Een ingeving

Het ontstaan van Breathfulness: een sensatie… opeens diende het zich aan…

Ingeving en het ontstaan.  Jacquelien en Marco, de grondleggers van Breathfulness. Marco vertelt: ik weet het nog goed. Tijdens een opleidingsdag in het moment van relaxatie was de energie in de ruimte heel sereen. Het diepere bewustzijn, de meditatieve staat, was voelbaar in de zaal en toen opeens… Het was direct een gevoel van inspiratie – meer dan alleen de naam Breathfulness, meer dan alleen de adem. Het was het weten van het nieuwe dat zich ging ontvouwen op mijn pad. Ik had ruim twee jaar achter de rug dat ik veel had losgelaten en tijdelijk ‘in een leegte’ was. Ik had waar ik voorheen mezelf (on)bewust aan vasthield (organisatie en structuur) losgelaten, omdat ik wist dat dit nodig was om het punt te bereiken dat ik nu ervoer. Het heeft met dichter bij mezelf gebracht en als het ware meegenomen naar een ander bewustzijn, de wereld van volheid, puurheid en onvoorwaardelijkheid. Niet dat dit direct gerealiseerd was, maar de weg daar naartoe werd ingeslagen. Op vele gebieden heeft Breathfulness mij en Jacquelien geïnspireerd en dagelijks ervaren we nog steeds de verwondering die het ons brengt. Niet altijd makkelijk, soms confronterend om zo helder in je eigen spiegel te kijken, maar zo openend en diep van binnen het gevoel geven van GA, dit is de weg die je te gaan hebt; leef het en deel het met een ieder die dit ook wil ontdekken en ervaren.

Zelfliefde

Breathfulness is een weg naar zelfliefde, om te ontdekken dat je zelf de bron van liefde bent en niet meer afhankelijk hoeft te zijn en vast hoeft te zitten in het zoeken naar bevestiging van liefde, aandacht en waardering buiten jezelf. Het is een weg om in verbinding te komen, te zijn en te blijven met je altijd aanwezige liefdevolle kern. Breathfulness creëert een veilig gevoel, waardoor je mee kunt bewegen met wat zich in je leven aandient; het brengt je in het nu. Je gaat steeds meer ervaren dat er harmonie en samenwerking ontstaat tussen je verstand en je gevoel, tussen het mannelijke en vrouwelijke in je, tussen jezelf en de ander, tussen jezelf en je omgeving en tussen je lichaam en je ziel.

Je gaat jezelf geven wat je nodig hebt. Van jezelf houden: je niet meer groter, kleiner, sterker of zwakker maken is een geschenk aan jezelf, aan de ander en aan de aarde. Zelfliefde opent je om jouw liefde in puurheid en onvoorwaardelijkheid te delen en om de liefde van de ander in puurheid en onvoorwaardelijkheid te ontvangen.  Lees hier het artikel over zelfliefde en kwetsbaarheid.

Woorden over Breathfulness

Woorden die mensen geven nadat ze Breathfulness ervaren hebben:
krachtig – allesomvattend – creëert balans en evenwicht – diepgaand – bezielend – wegwijzer – handvatten voor welzijn – dynamisch en toegankelijk – optimalisering van de adem – zelfverantwoordelijkheid – voeding voor het leven – harmoniserend – beweging – meest diepgaande ontspanning – handboek – praktisch – juiste keuzes vanuit intuïtie – van doen naar integreren – balans tussen man en vrouw door balans in de man en de vrouw – onvergetelijke ervaring.

Balans mannelijke en vrouwelijke energie

Breathfulness creëert bewustwording om zelf weer actief de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor de loop van je leven. Breathfulness maakt je bewust van je eigen kwaliteiten en talenten om dat pad zelf te vormen. Je krijgt het vertrouwen terug in je eigen creatiekracht.

