Breathfulness Handboek voor een bezield leven.

Een levensreisgids om je leven ten volle te (be)leven.

De weg naar levensvreugde en authenticiteit.

Verdieping voor jezelf en verdieping voor je professie

Thema’s, dilemma’s en vraagstukken waar veel mensen mee rond lopen krijgen een helder antwoord door deze dimensie van het Enneagram: de levensfasen. Denk hierbij aan:

 • het versterken van je zelfvertrouwen
 • omgaan met en handelen vanuit je gevoel
 • ontdekken van je passie
 • omgaan met puberen
 • geloven in je eigen wijsheid
 • dynamiek in de relatie en in het gezin
 • verstrikkingen met ouders
 • je eigen plaats volwaardig innemen
 • oude pijn en verwondingen helen
 • integreren van je innerlijk kind
 • balans tussen geven en nemen
 • doorbreken van slachtoffergedrag

Dit zijn een aantal thema’s. In het handboek passeren ze de revue en ga je ontdekken hoe deze dimensie een handboek voor jouw leven kan zijn.

enneagram en de levensfasen

Het ontstaan

Marco vertelt: het ontstaan van de nieuwe dimensie van het enneagram – de levensfasen – was een bijzonder moment dat me nog steeds helder voor de geest staat. Drie jaar daarvoor was ik al begonnen met het schrijven van de eerste pagina’s van een boek over het enneagram. Echter, na een aantal pogingen en de eerste veertig pagina’s te hebben geschreven, stagneerde het. Toen wist ik nog niet dat het nog een paar jaar zou duren voordat ik verder kon met dit boek en het enneagram. Ik had ook geen idee dat Breathfulness en het enneagram een bijzondere combinatie zou worden.

In het voorjaar van 2015 was ik een opleidingsdag aan het verzorgen. In de middag gaven de deelnemers elkaar een ademsessie. Tijdens de relaxfase, het was weer heel sereen in de ruimte, zei mijn innerlijke stem pak een notitieblok en ga schrijven. Zo gezegd, zo gedaan. Zittend tegen de verwarming, midden in de sereniteit van de ruimte, ging het schrijven vanzelf. Het bewustzijn vloeide uit de pen op het papier en voor ik er erg in had was het eerste A4’tje vol. Nog beduusd van de ervaring ging ik het lezen en daar stond het. De eerste contouren van de nieuwe dimensie van het enneagram. Blij en vol adrenaline liet ik het aan Jacquelien lezen. Beiden wisten we direct dit is waar we nog op gewacht hadden. Dé kapstok om de weg van Breathfulness helder in beeld te brengen.

Ontwaken en de levensfasen

De maanden daarna zijn we doorgegaan met deze inspiratie. We realiseerden ons waarom het boek over het enneagram nu pas in zijn geheel geschreven kon worden. Het is geen boek geworden met een uitgebreide uitleg van het enneagram op het gebied van persoonlijkheidstypering. Hier zijn al veel goede boeken over geschreven. In het boek Je bent meer dan je denkt beschrijven de basis van het enneagram (het model en de persoonlijkheidstypering) zoveel mogelijk vanuit een praktische invalshoek.

In het het handboek volgt naast de uitleg van de levensfasen ook het enneagram als procesmodel, zodat helder wordt welke negen stappen ieder proces in het leven doorloopt. De nieuwe dimensie: de levensfasen geeft een uitgebreide beschrijving van de thema;s van de negen levensfasen die we als mens doorlopen. Aangevuld met praktijkvoorbeelden en praktische tips. We maken diverse linken vanuit het procesmodel en vanuit de levensfasen naar de persoonlijkheidstypering, zodat de drie verschillende dimensies van het enneagram een geheel vormen.

Het enneagram helpt je ontwaken doordat je opnieuw contact maakt met je essentie. Het maakt je bewust van illusies waarin je gelooft. Door inzichten ga je de illusies doorzien van het spel waarin je persoonlijkheid zich begeeft. Je doorziet de wijze hoe je je leven vormgeeft. Het vernieuwde bewustzijn geeft je kracht om gecreëerde overtuigingen los te laten. En vrij te komen van patronen, conditioneringen en strategieën (maskers en rollen). Deze waren vroeger misschien succesvol, maar intussen minder of niet meer dienend.

Verbinding

Cyclus van het leven
De levensfasen beginnen met het zielsbesluit. Een soms nog te weinig onderkende, maar juist zeer belangrijke stap. Als deze stap niet volledig geïntegreerd is, is er geen volledige keuze voor het leven gemaakt. Het leven is niet omarmd. Dit heeft in alle volgende levensfasen (grote) invloed.

Daarna volgen de geboorte en eerste levensjaren, de kindertijd, de puberteit en jongvolwassenheid, de volwassenheid. Tenslotte de afronding en neutraliteit. Met het model van het enneagram naar deze levensfasen kijken is het herontdekken van de weg naar jezelf. Het is op een diepere laag thuiskomen in je essentie.

Op het moment dat je hier op aarde, de duale wereld, komt is de overgang en het ervaren van de afscheiding van de eenheid zo intens, dat vergeten kan worden wat je essentie is en dat je een deel blijft van de Bron. De relatie met de vader en moeder is hierin belangrijk. Zij hebben je het leven geschonken.

De relatie met de moeder is intens, omdat je negen maanden een onlosmakelijke eenheid met haar vormt. De eerste jaren van het leven voel je je nog afhankelijk van haar. Het eerste moment dat er besef komt dat ze er niet is maakt je kwetsbaar en creëert angst. Op dat moment voel je de verbinding met de Bron niet meer. Het lijkt zelfs of je de verbinding met de aarde kwijtraakt.

