Toen ik mijn eerste sessie harmoniserend ademen beleefde bij Jacquelien kwamen er gedachten van angst op. Ik dacht direct dat ik ging hyperventileren. Maar door de liefdevolle en zachte begeleiding van Jacquelien kon in de ademcadans blijven en bleek dat het alleen maar gedachten en angsten uit het verleden waren. Doordat ik nu met de harmoniserende ademhaling met mijn angst in contact kon gaan – ik ademde naar het angstige gevoel – zijn de angsten verdwenen. Ik heb nu al jaren geen last meer hyperventilatie en op spannende momenten van veel stress gebruik ik mijn ademhaling om juist bij mezelf te blijven in plaats van bevangen te worden door angst. Wat een bevrijding. Dank je wel Jacquelien.

Hyperventilatie symptomen effectief behandelen

Hyperventilatie kun je met Breathfulness definitief oplossen. Niet door een technisch trucje, maar door het oplossen van de oorzaak.

Auteurs: Jacquelien en Marco de Jager, grondleggers van Breathfulness en van de enneagram dimensie: de levensfasen.

 

Stress en angst is een onderdeel van het leven. De essentiële vraag is: Hoe ga ik met stress en angst om? Stress heeft direct invloed op de ademhaling. Je ademhaling wordt aangestuurd door het ademhalingscentrum in de hersenstam en deze wordt beïnvloed door het limbisch systeem. Een deel van de hersenen dat instinctief reageert op emoties en indrukken die je opdoet. Het reageert direct op stress door andere processen in het lichaam stop te zetten, om de energie te bundelen voor vechten of vluchten. Ook je ademhaling wordt onderbroken. Een natuurlijke reactie, die valt niet te veranderen. Het gaat om je reactie erna. Kun je je autonome ademhaling weer herpakken? Of blijft je ademhaling reageren op de stres respons? In het artikel van H.K.Hornsveld en B. Garsen, gebpubliceerd in The Netherlands Journal of Medicine wordt het hyperventialtiesyndroom niet bewezen geacht en is er meer aandacht nodig voor het psychologische effect. 

 

Ademhalingsproblemen concentreren zich op de uitademing

Je hebt in je leven waarschijnlijk niet of nauwelijks geleerd dat het leven een balans is tussen inspanning en ontspanning. En hoe je moet ontspannen. We leven in een drukke maatschappij, waardoor je je altijd moet inspannen. Zelfs als je wilt ontspannen, moet je iets doen om je te ontspannen. En dat druist tegen de natuur in. Tijdens het harmoniserend ademen mag je ervaren dat ontspannen uitademen betekent: niets doen. Uitademen is een passief proces. Het is niets doen, geen invloed uitoefenen op het loslaten van de uitstroom van de lucht. Ademhalen heet niet voor niets ademhalen. Alleen bij de inademing is er sprake van een fysieke inspanning. Bij de uitademing wordt deze achterwege gelaten.

En let op: een beperkte inademing is veelal een gevolg van een gespannen uitademing.

Doe de volgende test: zit op een stoel en buig je hoofd naar je knieën. Breng je schouders naar elkaar totdat je helemaal ineengedoken zit. Voel de spanning in je lichaam en je spieren. Neem nu driemaal een volle inademing, terwijl je in deze positie blijft. Wees je ervan bewust hoe deze inademing voelt en hoeveel lucht je in kunt ademen.

Verander nu je positie door weer rechtop te zitten. Je rug is ontspannen tegen de rugleuning van je stoel. Je armen hangen naast je lichaam en je schouders zijn volledig ontspannen. Neem wederom driemaal een volle inademing, terwijl je in deze positie blijft. Wees je bewust hoe deze inademing voelt en hoeveel lucht je nu in kunt ademen.

Welk verschil heb je ervaren? Waarschijnlijk was het in de eerste positie veel moeilijker om vol in te ademen. Spanning in het lichaam beperkt de mogelijkheid tot een volle inademing.

