Stress, het lichaam en bore-out

Stress blokkeert het voelen.

Niet voelen is pas vermoeiend!

Je lichaam bevat een bron aan informatie. Het geeft uitdrukking aan wat je bewust en onbewust voelt. Je lichaam vertaalt je gedachten in signalen. Je lichaam fungeert als een open boek voor jezelf als je naar de signalen van je lichaam luistert, handelt en leeft. De signalen die je lichaam geeft zijn een weerspiegeling van je innerlijke vitaliteit. Zo krijg je positieve impulsen als je lichaam zich fit, vitaal en vervuld voelt. Maar het geeft ook signalen af als er een deel niet gevoed wordt. Als er bijvoorbeeld sprake is van verveling; dan stopt de energiedoorstroming. Deze vorm van stress valt onder de noemer bore-out.

Stress symptomen, lichaamswijsheid en bore-out

Geloof het of niet, maar bewustwording en optimaal ademhalen biedt een uitkomst als je in een bore-out beland bent!

Auteurs: Jacquelien en Marco de Jager, grondleggers van Breathfulness en van de enneagram dimensie: de levensfasen.

 

Wijsheid

Je lichaam communiceert met je door je niet alleen gelukzalige gevoelens te laten voelen. Maar het communiceert ook met je door gevoelens die een disbalans weerspiegelen. Als mens heb je daar onder andere het signaal pijn voor nodig. Een pijnsignaal is een druk op de alarmknop om processen in gang te brengen. Pijn is een signaal om stagnaties van energiedoorstroming aan te geven en te herstellen. Het vraagt om spanning, weerstand en verharding in je lichaam te harmoniseren, zodat de levensenergie beter door kan stromen. Pijn is dus hét signaal dat je lichaam afgeeft wanneer het niet op de juiste wijze gebruikt, gevoed en geschoond wordt. Zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal is er sprake van stress symptomen.

Blijf jij ook maar doorgaan terwijl je lichaam andere signalen afgeeft?

Wanneer je niet bewust bent of openstaat voor de diepere betekenis van de signalen van je lichaam wordt pijn als lastig en nutteloos ervaren. Je gaat pijn dan als een beperking ervaren, als iets wat niet in orde is en onderdrukt of geëlimineerd moet worden. Je verliest het contact met je lichaam als waardevolle communicatiebron.

Kennis van je lichaam en het leren begrijpen van de signalen is een verrijking. Het is kennis die al duizenden jaren oud is en nog steeds geldt als basis voor de beschrijving van het innerlijk van de mens. Kennis van de metafysische kant van het menszijn (verder kijken dan wat je zintuiglijk waarneemt) is uiterst belangrijk op weg naar een verruimd en vitaal leven. Zo kun je ervaren dat je lichaam signalen geeft om je wakker te maken. Om je bewust te maken van ziekmakende patronen. En de disbalans vraagt om verandering en het maken van andere keuzes.

 

Ziekte als medicijn tot bewustwording

Lichaam en geest zijn een onlosmakelijke eenheid. Ook wetenschappelijke onderzoek toont aan dat er een directe relatie is tussen lichaam en geest: ze zijn niet van elkaar te scheiden. Voor je eigen welzijn is het belangrijk dat lichaam en geest in balans zijn.

Veroudering en ziekte ontstaan mede door

 • onvoldoende zorg voor de behoeften van je lichaam en je geest. Weerstand tegen veranderingen, vast blijven zitten in patronen en door blijven gaan op een weg die geen vervulling meer geeft. 
 • Ophoping van afvalstoffen gecombineerd met negatieve overtuigingen.
 • Onverwerkte emoties en gebeurtenissen, waardoor de balans verstoord raakt.

Je overgeven aan de signalen van je lichaam en je energie richten op liefde voor jezelf, zelfliefde. Dát is wat ziekte van je vraagt. Het wordt in een paar woorden gezegd, maar dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is. Echter, positieve aandacht, zorg en zelfliefde (met een kijk vanuit de 4 pijlers van Breathfulness: ademhaling – voeding – beweging – ontspanning, voor lichaam en geest) dienen als mooie richtingaanwijzers om je levenskwaliteit te verhogen en weer een hogere staat van welzijn en vervulling te bereiken.

