HSP - Hoogsensitief - Hooggevoelig

 

Kwaliteiten

Voelen

Intuïtie

Lees meer over HSP in het nieuwste Breathfulness boek

HSP

HSP, hoogsensitief, hooggevoeligheid. Allemaal benamingen voor een sterke verbinding met je gevoel. Vanaf het moment dat de Amerikaanse psychologe en psychotherapeute Elaine Aron over hooggevoeligheid publiceerde is hier steeds meer aandacht voor ontstaan. Op het moment dat je erover leest of erover verteld wordt en je je hierin herkent, kan het opluchting geven als je je (hoog)gevoelig zijn in het verleden en misschien nu nog als een last ervoer. Maar tegelijkertijd kunnen op het moment dat je jezelf in het hooggevoelig zijn herkent, voelt dat je HSP bent (Highly Sensitive Person) ook vragen komen: wat nu en wat doe ik met deze kennis en dit weten?

Hooggevoeligheid is geen probleem

Hooggevoeligheid (HSP zijn) wordt nog vaak benaderd als een probleem of beperking die je hebt, iets waar je zo snel mogelijk van af moet komen. Of het wordt als excuus gebruikt om jezelf achter te verschuilen. Maar laten we het eens van een andere kant bekijken. Stel je voor dat de eigenschappen en kwaliteiten die je hebt als je hooggevoelig bent nu eens kwaliteiten zijn die in de huidige veranderende tijd heel hard nodig zijn. Nodig om verbanden te zien, om anders naar de wereld te kunnen kijken en vele zaken op een andere manier aan te pakken.

Je hebt niet voor niets deze gevoeligheid. Wanneer je deze hoogontwikkelde kwaliteiten en vaardigheden anders gaat zien en inzetten, zullen juist vele mogelijkheden zich openbaren. Dan heb je veel te bieden, niet alleen voor jezelf, maar voor de gehele aarde en de mensheid. Deze kwaliteiten vormen in deze tijd van verandering een belangrijke sleutel voor de verruiming van het bewustzijn.

Kwaliteiten van hooggevoeligheid

Een aantal kwaliteiten van HSP zijn op een rijtje. Je…

 • …ervaart en voelt diep en intensief, je kunt snel geraakt worden.
 • …hebt oog voor details en subtiele signalen.
 • …kunt heel goed verbanden zien.
 • …voelt stemmingen van anderen en van je omgeving goed aan.
 • …bent creatief en zoekt graag originele oplossingen.
 • …bent zorgzaam naar anderen en voelt hun behoeften heel goed aan.
 • …hebt een sterke innerlijke belevingswereld.
 • …denkt vaak na over de zingeving van het leven.
 • …hebt interesse en staat (makkelijker) in contact met het spirituele.
 • …hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel.
 • …vindt voldoening in je werk zeker zo belangrijk als het financiële.
 • …kunt intens genieten en geraakt worden door de natuur, kunst en muziek.
 • …hebt een sterk doorzettingsvermogen.

Al met al kwaliteiten die bijdragen aan een andere wereld. Een wereld waar je de schoonheid van het leven en van de aarde weer waarneemt. Je legt de verbinding legt met je innerlijke belevingswereld en kijkt weer vanuit verwondering naar het leven. Je voelt je als individu verbonden en tevens deel uitmakend van het grotere geheel.

Als dit is wat hooggevoelig zijn je kan brengen en geven, wat maakt dan nog dat hooggevoelig zijn zo lastig is en je vaak niet weet hoe je ermee om kunt gaan? Dat het je zelfs heel angstig en ziek kan maken. Dat het je uit je kracht kan halen, zodat je jezelf helemaal verliest en niet meer weet wat jij wilt en wat jij bent. Maar hoe ontstaat dit en wat kun je er zelf aan doen? Wat is voelen en wat is hsp zijn?

Voelen = waarnemen = informatie uitwisselen

Voelen is energie waarnemen, dit ervaar je bewust, maar veelal ook onbewust. Energie is informatie die wordt uitgedrukt in trillingsfrequenties. Elke trilling heeft zijn eigen informatie. Als mensen bij elkaar zijn en hun energieveld met elkaar in contact komt, vindt er informatie-uitwisseling plaats. De informatie die uitgewisseld wordt bevat ieders gedachten, emoties, stemming, overtuigingen, meningen en zelf ook fysieke gesteldheid. Maar niet alleen met andere mensen wissel je informatie uit. Ook met de natuur, met apparaten, etc., omdat alles een energieveld heeft met een eigen trillingsfrequentie.

Dus voortdurend wissel je bewust en nog hoofdzakelijk onbewust informatie uit met alles en iedereen om je heen. De overdracht vindt niet alleen plaats via fysiek contact, maar ook op afstand. Het waarnemen van de wereld gebeurt door je zintuigen (organen): je ogen (zien), oren (horen), neus (ruiken), huid (voelen) en mond (proeven). Deze zintuigen zijn gevoelig voor prikkels uit je omgeving en geven je informatie over de wereld om je heen. Je ervaart deze prikkels als energie die je bewust ziet, hoort, ruikt, voelt en/of proeft. Je zintuigen geven deze informatie via je zenuwstelsel via de sensorische zenuwen door aan je brein.

