Het ontstaan van Breathfulness: een sensatie… opeens diende het zich aan…

Jacquelien en Marco

De grondleggers van Breathfulness vertellen over de ingeving en het ontstaan:

Marco

In 2010 hadden we regelmatig signalen gekregen om mensen en werkzaamheden los te gaan laten. En dat hebben we in 2011 gedaan om een ruimte, een fase van ‘niets’ te laten ontstaan. Een toch wel spannende periode brak aan. Een periode waarin we niet op zoek gingen, maar ons juist openden voor datgene wat mocht komen. Zo voelde het, er ‘lag iets op ons te wachten’, zonder te weten wat of in welke vorm. Ruim een jaar later, in 2012, diende Breathfulness zich aan. Een diep innerlijk weten waarheid.
We herinneren het ons nog goed. Tijdens een opleidingsdag in het moment van relaxatie was de energie in de ruimte heel sereen. Het diepere bewustzijn, de meditatieve staat, was voelbaar in de zaal en toen opeens… Het was direct een gevoel van inspiratie – meer dan alleen de naam Breathfulness, meer dan alleen de adem. Het was het weten van het nieuwe dat zich ging ontvouwen op ons pad. Hier hadden we onbewust op gewacht en naar toe gewerkt. Vele puzzelstukjes vielen op zijn plaats en tegelijkertijd was dit het begin van een nieuw avontuur...

Jacquelien

Het heeft ons dichter bij onszelf gebracht en als het ware meegenomen naar een ander bewustzijn. Naar de wereld van volheid, puurheid en onvoorwaardelijkheid. Niet dat dit direct gerealiseerd was, maar de weg daar naartoe werd ingeslagen. Op vele gebieden heeft Breathfulness ons geïnspireerd en dagelijks ervaren we nog steeds de verwondering die het ons brengt. Niet altijd makkelijk, soms confronterend om zo helder in je eigen spiegel te kijken. Maar zo openend en diep van binnen het gevoel geven van GA, dit is de weg die je te gaan hebt. Leef het en deel het met eenieder die dit ook wil ontdekken en ervaren.

Zelfliefde

​Breathfulness is een weg naar zelfliefde, om te ontdekken dat je zelf de bron van Liefde bent en niet meer afhankelijk hoeft te zijn of vast hoeft te zitten in het zoeken naar liefde, aandacht en waardering buiten jezelf. Het is een weg om in verbinding te komen, te zijn en te blijven met je altijd aanwezige liefdevolle kern, met je Goddelijke vonk. Breathfulness ondersteunt je in het creëren van een veilige, innerlijke basis, waardoor je mee kunt bewegen met wat zich in je leven aandient. Je gaat steeds meer ervaren dat er harmonie en samenwerking ontstaat tussen je verstand en je gevoel, tussen het mannelijke en vrouwelijke in je, tussen jezelf en de ander, tussen jezelf en je omgeving en tussen je lichaam en je ziel.

Je gaat jezelf geven wat je nodig hebt.

Van jezelf houden: jezelf niet meer groter, kleiner, sterker of zwakker maken is een geschenk aan jezelf, aan de ander en aan de aarde. Zelfliefde opent je om jouw liefde in puurheid en onvoorwaardelijkheid te delen en om de liefde van de ander in puurheid en onvoorwaardelijkheid te ontvangen.

Woorden over Breathfulness

Woorden die mensen geven nadat ze Breathfulness ervaren hebben: krachtig – allesomvattend – creëert balans en evenwicht – diepgaand – bezielend – wegwijzer – handvatten voor welzijn – dynamisch en toegankelijk – optimalisering van de adem – zelfverantwoordelijkheid – voeding voor het leven – harmoniserend – beweging – meest diepgaande ontspanning – handboek – praktisch – juiste keuzes vanuit intuïtie – van doen naar integreren – balans tussen man en vrouw door balans in de man en de vrouw – onvergetelijke ervaring.

Balans mannelijke en vrouwelijke energie

Ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke energie. Om authentiek en vreugdevol te kunnen leven is het nodig dat de mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar in harmonie is. Lange tijd heeft de mannelijke energie de overhand gehad, zowel intern als extern, waardoor mannelijke waarden als competitie, concurrentie, kennis, doelgerichtheid en prestatie de boventoon voerden. Naast de mannelijke waarden heeft de wereld de vrouwelijke waarden nu harder nodig dan ooit.

Dan ontstaat waar Breathfulness in essentie over gaat: gelijkwaardigheid, verbinding, draagkracht, intuïtie, creativiteit, genieten, zachtheid en luisteren, terwijl de ruimte voor focus, helderheid, structuur, veiligheid en daadkracht op natuurlijke wijze aanwezig blijft.