Samenwerking lichaam en geest

Je kunt ziekte niet vanuit één invalshoek benaderen. Lichaam, geest en ziel werken samen om je te voorzien van voeding, vitaliteit en levensvreugde. Van nature zal je lichaam er alles aan doen om evenwicht te bereiken en te handhaven. Het is altijd bereid om zijn maximale staat van gezondheid – liever spreken we over welzijn – te bereiken. Maar het is wel afhankelijk van de acties die jij daartoe neemt! Zuurstof, water en voeding zijn basiselementen die noodzakelijk zijn voor je lichaam om zich steeds te vernieuwen en in leven te blijven. Je geest wil een bewuste en heldere staat realiseren, zodat je in actie blijft om te creëren en te dienen. Je ziel wil je op het pad van ontplooiing en liefde brengen om te kunnen genieten en vervulling te vinden.

 

Vermoeidheid

Door bewust hiermee aan de slag te gaan zul je tot de bewustwording komen dat het tijd is voor een (radicale) ommekeer. Niet alleen van je leefgewoonten, maar ook van je patronen en gedrag, bijvoorbeeld: geen nee kunnen zeggen, je kleiner voordoen dan de ander, jezelf niet belangrijk vinden, jezelf wegcijferen in relaties, alles onder controle willen hebben, heel perfectionistisch zijn, etc. Deze ommekeer gaat voor velen eerst gepaard met vermoeidheid. Moe zijn van vroegere inspanningen en gewoonten. Moe zijn van alle prikkels die continue op je afkomen, moe zijn van het leven zoals je je leven tot nu toe geleefd hebt, moe zijn van… Het is de oude moeheid die je ervaart. Moeheid die je jezelf jarenlang niet toegestaan hebt, omdat je zoveel wilskracht had om maar door te gaan.

Dan vraagt je lichaam daadwerkelijk om fysieke rust en ontspanning. Geef jezelf en je lichaam hier tijd en mogelijkheden voor. Het toelaten van de moeheid geeft ruimte om je levensenergie weer beter te laten doorstromen. Zoek de juiste ondersteuning en begeleiding voor je herstel. Zoek hulp bij degene die jou weer herinneren en terugbrengen naar de bron van kracht en liefde in jezelf. Dat zal je zelfhelend vermogen bevorderen en je inzichten geven wat voor jou belangrijk en essentieel is in je leven. Neem in deze fase de rust die je lichaam nodig heeft. Iedereen kan hier tijd en ruimte voor creëren. Het gaat om prioriteiten stellen. Wat communiceert je lichaam en wat doe jij met deze boodschap?

 

Stress

Een belangrijk signaal naast pijn is stress. Stress betekent letterlijk spanning. Stress/spanning is iets wat je dagelijks in meer of mindere mate ervaart en wat bij het leven hoort, het brengt je in beweging. Spanning en de tegenhanger ontspanning is als yin en yang: om in harmonie te zijn heb je beide nodig.

Hoe is het bij jou, zijn spanning en ontspanning in balans? En als er te veel spanning is, hoe ga je hier dan mee om? Hoe reageert jouw lichaam hierop?

Stress, aangestuurd door het sympathisch zenuwstelsel, is een vorm van spanning in je lichaam als reactie op een interne of externe prikkel die lichamelijke, emotionele en mentale reacties veroorzaakt en kan zorgen voor een (tijdelijke) disbalans. Ontspanning, aangestuurd door je parasympathisch zenuwstelsel, is de beweging om de balans weer terug te brengen. Je hebt gezonde en positieve stress, die ervoor zorgt dat je in actie komt, zorgt voor activiteit in je cellen, het kloppen van je hart, ademhalen en een positieve kijk op het leven. Na het sporten kun je je moe voelen, misschien spierpijn hebben, maar door het vrijkomen van hormonale stoffen kun je je ook prettig voelen.

Positieve stress is energie gevende stress. Dit draagt eraan bij dat je in verwondering naar het leven kunt kijken. En in volheid eraan kunt deelnemen.

Tegenovergesteld hieraan is negatieve, langdurige of chronische stress. Deze kan je in een neerwaartse spiraal brengen en door angst, controle en continue alertheid je kijk op het leven en je welzijn sterk negatief beïnvloeden en belasten.

Een mooie anekdote over Breathfulness, was een jaar of 6 geleden toen ik privé een beetje een mindere tijd doormaakte. Ik had een intensieve ademsessie bij Marco. Na zo’n sessie lig je nog altijd een paar minuten bij te komen en voel je je eigenlijk helemaal vrij en bij jezelf. Voor mij zijn dat ‘de’ momenten waar ik ‘het’ voor doe. Ik voelt me dan helemaal vrij van zorgen, kan beslissingen perfect vanuit mijn hart nemen en weet gewoon wat ik moet doen.

Klik hier » om diverse artikelen te lezen over beter ademhalen.