Breathfulness heeft ook te maken met het helen van de disbalans in de ouderlijke energie. Het is niet alleen voor de volwassenen die teruggebracht mogen worden naar het vertrouwen in zichzelf, waardoor sprankeling en licht weer in zijn volheid naar buiten mag stralen. Het is ook voor de kinderen die hulp nodig hebben, want velen voelen de beklemming van de ouders en zijn zo loyaal dat ze mee helpen om te pijn en verwondingen van hun ouders te dragen. Breathfulness keert dit om: de verantwoordelijkheden komen te liggen waar ze moeten liggen en de kinderen mogen hoogstens fungeren als spiegel om de verwondingen van de ouders zichtbaar te maken, zodat deze verwondingen geheeld kunnen worden en de kinderen zelf verder kunnen opgroeien en openbloeien.

Ingeving

Door balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie is het niet meer kiezen tussen strijd (oude mannelijke energie) en vrede, tussen actief en passief, maar leef je vanuit het midden waar de mannelijke en vrouwelijke energie samenkomen. De huidige vraagt dat de mannelijke energie (strijd) tot rust komt en de vrouwelijke energie actief naar buiten treedt. Nieuwe mannelijke en vrouwelijke energie is staan voor en overgave aan Liefde! Het opent jezelf voor ingevingen vanuit je hoger bewustzijn.

Grondlegger Breathfulness MarcoMarco vertelt

In 2001 kwam ik voor het eerst in aanraking met het bewust toepassen van de ademhaling. Dat bracht een ware sensatie op gang. In eerste instantie niet zozeer op fysiek gebied, maar vooral qua beleving en inspiratie. Het was een moment van diepe herkenning van de weg die ik samen met Jacquelien zou gaan. Ik herinner me nog dat ik in die jaren voor een grote verandering stond. Mede ingegeven doordat anderen mij (en ik mezelf ook hoor) als controlefreak, perfectionist en workaholic ervoeren. Gelukkig was er de adem en de nodige bewustwording die de ommekeer bewerkstelligde. Het was een innerlijk weten dat eerst de weg en kracht van de adem ontdekt moest worden en die weg heb ik heel intensief afgelegd.

Nieuwe weg

In 2010 ontstond het gevoel dat er ‘ruimte’ gecreëerd moest worden voor een volgende weg. Een nieuwe bewustzijn over het leven, ook over de kracht van de adem zou zich gaan aandienen. Het was niet tegen beter weten in, want het was een innerlijk weten dat we daarvoor organisatie en structuren waar we jarenlang in zaten nu moesten loslaten. Het ontvouwen van het nieuwe, de weg van Breathfulness, is nog elke dag een geschenk voor me. Een weg waarin ik vanuit diverse invalshoeken mijn leven verder vorm kon gaan geven. Het belangrijkste was het gevoel dat het niet meer vanuit het hoofd ging, maar het hart leidend was geworden. De ommekeer van het hart volgt het hoofd werd nu mijn hoofd volgt mijn hart.

Ik ben blij dat ik vanuit mijn hart een bezield leven kan leven. Ik ben dankbaar dat ik nu met Breathfulness de werkelijke overgang van overleven naar beleven heb kunnen maken. Dat ik vorm kan geven aan het man-zijn met een balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en daar anderen in mag inspireren en meenemen, zowel individueel als in groepen. Obstakels kom ik zeker nog tegen – ik ben ook een mens – maar de ervaring dat de energie van obstakels vrijgemaakt kan worden, waardoor er ruimte, bewustwording en kracht ontstaat, gun ik iedereen.

Grondlegger Breathfulness JacquelienJacquelien vertelt

Zoals Marco vertelt was de adem heel belangrijk in ons leven. Het liep als een rode draad door alles wat we deden en bracht ons leerzame en verrijkende ervaringen. Met het vormgeven van Breathfulness brak een nieuwe intense en boeiende tijd aan. Een periode waarin ik veel geleerd en ontdekt heb over het leven. Het bracht me van overleven naar leven. Iedere keer als ik bezig ben met Breathfulness krijg ik een gevoel van blijheid en lichtheid; of dat nu het geven van een individueel consult is, het begeleiden van de harmoniserende ademhaling, het geven van een workshop of de retreat, het delen met anderen, de energie doet iets met me. Ook bracht de energie me bij delen van mezelf waar ik nog naar mocht kijken. Naar situaties in mijn leven waar ik nog verstrikt zat in oude patronen en gewoonten en waar ik steeds meer los van mag komen.