Intuïtie

Naast deze fysieke zintuigen is er nog een zintuig, namelijk je intuïtie. Deze geeft je informatie over de wereld om je heen. Intuïtie wordt ook wel eens een directe ingeving genoemd. Informatie waarvan je niet weet hoe je eraan komt. Je voelt en weet dat deze klopt zonder dat je erover na hoe te denken of hoe te beredeneren. Intuïtie komt niet via je denken of via logica, het komt als inspiratie. Het is je gegeven vanuit een groter veld.

Je ziel is in verbinding met dit grotere veld en is de werkelijke ontvanger van deze informatie. En is in staat om allerlei trillingsfrequenties te ontvangen en te herkennen. Je ziel vertaalt het in bruikbare informatie. Doordat je ziel in verbinding staat met het grotere veld om je heen kan deze ook informatie ontvangen over wat nog komen gaat. Bijvoorbeeld, je denkt aan iemand en even later gaat de telefoon. Of je ontvangt een email van deze persoon.

Hooggevoelig: HSP zijn

Hooggevoeligheid, HSP, wil zeggen dat je zenuwstelsel erg ontvankelijk is voor prikkels. Je zintuigen nemen meer prikkels waar dan gemiddeld. Het hoe niet zo te zijn dat alle zintuigen heel gevoelig en ontvankelijk zijn. Meestal is één zintuig gevoeliger en ontvankelijker. Mensen die hooggevoelig zijn pakken informatie op die voor de meeste mensen nog niet zichtbaar, hoorbaar of voelbaar is. Bijvoorbeeld via zuiver horen, zuiver voelen, zuiver zien of zuiver weten.

Als je heel ontvankelijk bent voor informatie uit het grote bewustzijnsveld is je intuïtieve vermogen sterk ontwikkeld. Als je heel ontvankelijk bent voor informatie uit het energieveld van anderen of van je omgeving is je empathisch vermogen sterk ontwikkeld. Het kan ook voorkomen dat zowel je intuïtieve als empathische vermogen ontwikkeld is.

Je zenuwstelsel

Je zenuwstelsel is een fijnmazig en wijdvertakt netwerk dat een belangrijke rol speelt bij de overdracht van informatie. Hierin speelt je limbisch systeem (het emotionele brein, het oerbrein) een grote rol. Het zorgt voor verbindingen tussen je hersenen, je hart en alle andere delen van je lichaam en tussen de hersengebieden onderling. Je zenuwstelsel heeft een coördinerende rol bij alle handelingen van je lichaam. Zoals het aansturen van de spieren, het verwerken van de prikkels van de zintuigen en de emotionele en mentale processen.

Je zenuwstelsel is opgebouwd uit het centrale en het perifere zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het zorgt ervoor dat de ontvangen informatie geïnterpreteerd en vertaald wordt. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit twaalf paar hersenzenuwen en eenendertig paar ruggenmergzenuwen. Dit zorgt voor het contact tussen de hersenen en het lichaam. Het perifere zenuwstelsel zorgt er ook voor dat er een continue informatiestroom plaatsvindt tussen je lichaam en de omgeving. Via de zenuwcellen (neuronen), de informatie- en signaalverwerkers van je lichaam, worden de signalen door middel van receptoren ontvangen en doorgegeven. Je hebt ongeveer honderd miljard zenuwcellen, waarvan het grootste deel zich in het centrale zenuwstelsel bevindt.

Een onderdeel van het perifere zenuwstelsel is het autonome zenuwstelsel. Dit wordt ook wel het vegetatieve zenuwstelsel genoemd. Het regelt de werking van inwendige organen, zoals de ademhaling, de spijsvertering, de uitscheiding, de hartslag en de bloedsomloop. Het zorgt ervoor dat de werking van de interne organen, de vitale functies, zich aan kunnen passen aan de situatie en de omgeving. Dit gebeurt door twee regelsystemen: het sympathische en het para-sympathische zenuwstelsel. Deze twee systemen werken nauw samen, maar niet tegelijkertijd.

Sympathische zenuwstelsel

Het sympathische zenuwstelsel werkt bij activiteit en zorgt ervoor dat je lichaam zich aan kan passen en in actie komt in situaties van (in)spanning en stress (bij gevaar komt het direct in actie). Je bloeddruk stijgt, je ademhaling en hartslag versnelt. De zweetproductie neemt toe, het bloedsuikergehalte en de afgifte van stresshormonen verhoogt. Je pupillen verwijden, je bloedvaten in de huid vernauwen en je spijsvertering wordt geremd.

Het para-sympathische systeem werkt bij rust en zorgt voor herstel van je lichaam. Je bloeddruk daalt, je hartslag en je ademhalingsfrequentie verlaagt. Je pupillen vernauwen, je bloedvaten in de huid verwijden en je darmactiviteit wordt gestimuleerd.

Continue spanning, maar ook continue overprikkeling van informatie, wat veelvuldig voorkomt bij hooggevoeligheid, maakt dat je sympathische zenuwstelsel overactief wordt en voortdurend stresshormonen produceert (onder andere adrenaline en cortisol), wat je lichaam uiteindelijk kan uitputten.

Lees meer in het volgende blog over hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid van last tot kracht, prikkels die op je afkomen, omgaan met hooggevoeligheid en de strategieën die veelal toegepast zijn om met alle prikkels om te gaan.

Boek Breathfulness De levensreisgids