 

Stressprikkels

Dus stress is zeker niet altijd ongezond, want je hebt een bepaalde hoeveelheid stress (spanning) nodig om in actie te komen. Maar wanneer er onvoldoende ontspanning is en de spanning zich (langdurig) ophoopt, krijgt je lichaam aanpassingsmoeilijkheden, vermindert je zelfgenezend vermogen en wordt spanning ziekmakend.

Langdurige negatieve stress is dus een continue overbelasting van prikkels. Er zijn vele vormen van belastende prikkels.

Belastende lichamelijke stressprikkels zijn bijvoorbeeld gebrek aan slaap, gebrek aan volwaardige voeding, te veel of te weinig beweging, te veel koffie, bepaalde medicijnen, chronisch medicijngebruik, acute en chronische ziekte en infecties. Ook lawaai (woonomgeving of druk verkeer van de snelweg), roken, drugs, alcohol en hoge omgevingstemperaturen (hitte).

Belastende emotionele stressprikkels zijn prikkels die sterke emoties oproepen, maar die je nog niet toelaat en (langdurig) onderdrukt. Zoals verdriet, woede of angst door verlies of dreiging van verlies van je basisbehoeften (liefde, veiligheid, gezondheid en middelen van bestaan). Ook het verlies van een (levens)partner of kinderen, (langdurige) financiële zorgen, problemen in een relatie, verlies van je baan, (continue) dreiging van gevaar, controle en straf door je leefomgeving, kunnen belastende emotionele stressprikkels zijn.

Belastende mentale stressprikkels zijn prikkels die continue mentale inspanning vergen door bijvoorbeeld jezelf steeds opjagen, hoge werkdruk, te veel verantwoordelijkheid op je nemen, geen nee kunnen zeggen, perfectionisme, te groot plichtsbesef, negatieve overtuiging, negatieve houding en ontevredenheid.

Belastende spirituele stressprikkel is hooggevoeligheid die je nog niet als kracht kunt ervaren, maar ziet als een last en beperking.

 

Langdurige (chronische) stress

Chronische stress is ook zichtbaar in onderstaande symptomen.

Lichamelijke symptomen van chronische stress:

 • chronische vermoeidheid.
 • verhoogde en oppervlakkige ademhaling.
 • hartkloppingen, onregelmatige hartslag en hoge bloeddruk.
 • slaapstoornissen, slecht slapen, niet uitgerust wakker worden.
 • maag- en darmproblemen.
 • verhoogde spierspanning en -pijn (vooral nek, schouders en rug).
 • frequent hoofdpijn of migraine.
 • te veel eten, roken, alcohol of medicijngebruik.
 • minder behoefte aan seks.

Mentale en emotionele symptomen van chronische stress:

 • rusteloosheid, gejaagdheid, snel geïrriteerd zijn.
 • somberheid, lusteloosheid, machteloosheid, depressie.
 • veel klagen, verwijten, oordelen, verbittering en cynisme.
 • uitbarstingen van agressie.
 • veel piekeren en malen in het hoofd.
 • faalangst en onzekerheid, weinig zelfrespect.
 • concentratiestoornissen, vergeetachtigheid.
 • gevoel van de grip kwijtraken, het niet meer kunnen overzien.
 • het vluchten of vermijden, isolatie en terugtrekken.
 • te perfectionistisch.
 • paniekreacties en angstaanvallen.
 • niet meer kunnen genieten.
 • ook het openstaan voor prikkels (energie en gevoelens) en informatie, maar er niet goed mee om kunnen gaan (zoals bij hooggevoeligheid) of het negeren en onderdrukken ervan kan leiden tot chronische stress in je lichaam.

 

Cijfers volgens het Trimbos-instituut:

Invloed van stress op je ademhaling

Een gezonde bloedsomloop is de basis voor je lichamelijke gezondheid en zorgt onder andere voor het transport van voedingsstoffen en zuurstof naar de weefsels en cellen in je lichaam. En voor het afvoeren van de afvalstoffen uit de weefsels en de cellen. Naast de bloedsomloop zorgt ook het lymfestelsel voor afvoer van afvalstoffen. Dit wordt enerzijds geactiveerd door spierbeweging, anderzijds door je ademhaling. Een volledige en bewuste ademhaling is voeding voor je lichaam en ondersteunt ook de reiniging van je lichaam.

Een beperkte ademhaling geeft onvoldoende voeding aan je lichaam door een verminderde toevoer van zuurstof. Het is een medeveroorzaker van ophoping van afvalstoffen in je lichaam. Je vitaliteit en energieniveau blijven daardoor laag en je voelt geen balans.