Beleven

Het prikkelt mijn nieuwsgierigheid om het ware man-vrouw zijn verder te ontdekken. Breathfulness ondersteunt me om het leven steeds meer werkelijk te beleven. Hoewel ik als vrouw door het leven ga, geeft het me helderheid hoe ik de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie steeds meer in evenwicht kan brengen zowel in mezelf, als in onze relatie, als in alles wat we doen binnen Breathfulness, waardoor de ruimte ontstaat om vanuit mijn hart te leven. Ondanks de uitdagingen ben ik nog steeds heel blij dat Breathfulness op mijn pad gekomen is en ik JA gezegd heb tegen dit avontuur.

 

Een ervaring van een coach

Maria vertelt: Een deur die openging. In 2010 hoorde ik voor het eerst over de invloed van de ademhaling op tal van facetten in ons leven: op onze gedachten, onze emoties, ons energiepeil, onze manier van in het leven staan. Het klonk helemaal niet zweverig, neen! Het was heel concreet en onderbouwd met direct ervaarbare tools en effecten. Ik weet nog heel duidelijk het gevoel waarmee ik die avond terug naar huis fietste: dit is waar ik al jaren zocht, dit is dé belangrijke sleutel die de deur naar algeheel welzijn opent!!
Sedert die avond gaat er geen dag meer voorbij zonder dat ik minstens enkele minuten bewust Breathful adem. Maar het mooiste was: ik voelde een vernieuwing van binnenuit in me groeien: spanning, klachten, onzekerheid en zorgelijkheid maakten plaats voor lichtheid, vreugde, vitaliteit, zelfvertrouwen en vooral: respect en liefde voor wie ik echt ben!!

Breathfulness heeft zo’n verrijking in mijn leven gebracht, het is nu een deur die mij iedere dag toegang verschaft tot wat ik echt nodig heb: vitaal en vrij mezelf zijn, liefde en waardering voelen, het leven mogen leven zoals het werkelijk bedoeld is door mijn pure ik. Is dit niet wat we allemaal verlangen? 
Maria De Wolf
Sint-Niklaas

Levensverandering: integratie – levenskracht – harmonie

Breathfulness biedt dé integratie, een oplossing om losse puzzelstukjes op zijn plaats te krijgen en integreert alles wat je tot op heden gedaan hebt tot een geheel. Eerdere ervaringen en opgedane kennis (door zelfontwikkeling, boeken en therapieën) krijgen hun volledige betekenis en waarde.

Breathfulness brengt harmonie waar disbalans is en versterkt waar zwakte is. Het toepassen van de harmoniserende ademhaling en de bewustwording waarom je eet wat je eet, de drijfveer en manier waarop je wel of niet beweegt, de bewustwording of je kunt ontspannen, genieten of altijd bezig moet zijn brengt helderheid in je onbewuste drijfveren. Hierdoor kun je andere keuzes maken en het leven op en andere manier vormgeven.

Het logo: de vorm en de kleuren

De vier elementen van het logo zijn continue in samenspel en beweging met elkaar. Elk deel van de elementen (die de pijlers vertegenwoordigen) heeft aan de buitenzijde nog schaduw.

Naar het midden wordt het lichter en sprankelender, totdat het geheel uiteindelijk in de kern volledig wit geworden is, daar waar het stralende licht, de authentieke kern, ten volle aanwezig is en weer naar buiten mag stralen.

Elske DeWall – Heb het leven lief

Leef als een kind van de wind en van de liefde
En herken de open blik in de ogen van een vreemde
Dans met de maan, sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Huil als het moet want je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
…, pak de liefde vast en verlies haar niet
…, met je ogen dicht, in het volle licht
… en wees niet bang
Wees niet bang, wees niet bang

Lees alles over het ontstaan van Breathfulness en wat het jou kan bieden in de bijzondere boeken over Breathfulness. Klik hier om ze te bestellen.

Breathfulness De levensreisgids
Breathfulness Heling en harmonie door de adem
Breathfulness Het is tijd om allemaal te gaan puberen
Breathfulness Je bent meer dan je denkt
Breathfulness Een weg naar een verruimd leven