 

Stress

Het is de stress in je leven die de grootste invloed uitoefent op de aansturing van je ademhaling. Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid, een langdurige overmate van alertheid. Het hormoon adrenaline komt vrij, ook wel het vlucht- of vechthormoon genoemd. Dit heeft als gevolg dat je bloeddruk omhooggaat en je hartslag stijgt. Er stroomt zuurstofrijk bloed naar de spieren, het hart en de hersenen. De adrenaline die vrijkomt levert brandstof voor de spieren. De spieren spannen zich, de longblaasjes verwijden zich en de ademhaling versnelt. Je lichaam wordt in een staat van paraatheid gebracht onder invloed van de gedachten en emoties (met name angst) die deze stroom van reacties op gang brengt.

De aansturing van je ademhaling wordt hierdoor beïnvloed. Dit hoeft niet altijd negatief te zijn. Het kan in diverse situaties belangrijk en nuttig zijn: grotere alertheid, sneller kunnen handelen en accurate beslissingen nemen. Het lichaam is echter vaak onnodig en te lang in deze alertheidsstaat, waardoor het lichaam continue onder spanning staat. Lees meer over de bewustzijnsstaten en de energie verdeling. 

Over het algemeen is stress energieverslindend en adembeperkend. Door je ademhaling te verruimen keer je dit mechanisme om en verminder op deze manier stress in je leven.

 

Hyperventilatie en aansturing van de ademhaling

Hyperventilatie (en astma) is een sprekend voorbeeld van de stelling dat het lichaam reageert op een mentaal-emotionele aansturing.

Als je hyperventileert adem je verkeerd. Er wordt te veel zuurstof via je longen naar het bloed gebracht. Je lichaam reageert hierop door zich te beschermen tegen deze grote instroom van zuurstof, door onder andere een sterke vernauwing van de bloedvaten, waardoor minder overtollig zuurstof bij de organen en weefsels terechtkomt. Dit om te voorkomen dat de organen en weefsels te veel zuurstofrijk bloed krijgen. Het gevolg van de vernauwing is hoofdpijn, duizeligheid en concentratiestoornissen. Ook ontstaat er een verhoogde productie van melkzuur. Hierdoor raken de spieren vermoeid en door een lager magnesium- en calciumgehalte kunnen de spieren verkrampen. Tevens heeft dit alles invloed op de prikkeloverdracht via de zenuwen.

Vroeger ging men ervan uit dat bij alle hyperventilatie aanvallen sprake was van een tekort aan kooldioxide (door het hoge zuurstofgehalte). Vandaar dat men werkte met een plastic zakje voor mond en neus te houden. De uitgeademde kooldioxide werd dan weer ingeademd in plaats van zuurstofrijke lucht, waardoor de verhouding zuurstofkooldioxide weer normaal werd. Tegenwoordig weet men dat dit niet altijd klopt. Als een hyperventilatie aanval voortkomt uit paniek kan er zelfs sprake zijn van een teveel aan kooldioxide.

 

Hyperventilatie is een signaal

Hyperventilatie is geen ziekte, maar een signaal van je lichaam dat jou kenbaar wil maken dat het anders moet. Te veel stress in je, namelijk angst om je leven in eigen hand te nemen en houden, zorgt ervoor dat je bewustzijn zich vernauwt. Dat uit zich in een beperkte ademhaling. De emotie angst overheerst, waardoor je ademhaling uit je buik weggaat en je je laat leiden door je emotie. Op dat moment adem je alleen nog maar hoog in je borst. Er ontstaat een disbalans tussen je in- en uitademing. Je wordt duizelig, krijgt nog meer gevoelens van angst en paniek en je raakt de controle kwijt.

Door geloof in jezelf en geloof dat je je ademhaling kan beheersen zal bewust ademen ervoor zorgen dat je nooit in de toestand van hyperventilatie komt. Tijdens het harmoniserend ademen kan het gebeuren dat je het gevoel krijgt dat je gaat hyperventileren. Maar dat is niet zo. Het zijn je gedachten aan eerdere ervaringen van hyperventilatie die bepaalde beelden en gevoelens veroorzaken. Als je tijdens de ademsessie vanuit je buik blijft ademen en balans houdt tussen je in- en uitademing, voorkom je de verkeerde aansturing van je ademhaling.