Fysiologisch wordt je ademhaling aangestuurd door het ademhalingscentrum. Een netwerk van zenuwcellen in de hersenstam (het onderste deel van je hersenen). Zenuwprikkels en veranderingen in het bloed geven impulsen voor de in- en uitademing. Maar hoe worden al die fysiologische en biochemische processen aangestuurd? Hoe komt het dat je ademhaling ineens heel hoog in je borst zit en je snel en oppervlakkig gaat ademen (wat kan uitmonden in bijvoorbeeld een hyperventilatie aanval)?

Naast de invloed van de inprentingen in je limbische systeem (emotionele oerbein) spelen angst en stress een hele grote rol in de beïnvloeding van je ademhaling. Bij stress wordt je innerlijk evenwicht verstoord door lichamelijke, emotionele, mentale of energetische spanning, waardoor bepaalde afweermechanismen in werking treden. Dit heeft z’n weerslag op je ademhaling en de flexibiliteit van je middenrifspier. Er ontstaat dan vaak een gespannen ademhaling (disbalans tussen de in- en uitademing en een verkrampte uitademing) en een hogere ademhaling (alleen in het borstgebied).

 

Zelfgenezend vermogen

De reactie van je lichaam klopt altijd, maar je bent je niet altijd bewust van de manier waarop je een situatie, uitdaging of bedreiging beoordeelt. En waarom die situatie in je lichaam een stressreactie geeft. Overmatige stress verdwijnt als je inzicht en bewustwording krijgt over belastende en energie verlagende invloeden en hierin keuzes maakt die voedend zijn voor jezelf. Wees niet bang dat je daardoor als egoïstisch gezien wordt en blijf in jezelf en je welzijn investeren. 

 

Breathfulness

Als je ziekte als signaal ziet, is de weg naar heling een ontdekkingstocht naar de boodschap. Heling begint bij jezelf en van binnenuit. Betrek daarin alle gebieden van het leven! Je hebt de kracht om de leiding te nemen. Geloof in je levenspad, geloof in je innerlijke kracht (is je verbinding met de Bron) en geloof in de kracht van je lichaam. Met genezing (heling) bedoelen we dus het optimaliseren van je welzijnsstaat. Het bekrachtigen van het gevoel dat je heel en compleet bent. Ook met een fysiek lichaam dat niet meer (helemaal) functioneert zoals je zou willen, kun je een optimale staat van welzijn bereiken en je heel en compleet voelen.

Breathfulness is maximaal gericht op het versterken van het zelfgenezend vermogen van je lichaam. En waar mogelijk met tools om het zelf te doen. Zeker binnen de pijler ademhaling komt dit naar voren. Je ademt zelf, niemand kan voor jou ademen. Maar waar nodig kan iemand je hierin wel begeleiden. Je fysieke lichaam komt in een optimalere staat door te luisteren naar de wijsheid van je lichaam en te vertrouwen op de kracht van de ademstroom.

 

Voelen (emotionele balans)

Om levenslust en vrijheid te kunnen ervaren is het belangrijk dat emoties, net als bloed, vrij in je lichaam stromen. Emotie is energie (energy in motion) en wanneer deze niet vrij kan stromen, ontkend of vastgehouden en onderdrukt wordt, treedt er stagnatie op. Je lichaam raakt dan overbelast en overprikkeld. Dit wordt zichtbaar en gevoeld in de vorm van verkramping, verhardingen, migraine, tumoren en velerlei vormen van stress. Sommigen hebben van kinds af aan geleerd om op een natuurlijke manier om te gaan met hun emoties en deze vrij te uiten.

Echter, velen hebben al heel vroeg geleerd om hun emoties te onderdrukken en onder controle te houden. Uit angst om gekwetst, gestraft of afgewezen te worden lijkt het veiliger om je emoties en daarmee een deel van jezelf niet meer te laten zien. Dit is bijna onmogelijk, want op een of andere manier laten emoties zich toch steeds weer zien. Emoties kunnen heel explosief zijn als de energie niet vrij kan stromen (paniek, agressie, drama, euforie). Door ze krampachtig onder controle te houden of te verdoven, mis je de levenskracht, de vreugde en het genieten in je leven.

Weer contact maken met je gevoelens, weer willen voelen, betekent dat al je gevoelens en emoties er mogen zijn. Een belangrijk tool hiervoor is het harmoniserend ademen.

Emotionele balans ontstaat door het weer in beweging brengen en het laten stromen van oude, niet geuite emoties, negatieve overtuigingen (bijvoorbeeld het is niet veilig om boos te zijn) en verdrongen herinneringen. Deze onderdrukte emoties, gevoelens en gedachten zijn niet zomaar verdwenen, maar liggen nog opgeslagen in je onderbewustzijn en celgeheugen.

