Breathfulness Het is tijd om allemaal te gaan puberen

Een fascinerend en diepgaand boek over de werkelijke betekenis van puberen.

Een inspirerend boek dat het belang van puberen in een helder perspectief plaatst. Een fase in het leven waar we allemaal vroeg of laat door heen moeten om werkelijk volwassen te worden.

Wat begonnen is met een paar artikelen is uitgegroeid tot een boek van 100 pagina’s. Dit boek is geschreven voor pubers, ouders én alle volwassenen die op zoek zijn naar zichzelf en vervulling in het leven.

Een lezer schreef: Hoe meer ik in jullie boek “Het is tijd om allemaal te gaan puberen!” lees, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat dit boek voor zoveel mensen verandering kan betekenen. Telkens als ik ervaringen met moeilijke processen van mensen tegenkom, vraag ik me spontaan af: hoe zat het met zijn/haar puberteit en met die van hun kinderen.

Het is tijd om allemaal te gaan puberen!

 

Onze visie is dat we er als volwassenen (ouders) voor moeten zorgen dat de puberteit niet alleen gezien wordt als een lastige periode, maar juist als een zoekende en ontdekkende periode. Zowel voor de pubers, als ook voor de ouders.

Puberen gaat niet alleen over kinderen en jongeren die in de puberteitsfase zitten. Het gaat over veel meer dan ‘lastige pubers’.

Puberen gaat over contact maken met je lichaam, lichaamsbewustzijn. Over voelen en onderscheiden. En ook over grenzen en loyaliteit. Over jezelf ontdekken en weten wat je wilt. Over passie en beleving.

Puberen is niet leeftijdsgebonden, maar is wel een levensfase die je volledig moet doorleven wil je vanuit hart en ziel, vanuit bezieling vorm en betekenis geven aan je leven.

Dit boek is ook geschreven voor volwassenen die zich herkennen in een bore-out. Denk daarbij aan symptomen als weinig (extra) energie, een gevoel van lusteloosheid, verminderde slaapkwaliteit, frequent gevoelens van frustratie, snel geïrriteerd raken, een laag tot negatief zelfbeeld, geen voedende eetlust of juist trek in ongezonde voeding of overmatig eten, vastzitten in het denken, frequenter momenten van hoofdpijn, beklemmend gevoel op de borst, een beperkte ademhaling, verminderde vitaliteit met stramme spieren en gewrichtspijn.

 

In dit boek behandelen we thema’s rondom puberteit

  • belangrijke elementen tijdens de puberteitsfase
  • loyaliteit als struikelblok
  • pubernieren
  • vervolgfase: jongvolwassenheid
  • pionieren

Thematieken die besproken worden hebben een directe relatie met een bore-out. De dieperliggende oorzaak van een bore-out is terug te vinden in het kwijtraken van de passie, de beleving en geen betekenis en vervulling in het leven ervaren. Dit zijn thema’s die we tegenkomen bij de levensfase puberteit*.

Een lezer schreef: Mijn complimenten over de duidelijke en heldere uitleg. Wat mij opvalt is dat het zo goed verwoord is. En uitnodigt om aan de slag te gaan met jezelf.

Ons streven is dat het waardevolle belang van deze levensfase gezien wordt, zodat jongeren werkelijk kunnen en mogen puberen. Zodat veel van de lichamelijke en mentale klachten onder jongeren en studenten als depressie, burn-out, bore-out, maar ook verslaving, anders gezien en behandeld mogen worden. En dat ook de volwassenen met een bore-out zich gaan herkennen in deze thematieken en alsnog de weg vinden om hun passie, vervulling en authenticiteit te vinden. Dus alsnog gaan puberen zoals puberen bedoeld is. Want veel volwassenen hebben gepuberd in de vorm van rebelleren of hebben weinig positieve herinneringen aan deze levensfase. Nu is het tijd om alsnog te puberen!

 

Jacquelien vertelt

JacquelienToen mijn zoons in deze levensfase kwamen en het thema grenzen heel actueel was, kwam ook mijn eigen pijn weer naar boven. Het werd een innerlijk dilemma, een strijd met mezelf. Ik wilde ze juist niet begrenzen en alle ruimte geven om zichzelf en het leven te ontdekken. Zodat ze niet een deel van zichzelf zouden wegstoppen. Mijn verlangen was dat ze juist gingen leven vanuit hun kern. Vanuit wie ze in essentie zijn met hun eigen passies en talenten.

