is, alleen maar lessen.

Ik ben mijn coach heel dankbaar voor de steun die ik tijdens en na de sessies mocht ontvangen; ik stond er nooit alleen voor… Op een dag zei ik tegen mijn Breathfulnesscoach Maria: Ik ben beu gevochten, ik kan niet meer … Liefdevol leerde ze me het gevecht los te laten en ze gaf me een zeer waardevolle tekst, kijk of het je aanspreekt… Mijn vertrouwen werd groter.

Na elke sessie kreeg ik een korte samenvatting op papier. Dit zijn nu mijn ‘Gouden Boekjes’. Ik voelde me slachtoffer… minder… en had veel angsten. Ik heb veel geademd hierop en voel me nu een waardevol persoon die durft een eigen mening te hebben. Tevens heb ik geleerd goed voor mezelf te zorgen, en ik ben nu meer bewust van mijn voeding. Ook besef ik dat ik zelf mag kiezen wat voor mij goed voelt. Ik ben vrij.

Het boek Genezen door Geloof door Maria geschreven, is gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Het heeft me veel inzichten gegeven. Ik besef dat ademen Goddelijke Kracht is die in mij woont.

Je kunt de Breathfulnesscoaching ervaren in een individueel consult, maar ook tijdens workshops harmoniserend ademen, diverse thema driedaagse en een van de Breathfulness Retreats. En natuurlijk middels de reis in 15 delen, de opleiding Breathfulnesscoach.

Verander de wereld en begin bij jezelf

Jouw manier van leven heeft ook invloed op anderen. Elke verandering in jou kan een aanzet zijn voor een verandering in de ander en een verandering in de wereld. 

Breathfulness wil graag bijdragen aan een verandering in de samenleving door het bewustzijnsveld te verruimen. Het gaat om het intensiveren van het leven door harmonie en verbinding met je ziel, je geest én je lichaam. Daar gaat je hart van ‘dansen’ en straal je vreugde en blijheid uit. Dan ben je een inspiratiebron voor anderen, zonder dat je hier iets voor hoeft te doen. Je ervaart het, je bent het en je leeft het! Je bent een lichtbaken voor anderen, zoals Breathfulness een lichtbaken voor jou wil zijn.

Lees hier » over Jacquelien en Marco, grondleggers van Breathfulness en over het ontstaan van Breathfulness

Breathfulness partners

KLIK HIER »

OM EEN CONSULT AAN TE VRAGEN BIJ EEN BREATHFULNESSCOACH