 

Breathfulness harmoniserend ademen en voelen

Controle (lees: beperking) van je ademhaling is een manier om emoties en gevoelens te vermijden en te onderdrukken. Wanneer je je ademhalingscadans beperkt, houd je spanning vast. De levensenergie stroomt dan niet optimaal door je lichaam. Dit is vooral terug te zien bij een ademhaling die hoofdzakelijk plaatsvindt rond het middenrifgebied. Deze vorm van ademhalen sluit je buik- en hartgebied af. Breathfulness Intensive harmoniserend ademen brengt je in contact met onverwerkte emoties en gevoelens.

Door je ademstroom heel bewust weer in contact te brengen met deze opgehoopte, samengebalde energie, kunnen onderdrukte en verdrongen emoties weer gevoeld worden. Soms gaat dit gepaard met bewuste en heldere herinneringen. Die geven je inzicht in gedrag en patronen in je leven.

Het kan een bijzondere ervaring voor je zijn en een belangrijk anker voor de rest van je leven om te ervaren dat je je niet meer af hoeft te sluiten voor je emoties, gevoelens en pijn, maar dat je er nu contact mee kunt maken. Je hebt nu de ervaring dat je dit soort gevoelens niet meer hoeft te onderdrukken, toe kunt laten en kunt omarmen. Ze mogen er zijn en je stopt de strijd van het niet-accepteren. Het onnodig verlies van energie door die strijd kost komt dan ten einde.

 

Harmoniserend ademen en emotionele balans

Door je emoties en gevoelens te ontmoeten en te laten stromen, breng je jezelf in beweging. Je ontlaadt jezelf van de spanning die alles stagneert. Je gaat het niet meer alleen vanuit je hoofd mentaal onderzoeken en beredeneren, maar vanuit je gehele wezen voelen en doorleven. Het leidt ertoe dat je je gevoelens en gedachten niet meer labelt met goed of fout, wel of niet toelaatbaar, maar er steeds meer als waarnemer naar kijkt. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor je emoties en je pijn.

Je komt op emotioneel gebied meer in balans. Steeds minder ben je een emotioneel ongeleid projectiel en kan de emoties en gevoelens die gebeurtenissen oproepen, voelen en doorleven. Je hoeft er niet meer in vast te zitten en niet meer te analyseren. Je gaat mee in de beweging.

Het harmoniserend ademen brengt je, zonder dat je er vooraf over hoeft na te denken, bij gevoelens en emoties. Je kunt dit niet sturen of beïnvloeden, het gebeurt. Het harmoniserend ademen is een effectieve manier om met emotionele ladingen in contact te komen. De ademstroom koppelt de emoties los van de ervaring en creëert opnieuw harmonie.

 

Bewustwording en balans

De kracht van Breathfulness Intensive harmoniserend ademen is dat het je bewustwording en balans geeft. Het leert je om te gaan met gevoelens en emoties. Het is er niet opgericht dat die gevoelens, emoties en stressreacties er nooit meer mogen zijn. Dat zal ook niet gaan.

Het is erop gericht om met hernieuwde kracht en bewustzijn om te gaan met wat zich aandient. Je doorleeft wat zich aandient en hoeft niet meer te vechten, strijden of je druk te maken om te overleven. Je gaat mee in de beweging van het leven, maar raakt er niet in verstrikt. De emotie beleef je, maar je bent niet de emotie. Je voelt dat balans altijd weer mogelijk is. Denk ook aan de andere pijlers (voeding, beweging en ontspanning), omdat deze pijlers het effect van het harmoniserend ademen vergroten.

Wacht niet langer tot het lichaam schreeuwt, neem al actie als het lichaam fluistert!

Individueel consult

Breathfulness APPEn er is de Breathfulness APP om in een versnelling van bore-out naar vervulling te gaan.

Breathfulness Retreat Terug naar je ware zelf

Er zijn tijdens deze week veel thema’s geopend die nu klaarliggen voor transformatie op hun eigen tempo. Er is nog tijd nodig voor verdere integratie, want het was een hele intense reis.
Ik vind het fijn dat jullie zoveel afwisseling brengen in een dag, dat maakt het luchtig en toch diepgaand en intens.
Naast mijn trouwdag de mooiste week van mijn leven!

Lees meer in de boeken over Breathfulness – klik hier om te bestellen »

Breathfulness Levensreisgids
Breathfulness Heling en harmonie door de adem
Breathfulness Het is tijd om allemaal te gaan puberen
Breathfulness Je bent meer dan je denkt
Breathfulness Een weg naar een verruimd leven