Wie komt in actie

De cijfers die medio maart ’23 bekend werden gemaakt staan haaks op hoe de levensfase van jongvolwassenheid werkelijk beleefd zou mogen worden.
De jongvolwassen levensfase heeft de onderstaande aspecten in zich.
# Tijd van voorbereiding op de volwassenheid.
# Kansen zien en ze vorm willen gaan geven.
# Verlangen om betekenisvol te gaan worden in de wereld.
# Sparren met anderen, ook volwassenen, om zo je eigen wijsheid te vergroten.
# Verlangen om te groeien en gezien te worden als gelijkwaardig en volwaardig.
# Loskomen van niet- bij-jou-passende familiepatronen, verwachtingen en dromen van ouders en de maatschappij.

Jongvolwassenheid

De jongvolwassenheid is het vervolg op de puberteitsfase (op weg zijn naar zelfstandigheid). En is de voorfase voor authentieke volwassenheid.

Het vastlopen van jongvolwassenen komt niet alleen door de levensfase waar ze nu inzitten. De oorsprong is in eerdere levensfasen. Het kan tijdens de puberteit ontstaan zijn. Wanneer ze in die periode onvoldoende ruimte hadden om zichzelf echt te ontdekken. Omdat ze zich nog te veel ‘opgeofferd hebben’ voor de ander, voor het gezin of juist in rebellie zijn gegaan.

Of het is ontstaan in de kindertijd, toen er een drang was naar harmonie in het gezin. En ze daarvoor lasten zijn gaan dragen en verantwoordelijkheden hebben gekregen of op zich hebben genomen, die niet bij het kind-zijn hoorden. Een positie in het gezin hebben ingenomen als mini-volwassene vanwege een (emotioneel) afwezige ouder, waardoor het kind-zijn zich niet verder kon ontplooien.

Of nog eerder; misschien was de zwangerschap of de geboorte een intense ervaring, waardoor er sprake is van een geboortetrauma.

Jongvolwassene

De huidige problematiek van jongvolwassenen heeft begrip, bewustwording en lichaamswerk nodig. Want door dit alles is de jongvolwassene (nog verder) weggegaan van zijn/haar gevoel en heeft het hoofd een te prominente plaats gekregen. Ze worden overspoeld door negatieve en piekergedachten, waardoor ze dingen niet helder kunnen overzien en doorzien wat er is en wat er nodig is.

De huidige problematiek is niet alleen met gespreken en gedragstechnieken op te lossen. Het heeft ook een gevoelsaspect, omdat ervaringen opgeslagen liggen in het lichaam. Een krachtige en effectieve vorm van lichaamswerk is ademwerk.

In het 2e deel van dit blog gaat het over het nemen van verantwoordelijkheid – het is nu tijd! Niet langer wachten, maar verder kijken dan alleen de reguliere zorg (met extreem lange wachttijden).

Ik (Marco) ben dankbaar dat ik in de afgelopen jaren jongvolwassenen met deze problematiek heb kunnen coachen met de weg van Breathfulness naar hun zelfstandigheid, kracht en liefde voor zichzelf en het leven.

In het laatste deel van dit blog gaat het over de noodzaak van coaches. Laten we dit benutten om de problematiek bij de jongvolwassenen op oorzakelijk niveau op te lossen. Opdat zij werkelijk authentiek de volwassenheid in kunnen gaan!

Familiegeschiedenis

In de afgelopen periode hebben ook pubers en jongvolwassenen de weg naar Breathfulness gevonden. We zijn dankbaar dat ze de kracht en moed hebben gehad om deze stap te nemen. En dat we ze mochten begeleiden om hun zware last van verdriet, boosheid en vaak ook onbegrip om te zetten naar zelfvertrouwen en kracht. Zodat ze de liefde voor zichzelf en de zin in het leven weer konden (her)vinden. Het zijn vaak zeer schrijnende verhalen over gemis aan veiligheid. Over wegcijferen van zichzelf, verlies van zingeving en levenslust, tot aan zelfmoordpoging aan toe.

Wat we steeds herkennen is dat het niet alleen het verhaal van de puber of jongvolwassene is. Het betreft vaak een onverwerkte of niet-vertelde familiegeschiedenis die de puber en jongvolwassene al van kinds af aan onbewust aan het dragen is. En dat is niet te doen. Dat is ook niet de hoofdtaak in hun leven. Al krijgen ze er wel vaak waardering voor, omdat ze zo zorgzaam, begripvol en verantwoordelijk zijn.

Verantwoordelijkheid

In de problematiek van de huidige pubers en jongvolwassenen ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de generatie daarvoor, m.n. bij de ouders. Een van de belangrijke taken in het ouderschap is het helen van (ongeziene) pijn en verwondingen die, al generaties lang, van ouder op kind worden overgedragen en steeds opnieuw beleefd worden tot het gezien is. Emotionele pijn die zich uit in lichamelijke en geestelijke klachten. Wordt benoemd als ‘het zit in de familie’, het zit nu eenmaal in de ‘genen’. In de huidige tijd van ontwakend bewustzijn heeft de ouder hier een primaire rol in om deze taak op te pakken. Dan hoeft de puber en jongvolwassene de ongeziene zwaarte niet langer te dragen. En het patroon voort te zetten. Dan kan het helingsproces beginnen voor zijn/haar eigen deel om zichzelf te bevrijden van de opgenomen last en verantwoordelijkheden.