Vanuit eigen pijn schiet je soms door naar het andere uiterste, maar gelukkig was ik me er ook van bewust dat een gezond speelveld met kaders juist liefdevol is. Met vallen en opstaan en de nodige gesprekken tussen Marco en mij, tussen de kinderen en mij en de gesprekken met z’n vieren zijn we gekomen waar we nu zijn. Zoekend naar een juiste balans, soms tegen algemeen heersende regels in, hebben we een speelveld kunnen creëren waarin ze zichzelf konden en mochten ontdekken.

 

Gevoeligheid

Door het bewustzijn en de gevoeligheid van mijn zoons waren de spiegels onvermijdelijk. En vond ik de dubbele taak van het moeder/ouder zijn en tegelijkertijd mijn eigen pijn helen intensief. Nu ze allebei inmiddels (jong)volwassen zijn, kan ik met een heel dankbaar gevoel terugkijken op deze periode. Wat heb ik veel geleerd over mezelf, de ander en het leven. Je kunt je hier van tevoren maar deels op voorbereiden. Je weet vaak niet wat je zelf weggestopt hebt, maar het is de moeite waard om het onder ogen te zien en aan te gaan.

Tegelijkertijd heb ik ook gezien hoe diepgeworteld familiepatronen kunnen zitten en dat alles wat ik aangekeken en geheeld heb doorgewerkt heeft naar mijn kinderen. Dat gaf me tijdens de lastige momenten steeds de moed en kracht om door te gaan. Ik deed het niet alleen voor mezelf, maar ook voor de toekomst van mijn kinderen en de generaties erna.

Een lezer schreef: Heel goed om jullie boek te lezen. Zoals je schreven, is het goed om het in gedeeltes te lezen. Ik heb het gevoel dat ik het twee keer moet lezen. De ene keer om een lastig puberkind in ogenschouw te nemen en de andere keer mezelf als iemand die nauwelijks heeft gepuberd. Heel interessant!

 

Marco vertelt

MarcoHet was voor mij een uitdagende en levensverrijkende reis om mijn kinderen te begeleiden in hun groei en open te laten bloeien tot wie ze nu zijn. De puberteitsfase vond ik de meest intensieve fase, want toen moest ik ze toch echt los gaan laten. Ze (nog meer) ‘fouten’ laten maken en ervaren dat ze dat blijkbaar nodig hadden. Vroeger dacht ik (en soms denk ik nog wel eens 😉) ‘je kunt beter naar me luisteren en aannemen wat ik je als voorbeeld geef, dan hoef je niet meer dezelfde fouten te maken als ik’. Inmiddels weet ik beter; soms staan ze open om te leren van mijn levenservaringen, maar het meeste leren ze door hun eigen ervaringen.

Hun leerervaringen werden ook vele leerervaringen voor mij. Kinderen zijn een spiegel voor je had ik vooraf al meerdere keren gelezen. Door mijn ervaringen in de afgelopen jaren ben ik het daar helemaal mee eens. Terugkijkend naar de spiegels die ze mij gaven, heeft het mij vooral geleerd om te onderscheiden wat van mij is en wat van de ander is. Dat heeft mij ook teruggebracht naar het gezin waar ik zelf ben opgegroeid, om te kijken welke overtuigingen en patronen ik nog had die geen recht deden aan wie ik werkelijk ben. Mijn zoons gaven me op diverse momenten heel concreet terug dat ik mijn eigen geschiedenis niet op hun moest projecteren. Intens om dit je kind te horen zeggen, maar een duidelijker signaal kon ik niet krijgen.

 

Opvoeden is samen groeien

Zo was het opgroeien van mijn zoons ook een reis door mijn eigen leven. Ze hebben me daardoor bewustwording en kracht gegeven om ze de ruimte te geven om op hun authentieke wijze hun plaats in ons gezin, maar ook in de wereld in te nemen. Zo heb ik alsnog thema’s uit de puberteit kunnen doorleven en nog aanwezige kindpijn kunnen helen.