Het vertrouwen in je bestaansrecht wordt aangetast of geheel verloren. Het is de verbinding met je eigen essentie die je kwijtraakt en dit wordt vervangen door het creëren van je wereld door de ogen van je persoonlijkheid. De wereld van illusies, die vorm krijgt door deze persoonlijkheid, doet zijn intrede. Zo kan bijvoorbeeld de overtuiging ontstaan dat bestaansrecht verdiend moet worden, dat er iets voor gedaan moet worden.

Van masker naar essentie

Ook is er een zoektocht naar liefde, aandacht en waardering ontstaan door de afscheiding die je ervaren hebt. Je denkt dat het gaat om de afscheiding van je ouders en dan met namen je moeder. Dus je gaat de liefde, aandacht en waardering in de buitenwereld zoeken. In werkelijkheid gaat het om het verlies van de verbinding met je essentie. Dus zou je de liefde, aandacht en waardering in jezelf moeten gaan zoeken. Maar je hebt dat besef niet en daardoor ga je rollen aannemen en maskers opzetten om alsnog liefde, aandacht en waardering van anderen te krijgen. Misschien rollen ver weg van je essentie, van wie en wat je werkelijk bent.

Het enneagram als persoonlijkheidstypering en nu ook met de dimensie van de levensfasen helpt je om inzicht te krijgen in deze rollen en maskers. Het laat zien welke rollen (identiteit) je gevormd hebt. Welke levensfase met de daarbij behorende thematieken niet volledig doorleefd zijn, als het ware ‘overgeslagen’ zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de puberteit. Want heb jij werkelijk gepuberd zoals puberen bedoeld is of was het vooral rebelleren? Het begrijpen van je keuzes geeft je de moed en kracht om uit je gecreëerde comfortzone (illusie) te stappen en los te laten wie of wat je denkt te zijn.

De kennis van de levensfasen helpt je om in contact te komen met je essentie. Het bewustzijn verruimt zich en je gaat vervulling in je leven vinden. Je verliest geen energie meer aan het spelen van de rollen en het dragen van maskers. Je leeft steeds natuurlijker en echter, vanuit je essentie. Vanuit wie en wat je werkelijk bent, waardoor je meer liefde, rust, plezier en levenskracht ervaart.

Je behoeften

De weg naar leven vanuit je essentie brengt ook bewustwording over je eigen behoeften. Het geeft je kracht en moed om deze kenbaar te maken. Het maakt je vrijer en onafhankelijker en je ervaart een diep vertrouwen. Opnieuw voel je verbinding met je geboorterecht – je bestaans- en keuzerecht. Je beweegt met overgave en vertrouwen mee met wat zich ook aandient. Dan kom je thuis in jezelf. Dat is dé basis om je te verbinden met de ander. Niet langer vanuit behoeften-invulling of vanuit afhankelijkheid, maar vanuit gelijkwaardigheid en evenwicht.

Steef schreef nadat ze het boek had gelezen: Het nieuwe boek heeft mij zoveel inzichten gegeven. Je gaat het leven aanschouwen als een spel. Een spel van vallen en opstaan. Doordat je het gaat zien en voelen als een spel, wordt het luchtiger. Daarmee krijg je een verruimde en heldere blik op het leven.

Het levensproces wordt beschreven, waardoor duidelijk wordt wat we te doen hebben in dit leven. Het leven is vallen en opstaan. Door het boek te lezen wordt het vallen minder pijnlijk. Je staat weer makkelijker op en blijft makkelijker staan, waardoor je minder snel valt.

Bedankt voor de handvatten die dit boek me weer geeft om steeds meer te gaan staan voor wie ik ben!

Reacties van andere lezers: Wat een diepgaand boek, een boek om in delen te lezen.
Het boek gekocht na een heldere uitleg. Ik dacht dat ik het enneagram al kende…. Een nieuwe ontdekking.
Het bevat zoveel dat ik het meerdere keren lees en steeds verder de verdieping ervaar.

Uit de praktijk

Marco vertelt: onlangs had ik een gezin voor een consult. Vader, moeder en zoon van 10 jaar. De reden voor het bezoek was dat hun zoon niet lekker in zijn vel zit en last heeft van onrust en woede-uitbarstingen.

Na een aantal vragen gesteld te hebben, ben ik ieders enneatype gaan testen. Vader heeft als essentie enneatype 5, moeder enneatype 2 (zelf dacht ze dat 4 haar essentietype was) en zoon enneatype 8. Met behulp van het enneagram en niet alleen met de kennis van de persoonlijkheidstypering, maar ook met de nieuwe dimensie Levensfasen, kon heel helder de gezinsdynamiek in beeld gebracht worden. Het werd duidelijk wie welke stap moest gaan maken en hoe de zoon de last droeg van het gemis van verbinding in hun relatie.

Het blijft mooi om steeds verder te zien en te ontdekken dat het enneagram op (levens)vragen heldere antwoorden geeft. Zo maakt het model ook heel inzichtelijk dat voor werkelijke heling het proces van voelen een onmisbaar onderdeel is. Dus het blijft niet tot de ratio beperkt. Het enneagram vanuit alle dimensies doorgronden is een mooie belevenis.

”De

Breathfulness LevensreisgidsEen inspirerend boek met beschrijving van het enneagram als procesmodel en de nieuwe dimensie van het enneagram de Levensfasen. Een waardevol cadeau voor jezelf om meerdere keren te lezen!