Als de mannelijke en vrouwelijke waarden elkaar respecteren en aanvullen ontstaat er een co-creatie, waar krachtige liefde en een liefdevolle kracht de basis zijn om je leven te beleven en vorm te geven.

Door de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie is het niet meer kiezen tussen strijd (oude mannelijke energie) en vrede, tussen actief en passief, maar leef je vanuit het midden waar de mannelijke en vrouwelijke energie samenkomen. De huidige tijd vraagt aan eenieder dat de mannelijke energie (strijd) tot rust komt en de vrouwelijke energie actief naar buiten treedt. Nieuwe mannelijke en vrouwelijke energie is staan voor en overgave aan Liefde! Het opent jezelf voor ingevingen vanuit je hoger bewustzijn.

Marco vertelt

In 2001 kwam ik voor het eerst in aanraking met het bewust toepassen van de ademhaling. Dat bracht een ware sensatie op gang. In eerste instantie niet zozeer op fysiek gebied, maar vooral qua beleving en inspiratie. Het was een moment van diepe herkenning van de weg die ik samen met Jacquelien zou gaan. Ik herinner me nog dat ik in die jaren voor een grote verandering stond. Mede ingegeven doordat anderen mij (en ik mezelf ook hoor) als controlefreak, perfectionist en workaholic ervoeren. Gelukkig was er de adem en de nodige bewustwording die de ommekeer bewerkstelligde. Het was een innerlijk weten dat eerst de weg en kracht van de adem ontdekt moest worden en die weg heb ik heel intensief afgelegd.

Nieuwe weg

In 2010 ontstond het gevoel dat er ‘ruimte’ gecreëerd moest worden voor een volgende weg. Een nieuwe bewustzijn over het leven, ook over de kracht van de adem zou zich gaan aandienen. Het was niet tegen beter weten in, want het was een innerlijk weten dat we daarvoor organisatie en structuren waar we jarenlang in zaten nu moesten loslaten. Het ontvouwen van het nieuwe, de weg van Breathfulness, is nog elke dag een geschenk voor me. Een weg waarin ik vanuit diverse invalshoeken mijn leven verder vorm kon gaan geven. Het belangrijkste was het gevoel dat het niet meer vanuit het hoofd ging, maar het hart leidend was geworden. De ommekeer van het hart volgt het hoofd werd nu mijn hoofd volgt mijn hart.

Ik ben blij dat ik vanuit mijn hart een bezield leven kan leven. Ik ben dankbaar dat ik nu met Breathfulness de werkelijke overgang van overleven naar beleven heb kunnen maken. Dat ik vorm kan geven aan het man-zijn met een balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en daar anderen in mag inspireren en meenemen, zowel individueel als in groepen. Obstakels kom ik zeker nog tegen – ik ben ook een mens – maar de ervaring dat de energie van obstakels vrijgemaakt kan worden, waardoor er ruimte, bewustwording en kracht ontstaat, gun ik iedereen.

Jacquelien vertelt

Zoals Marco vertelt was de adem heel belangrijk in ons leven. Het liep als een rode draad door alles wat we deden en bracht ons leerzame en verrijkende ervaringen. Met het vormgeven van Breathfulness brak een nieuwe intense en boeiende tijd aan. Een periode waarin ik veel geleerd en ontdekt heb over het leven. Het bracht me van overleven naar leven. Iedere keer als ik bezig ben met Breathfulness krijg ik een gevoel van blijheid en lichtheid; of dat nu het geven van een individueel consult is, het begeleiden van de harmoniserende ademhaling, het geven van een workshop of de retreat, het delen met anderen, de energie doet iets met me. Ook bracht de energie me bij delen van mezelf waar ik nog naar mocht kijken. Naar situaties in mijn leven waar ik nog verstrikt zat in oude patronen en gewoonten en waar ik steeds meer los van mag komen.

Beleven

Het prikkelt mijn nieuwsgierigheid om het ware man-vrouw zijn verder te ontdekken. Breathfulness ondersteunt me om het leven steeds meer werkelijk te beleven. Hoewel ik als vrouw door het leven ga, geeft het me helderheid hoe ik de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie steeds meer in evenwicht kan brengen zowel in mezelf, als in onze relatie, als in alles wat we doen binnen Breathfulness, waardoor de ruimte ontstaat om vanuit mijn hart te leven. Ondanks de uitdagingen ben ik nog steeds heel blij dat Breathfulness op mijn pad gekomen is en ik JA gezegd heb tegen dit avontuur.