Onder begeleiding van een Breathfulnesscoach ervaar je dat je de emotie die je ademhaling ontregelde kunt harmoniseren. Hierdoor reageer je voortaan anders in soortgelijke situaties van stress en kom je niet meer in een aanval van hyperventilatie terecht. Met andere woorden: de programmering van je mind als reactie op angst door je eerdere ervaringen is verdwenen. Dit leidt niet meer tot een stresssignaal aan je hersenen en een daaruit voortkomende ontregelde ademhaling. De situatie is definitief omgekeerd. De ademhaling neemt jou niet meer over, maar jij blijft nu in staat om de ademhaling te beheersen en reguleren.

 

Astma

Ook astma is een sprekend voorbeeld van de stelling dat het lichaam reageert op een mentaal-emotionele aansturing. De overeenkomst met hyperventilatie is dat ook bij astma sprake is van angst. Echter, bij astma is het angst voor een tekort in het leven. Te weinig liefde, onvoldoende ruimte voor wie je werkelijk bent, tekort aan voeding, geld, etc.). Dit geeft een innerlijke gespannenheid, waardoor je je onveilig voelt en je veel moeite hebt om je over te geven. Uit angst voor jezelf en voor je innerlijke krachten heb je moeite om het leven aan te gaan. Eigenlijk wil je vluchten. Je forceert de uitademing, omdat je voortdurend het gevoel hebt dat er niet genoeg is. Je gaat de uitademing ‘tegenhouden’. Dit is voel- en hoorbaar door de spanning in je uitademing. Je bent bang om los te laten wat je hebt.

Astma is een omkeerbare longziekte die gekarakteriseerd wordt door prikkelbare luchtwegen. Een astma-aanval vindt vaak plaats als gevolg van (stress) prikkels uit de omgeving of emotionele stress. Zo’n aanval kenmerkt zich door een ontsteking, samentrekking en verkramping van de luchtwegen en een toenemende afscheiding van slijm door de bronchiën. Het veroorzaakt een hijgende en piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid.

Het volgende adempatroon komt het meeste voor bij mensen met astma:

  • gebruiken de bovenste ademhalingsspieren bij de inademing (hoge ademhaling). Met als gevolg dat de hoge borst-, rug- en nekspieren zich overontwikkelen.
  • korte en gespannen uitademing. Hierdoor is er geen ontspanning voor de volgende inademing.

Door deze adempatronen komen mensen met astma in een vicieuze cirkel terecht die angst en andere astmasymptomen in stand houdt.

 

De oplossing met Breathfulness

Met Breathfulness en het toepassen van begeleide sessies met harmoniserend ademen (meer hierover te lezen in het boek Breathfulness Heling en harmonie door de adem) realiseren we dat diverse astmasymptomen minder voorkomen en zelfs verdwijnen.

Bij een cliënt met astmaklachten besteden we tijdens een ademhalingssessie dan ook veel aandacht aan een ontspannen uitademing en stimuleren we de buikademhaling. Deze sessies worden soms halfzittend gedaan, om het de cliënt gemakkelijker te maken om ontspannen uit te kunnen ademen. Als de cliënt zijn ademhaling bewust oefent, zal hij gaandeweg minder astma-aanvallen krijgen, omdat hij in een eerder stadium de angst herkent. Hierdoor kan hij op tijd een juiste ademhaling hanteren en de aanval verder stoppen. De longcapaciteit wordt groter, het ademhalingsritme wordt verlaagd naar een natuurlijk niveau en de medicatie kan waarschijnlijk aangepast worden.

 

Conclusie

Ademhalingsproblemen hebben een oorzaak die ligt op het gebied van stress, gedachten, overtuigingen en gevoel. Breathfulness zorgt ervoor dat je fysiek beter gaat ademen én de onderliggende stressor opgelost wordt! Ook als (te)veel last van stress nog niet heeft geleid tot een ademhalingsprobleem, gun jezelf dan toch een bijzondere en effectieve Breathfulness ervaring.

Bronnen

Individueel consult

Breathfulness harmoniserend ademenHyperventilatie effectief behandelen en definitief oplossen.

Lees meer in de boeken over Breathfulness – klik hier om te bestellen »

Breathfulness Levensreisgids
Breathfulness Heling en harmonie door de adem
Breathfulness Het is tijd om allemaal te gaan puberen
Breathfulness Je bent meer dan je denkt
Breathfulness Een weg naar een verruimd leven