Mijn grootste kantelpunt om werkelijk aan de zijlijn te gaan staan en ze de ruimte te geven die ze nodig hadden, was het moment dat ik stopte om me verantwoordelijk te voelen voor hun levenspad. Toen ik me besefte dat ik dit niet kon en mocht dragen, viel er een last van me af. Vanaf dat moment kon ik vrijer mijn rol als vader invullen en er zijn om mijn opgedane levenservaringen te delen. Adviezen voor te leggen als uitnodiging en een veilige bedding te bieden als ze ondersteuning nodig hebben.

Een intens, maar heel verrijkend proces om mijn beide zoons hun plaats als zelfstandig, volwaardig en gelijkwaardig individu in te laten nemen. Ik raad het iedereen aan om je kinderen een spiegel te laten zijn én daar gebruik van te maken. Ga het niet uit de weg, stel je kwetsbaar op en ervaar dat puberen verrijkend en bevrijdend is.

 

Tot slot

Het was fijn om dit boek te schrijven. Het voelt als een waardevolle bijdrage in een tijd waarin zoveel in beweging is. Veel pubers, ouders en volwassenen zijn zoekend, niet vanuit rebellie, maar vanuit een dieper verlangen om werkelijk gezien en gehoord te worden. Ze willen leven vanuit hun passie, talenten en kwaliteiten.

Eenzaamheid, depressie, burn-out en verslaving zijn hulpvragen, een roep om het anders te doen. Kunnen doen waar je blij van wordt, waar je hart ligt, waar je passie en talenten liggen.

Veel hooggevoelige, hoogintelligente kinderen komen hier om een bijdrage te leveren aan een nieuwe samenleving. Ze komen liefde en bewustwording brengen, wat zeker geen makkelijke taak is. Aan ouders vraagt dit een nieuw soort ouderschap. Voor kinderen die in deze tijd geboren worden is het belangrijk om ouders te hebben die hen helpen om in verbinding te blijven met hun innerlijke wijsheid. Ouders die hun kinderen ondersteunen en kansen geven met hun mogelijkheden en talenten. En dat gaat niet zomaar; het doet een beroep op de ouders én ook op de puber.

Elke volwassene kan de taak van een liefdevolle ouder op zich nemen. Het kan een lange weg zijn, maar alles wat je gemist hebt in je leven kun je leren om jezelf te geven. Leren om zelf invulling te geven aan je diepste verlangens.

 

Dank aan

We hebben dit boek niet alleen geschreven en willen iedereen bedanken die hieraan bewust of onbewust een bijdrage heeft geleverd. Willemijn, Janno, Erik, Mariëtte en Mitchel willen we speciaal noemen, omdat ze liefdevol hun tijd hebben genomen om ons inspirerend feedback te geven op het concept van het boek, waardoor we de boodschap van het boek nog sterker konden verwoorden.

Daarnaast bedanken we ons beide jongvolwassen zoons, Mitchel en Justin. Zonder hun hadden we dit boek niet kunnen schrijven. Als gezin hebben we ons met vallen en opstaan een weg gebaand door het doolhof dat puberteit heet. ‘Fouten’ gemaakt, van fouten geleerd, patronen doorbroken, elkaar gespiegeld, onze eigen puberpijn geheeld, ruimte gecreëerd om ze te laten pubernieren en pionieren en nog vele andere ervaringen op ieders weg naar authenticiteit. We zijn dankbaar dat ze ons als ouders hebben gekozen om dit pad met elkaar te bewandelen en van elkaar te leren. Samen en alleen groeien we naar…

We hopen, door alles wat we gedeeld hebben in dit boek, dat het een waardevolle bijdrage mag leveren aan jouw levenspad.

 

KLIK HIER » OM HET BOEK TE BESTELLEN

Lees meer in de boeken over Breathfulness – klik hier om te bestellen »

Breathfulness Levensreisgids
Breathfulness Heling en harmonie door de adem
Breathfulness Het is tijd om allemaal te gaan puberen
Breathfulness Je bent meer dan je denkt
Breathfulness Een weg naar een verruimd leven