Ervaring van een coach

Maria de Wolf (Sint-Niklaas)

In 2010 hoorde ik voor het eerst over de invloed van de ademhaling op tal van facetten in ons leven: op onze gedachten, onze emoties, ons energiepeil, onze manier van in het leven staan. Het klonk helemaal niet zweverig, neen! Het was heel concreet en onderbouwd met direct ervaarbare tools en effecten. Ik weet nog heel duidelijk het gevoel waarmee ik die avond terug naar huis fietste: dit is waar ik al jaren zocht, dit is dé belangrijke sleutel die de deur naar algeheel welzijn opent!!
Sedert die avond gaat er geen dag meer voorbij zonder dat ik minstens enkele minuten bewust Breathful adem. Maar het mooiste was: ik voelde een vernieuwing van binnenuit in me groeien: spanning, klachten, onzekerheid en zorgelijkheid maakten plaats voor lichtheid, vreugde, vitaliteit, zelfvertrouwen en vooral: respect en liefde voor wie ik echt ben!!

Breathfulness heeft zo’n verrijking in mijn leven gebracht, het is nu een deur die mij iedere dag toegang verschaft tot wat ik echt nodig heb: vitaal en vrij mezelf zijn, liefde en waardering voelen, het leven mogen leven zoals het werkelijk bedoeld is door mijn pure ik. Is dit niet wat we allemaal verlangen?

Ervaring van een coach

Mitchel

De opleiding tot Breathfulnesscoach wordt ook wel omschreven als een reis in 15 delen. Ik zou niet weten hoe ik het persoonlijk anders zou kunnen verwoorden. Iedere module heeft een ander thema en ook een andere impact. Na het afronden van de opleiding voel ik mij niet alleen een competente en volwaardige (adem)coach, maar ook een ander, mooier mens. Mijn partner gaf zelfs na de laatste module aan dat ze het jammer vond dat ik niet meer het vaste ‘weekendje weg’ had, omdat ik na iedere module weer rijker thuiskwam. De groei op zowel professioneel als persoonlijk vlak die zij in mij zag, was voor haar de trigger om de opleiding ook te gaan doen. Al na haar eerste module begreep ik hoe bijzonder het was om dit proces als partner mee te maken.

Levensverandering: integratie – levenskracht – harmonie

Breathfulness biedt dé integratie, een oplossing om losse puzzelstukjes op zijn plaats te krijgen en integreert alles wat je tot op heden gedaan hebt tot een geheel. Eerdere ervaringen en opgedane kennis (door zelfontwikkeling, boeken en therapieën) krijgen hun volledige betekenis en waarde.

Breathfulness brengt harmonie waar disbalans is en versterkt waar zwakte is. Het toepassen van de harmoniserende ademhaling en de bewustwording waarom je eet wat je eet, de drijfveer en manier waarop je wel of niet beweegt, de bewustwording of je kunt ontspannen, genieten of altijd bezig moet zijn brengt helderheid in je onbewuste drijfveren. Hierdoor kun je andere keuzes maken en het leven op en andere manier vormgeven.

Het logo: de vorm en de kleuren

De vier elementen van het logo zijn continue in samenspel en beweging met elkaar. Elk deel van de elementen (die de pijlers vertegenwoordigen) heeft aan de buitenzijde nog schaduw.

Naar het midden wordt het lichter en sprankelender, totdat het geheel uiteindelijk in de kern volledig wit geworden is, daar waar het stralende licht, de authentieke kern, ten volle aanwezig is en weer naar buiten mag stralen.

Breathfulness logo met naam

Tot slot: het fundament van Breathfulness

Het fundament bestaat uit drie uitgangspunten:

=

kijken vanuit een holistische visie.

=

het nemen van zelfverantwoordelijkheid.

=

het optimaliseren van het zelfhelend vermogen.

Deze drie uitgangspunten krijgen in het fundament verder vorm door de 4 pijlers ademhalingvoedingbeweging en ontspanning.

Holistische visie

Breathfulness kijkt naar de mens in z’n totaliteit, want holistisch betekent heelheid, allesomvattend. Een holistische visie wil zeggen dat lichaam, geest en ziel een dynamisch verbonden eenheid zijn. Dat je lichaam, gevoelens, gedachten en ziel elkaar beïnvloeden. Als je dit toepast op je welzijn betekent het dat je leef- en eetgewoonten, emotionele gesteldheid, gedachten, relaties, erfelijke invloeden, voorgaande ervaringen en omgevingsfactoren bepalen wat je doet en hoe je je voelt. Wanneer dit in harmonie is met elkaar stroomt je levensenergie vrij door je lichaam en voel je je fit en vitaal.

Als je langdurig problemen of spanning hebt ontstaat er disharmonie en kan dit op allerlei gebieden tot uiting komen. Door bijvoorbeeld moeheid, hoofdpijn of maagpijn, maar ook door slapeloosheid,  depressiviteit of relatieproblemen. Tevens beïnvloeden deze klachten weer andere gebieden en kun je in een vicieuze cirkel terechtkomen. Door de signalen van je lichaam (weer) te voelen en beter te begrijpen, ga je ervaren wat je wel of juist geen energie geeft. En ontdek je wat je werkelijk inspireert en voedt. Door te luisteren en te handelen naar de signalen van je lichaam kun je de harmonie weer herstellen.