Als de ouder de verantwoordelijkheid op zich neemt en de weg van heling en integratie opgaat, wordt het familiepatroon en de familie(generatie)geschiedenis van doorgeven van zwaarte en niet geheelde levenspijn, doorbroken. Dan komt het ouderschap tot zijn recht zoals het werkelijk bedoeld is. Een ondersteunende begeleider zijn voor je kind – die misschien inmiddels dus al puber, jongvolwassene of zelfs al volwassen is.

Inspirator

Dan ben je als ouder een inspirator voor je kind. Je bent aanwezig, onderscheidt wanneer iets bij jezelf hoort en niet bij je kind. Ziet het kind zoals hij/zij nu werkelijk is en plakt er niet een (oordelend of stempelend) plaatje op vanuit het verleden. Of projecteert een eigen verlangen op het levenspad van je kind. Je bent nu als ouder een baken van stabiliteit en rust, van waaruit je je levenswijsheid overdraagt.

Een grote maar zeer belangrijke opdracht voor ouders – volgens ons voor alle volwassenen van nu – om deze weg in te slaan. Zoek daarbij de hulp die je nodig hebt, want veel patronen zijn onbewust en de pijn ligt diep verborgen. Hulp om inzicht en begrip te krijgen in wat je op te pakken en te helen hebt. En tools om de bewustwording niet alleen mentaal, maar ook in je gevoelswereld, te doorleven, te helen en te integreren.

We zijn blij dat we als Breathfulness collectief van partners een veld creëren waarin je deze hulp kunt vinden. Individueel of via een Retreat. Maak deze stap, investeer hierin en ga ervaren dat, wanneer je steeds meer in de fase van de volwassen volwassenheid kunt zijn. Dat vervulling en levensvreugde toeneemt. Deze stap niet alleen in jezelf, maar ook voor je dierbaren om je heen.

Een grote stap voorwaarts in het helen van de familiepijnen is het deelnemen aan een Breathfulness Retreat. Dit vraagt moed en lef, maar de opbrengst is groot.

Coaches in Nederland

NL heeft coaches nodig, dat staat los van welke verkiezingsuitslag ook. Want de regie over je leven begint bij iedereen zelf!

Ik herinner me vandaag het moment dat een cliënt me na 17 jaar een bedankmail stuurde voor mijn coaching. Het was net voor het overlijden van zijn vader. Hij was na de coaching in staat om de koude band met zijn vader te doorbreken. Hij kreeg een omhelzing van zijn vader die hij nooit verwacht had. Waarna zijn vader met liefde over hem vertelde tegen zijn broers en zussen.
Daarvoor wilde hij me alsnog bedanken, het was een belangrijk moment in zijn leven.

Het raakte me dat iemand na zoveel tijd, in de afgelopen 17 jaar heb ik geen contact met hem gehad, dit bericht stuurt.

Het mooie aan het vak coaching vind ik om de ander inzichten, bewustwording en tools te geven om zijn/haar pad (hoofdspoor) van het leven te vinden en hoe daar vorm aan te geven.

En dan weet je als coach niet altijd wat daarvan de uitkomst is.

Zaadjes planten

Het bericht van mijn cliënt is een bevestiging dat het belangrijk is om de regie van je leven – ik noem dit je filmscript – terug te pakken. Iedereen heeft een ‘eigen filmscript’ waarin je zelf de regisseur én hoofdrolspeler bent. Je bent dat niet in het script van je vader, je moeder, je kinderen of wie dan ook. Zij zijn het ook niet in jouw script. Je hebt wel rollen in elkaars script, maar niet de rol van regisseur en hoofdrolspeler.

Daarom hou ik zoveel van mijn vak. Zaadjes planten, inspiratie geven hoe ze het kunnen laten groeien en op den duur kunnen oogsten.

Zelfs in de jaren toen het moeilijk was, ben ik altijd mijn passie blijven volgen en blijven geloven in mijn expertise als ondernemerscoach, als trainer bij Retreats. Als opleider bij de Breathfulnesscoach opleiding en als vormgever en inspirator in het veld van Breathfulness met al onze partners.

En vandaag heb ik, net als op alle dagen van voorgaande jaren, weer besloten om mijn passie, mijn hart te volgen. Om mensen te inspireren en te coachen naar het oppakken van hun eigen regie.
En dit wens ik iedereen toe die coaching als passie heeft. Blijf iedere dag het besluit nemen om door te gaan met het inspireren en coachen van anderen naar het leven zoals het leven werkelijk bedoeld is. Naar leven vanuit hart en ziel. Vanuit eigen regisseurschap en het terugnemen van de hoofdrol in je eigen filmscript.

Voor alle coaches: blijf dit doen, de wereld heeft het nodig!