Zelfverantwoordelijkheid

Breathfulness stimuleert zelfverantwoordelijkheid, ofwel dat je jezelf verantwoordelijk houdt voor alles wat je denkt, zegt of doet. Het nemen van je verantwoordelijkheid vraagt om een actieve houding en betekent dat je de regie weer in eigen hand neemt. Je kunt in het leven zeker niet alles controleren en beïnvloeden wat er op je levenspad komt, maar je hebt wel de keuze en verantwoordelijkheid hoe je er op reageert en mee omgaat.

Zelfverantwoordelijkheid nemen is het belangrijkste (en in eerste instantie misschien het lastigste) om te doen. Het gaat immers om verantwoordelijkheid nemen voor keuzes die je maakt of juist niet maakt. Keuzes hebben consequenties en leiden tot gedrag, handelingen, overtuigingen, emoties, vitaliteit en uiteindelijk je zelfbeeld. Het is een keuze om bewuster te leven en je te ontwikkelen via alle levenservaringen die zich aandienen.

Doordat je bewustzijn zich verruimt en je de signalen van je lichaam zuiverder voelt, kom je tot keuzes en handelingen die voortkomen uit een innerlijk weten. Dan weet je dat je keuzes en handelingen voor jou kloppen. Dit geeft kracht om je eigen waarheid te leven en te kiezen voor je persoonlijke belang op het moment dat het nodig is. En het geeft kracht om te kiezen voor dienstbaar zijn aan het welzijn van de ander en de wereld als dit mogelijk is.

Zelfhelend vermogen

Je lichaam heeft veel wijsheid, streeft altijd naar balans en evenwicht (homeostase) en is in staat om zichzelf te herstellen, denk hierbij aan wondgenezing. Door bijvoorbeeld ziekte, operatie, langdurig medicijngebruik, verkeerde voeding, stress, etc. kan het zelf herstellend vermogen verzwakt zijn. Met bewuste aandacht kun je de aanwezige disbalansen tussen je lichaam, geest en ziel herkennen. Je bent tot veel in staat, vooral als je niet uitgaat van de perfectie die de ander voorschrijft. Veelal een perfectie die gebaseerd is op ideaalbeelden die anderen creëren waar jij (en je lichaam) aan zou moeten voldoen. Stop met leven naar de eisen en wensen van anderen. Het gaat om jou! Leef vanuit het innerlijk weten dat je goed bent zoals je bent en ga op ontdekkingstocht om bewust te worden en te realiseren wat voor jou mogelijk is.

Deze ontdekkingstocht zal verrassingen en wonderen voor je in petto hebben. Er zullen  ervaringen komen die voorbij je begrensde gedachten gaan; gedachten die gebaseerd zijn op ervaringen uit je verleden en wat je vanuit je opvoeding hebt mee gekregen. Het zal ook voorbij de gedachte gaan dat alles (wetenschappelijk) bewezen moet zijn voordat het waar kan zijn. Het is nu tijd om je grenzen te verleggen en open te gaan staan voor je onbegrensde mogelijkheden en potentieel. Om weer met verwondering het leven te zien en te ervaren.

Verwondering ontstaat als je tot volledige acceptatie komt van wat er nu is en stopt met het strijden tegen wat in jouw ogen imperfect is. Er niet moet zijn of niet gebeurt moest zijn in het verleden, zodat je levensenergie weer vrij kan gaan stromen. Zo kun je weer in contact komen met je eigen innerlijke kracht, jezelf liefhebben zoals je nu bent, dankbaar zijn voor je ervaringen en wordt het zelfhelend vermogen van je lichaam gestimuleerd.

Niet meer overleven, maar leven en beleven

Elske DeWall – Heb het leven lief

Leef als een kind van de wind en van de liefde

En herken de open blik in de ogen van een vreemde

Dans met de maan, sla je armen om de sterren

Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt

En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt

Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht

Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Huil als het moet want je stikt in al je tranen

Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave

Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen

Het geluk van het moment zet een streep door het verlede

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt

En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt

Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht

Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
…, pak de liefde vast en verlies haar niet
…, met je ogen dicht, in het volle licht
… en wees niet bang
Wees niet bang, wees niet bang

Lees alles over het ontstaan van Breathfulness en wat het jou kan bieden in de bijzondere boeken over Breathfulness. Klik hier om ze te bestellen.

Breathfulness Levensreisgids
Breathfulness Heling en harmonie door de adem
Breathfulness Het is tijd om allemaal te gaan puberen
Breathfulness Je bent meer dan je denkt
Breathfulness Een weg naar een verruimd leven